Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupparbete 1 Vad kännetecknar en bra trafikskola ur perspektiven: Kund Myndighet Företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupparbete 1 Vad kännetecknar en bra trafikskola ur perspektiven: Kund Myndighet Företag."— Presentationens avskrift:

1 Grupparbete 1 Vad kännetecknar en bra trafikskola ur perspektiven: Kund Myndighet Företag

2 Arbetssätt Dela in deltagarna i grupper om 5-7 personer Dela ut post-it lappar Uppmana alla deltagare att under några minuter enskilt fundera på och skriva ner vad som kännetecknar en bra trafikskola ur först Kundens synvinkel och därefter Myndigheternas och Företagets synvinkel Gör en tydlig genomgång av alla förslag i gruppen Gruppen diskuterar därefter igenom alla förslag.

3 Arbetssätt prioritering av inkomna synpunkter Gruppen prioriterar de synpunkter man enats om på ett blädderblockspapper med fyra fält där man bedömer förslagen efter hur stor effekt man tror att det har på kvalitén och hur svårt man tror det är att genomföra Se nästa bild

4 Prioriteringsdiagram

5 Behandling av inkomna synpunkter Sammanställ därefter alla gruppernas synpunkter i ett gemensamt fyrfälts-diagram för er förening Tejpa fast post-it lapparna ordentligt i de olika fälten och Skicka in prioriteringsdiagrammet senast den 11 oktober till: Evamarie Lundahl, Kungsgatan 14,541 30 Skövde Alternativt ta tydliga foton av diagrammen och skicka till evamarie@evandis.se evamarie@evandis.se

6 Grupparbete 2 STRs framtida medlemsnivåer Fullmäktige har beslutat om minst två nivåer (Karlstad) Nuvarande krav på STR-företagsmedlemmar (sammanfattning): –Näringsidkare med tillståndspliktig verksamhet –Inte motarbeta förbundets målsättning och avsiktsförklaring –Företagsutbildning –Besvara förbundsenkät –Kompetensutvecklingsplan –Individanpassad undervisning –Alkolås –Överlämna info folder till kunderna

7 STR framtida medlemsnivåer forts. Utifrån från dagens krav för att vara STR medlem och de prioriteringar som ni gjort i grupparbetet, hur många medlemsnivåer tycker ni vi ska ha i framtiden? Motivera ert val ! Skriv ner era synpunkter och skicka in dem med övrigt material

8 STR Intressemedlem STR Företagsmedlem ”Näringsidkare som har tillståndspliktig förarutbildning” STR Företagsmedlem i flera nivåer Tex. silver och guld Exempel

9 Grupparbete 3 Brainstorma kring följande tre frågeställningar: –Vilka typer av tillståndspliktiga företag vill du ska var med i STR? –Vem/Vilka övriga kategorier? –Vilka kategorier ska inte få vara med i STR? Skriv ned inkomna synpunkter under respektive frågeställning och skicka in dem med övrigt material

10 Material till grupparbeten Blädderblock Post-it lappar Tejp Pennor Behöver du hjälp med genomförandet maila evamarie@evandis.se så kommer någon i projektgruppen att kontakta dig evamarie@evandis.se

11 Sammanställning av material från Grupparbete 1-3 Skicka in alla diagram och anteckningar senast den 11 oktober till: Evamarie Lundahl, Kungsgatan 14, 54130 Skövde Alternativt ta tydliga foton av resultatet av grupparbetet och skicka dessa till evamarie@evandis.se evamarie@evandis.se


Ladda ner ppt "Grupparbete 1 Vad kännetecknar en bra trafikskola ur perspektiven: Kund Myndighet Företag."

Liknande presentationer


Google-annonser