Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Baskurs för dig som är ny kommunikationsansvarig på folkhögskola! Folkhögskolornas informationstjänst 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Baskurs för dig som är ny kommunikationsansvarig på folkhögskola! Folkhögskolornas informationstjänst 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Baskurs för dig som är ny kommunikationsansvarig på folkhögskola!
Folkhögskolornas informationstjänst 2015

2 You have to date before you get married
Detta är en av de stora utmaningarna för oss i vårt arbete med kommunikation och marknadsföring. Att få den vi dejtar eller vill dejta att ta steget vidare. Dvs att få de målgrupper vi vill nå att tycka att folkhögskolan är intressant och att de ska vilja ta relationen vidare. När du dejtar en person i början så handlar mycket om att visa upp dina goda sidor, att visa vad som är ditt mervärde och varför den andra personen ska välja dig. Vad är unikt för just dig? En Unique selling point, en så kallad usp, som berättar varför den andra personen ska välja dig och inte någon annan. Varumärkesdeklaration – vad får du när du väljer mig?

3 Vad är kommunikation? En process för att överföra information från en punkt till en annan. Ofta en tvåvägsprocess, där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information. Från information till kommunikation: Idag nya former för interaktiv kommunikation Sändare och mottagare av kommunikation. Sändaren sänder en signal, mottagaren gör om signalen till ett tankeinnehåll. Ofta innebär kommunikation någon slags överenskommelse, vi vet vad kommunikationen ska leda till. Vilka mål den har och hur den ska se ut. Men inte alltid. När sändaren skickat sitt budskap är det upp till mottagaren att tolka. Den bästa kommunikationen sker när mottagaren reagerar som sändaren har förväntat sig och ger någon slags feedback. Vi kommunicerar alltid, genom språk, tystnad etc. Hur kommunikationen går beror på: de som ingår i kommunikationen och deras kunskaper och förförståelse. Om den som mottar information inte vill lyssna så kan det bero på att det finns något hinder. Hinder kan tex vara för mycket information eller för komplex information. Jag förstår inte vad du vill. Ett fel vi ofta begår är att vi utgår från att mottagaren av vår information har samma förförståelse och intresse som vi. Vi kanske berättar för mycket, slänger oss med förkortningar som används internt i skolan eller något annat. Vi kommunikatörer sysslar framför allt med strategisk kommunikation. Vi kommunicerar för att uppnå ett särskilt mål, tex få fler att förstå vad folkhögskola är, gilla utbildningsformen, söka till just er skola etc. Historiskt har mycket informationsöverföring varit en envägshandling. Idag har vi många möjligheter för interaktiv kommunikation. Sedan internets framväxt finns idag möjlighet att chatta, föra dialog på facebook, via mail, vi kan göra enkäter etc. Vi kan agera med varandra, knyta nya kontakter och nätverka på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Bemöta kritik kan vi också göra på ett helt annat sätt. Det gör att vi kan inkludera våra målgrupper i mycket högre grad än vi kunde tidigare. Det är en stor fördel för oss på folkhögskolorna! Utmaning idag: Idag ett jättestort informationsflöde att ta hänsyn till och trängas med när vi ska kommunicera eller få ut våra budskap. Hur gör man då för att höras i allt brus?

4 Att vara kommunikationsansvarig
Bidrar till att effektivisera sin skolas arbete med hjälp av information och kommunikation Se helhet Tänka målgrupper Anpassa budskap och göra dem begripliga Ansvara för olika kanaler Vara spindel och mångsysslare Bygga förtroende – både internt och externt En ny strategisk roll Bidrar till att effektivisera sin skolas arbete med hjälp av information och kommunikation Kommunikatören har en viktig uppgift i att lyfta kommunikationens roll för att skolan effektivt ska nå sina mål. Utbilda och coacha medarbetare i kommunikation Ge råd Ställa frågor om vad aktiviteter ska leda till, vem man vänder sig till, vad man vill uppnå etc Visa hur man tänker strategiskt Även internkommunikationen är viktig på skolan för att arbetet ska kunna fungera bra. Kanske är ni ansvariga även för det? Det kan handla om intranät, att mallar och manualer fungerar, att man har system för hur frågor ska diskuteras på skolan. Strategisk roll – kommunikatören har fått en tydligare och mer strategisk roll. Inte bara producera annonser och foldrar utan också bidra med ett långsiktigt tänkande kring hur kommunikationen ska se ut och förbättra verksamheten. Föreslå och förankra kommunikationsstrategi Det är ok för en kommunikatör att vara tjatig! Ofta måste vi ställa frågor många gånger till våra medarbetare för att få dem att förstå varför man ska tänka målgrupp, mål etc. Se helhet Tänka målgrupper Målgruppsanpassad information. Lättare nu är förr i tiden. Anpassa information och språk efter mottagaren. Anpassa budskap och göra dem begripliga Se vilka målgrupperna är och vilken typ av information som passar dem. Vilken förförståelse har de? Ansvara för olika kanaler och producera material webb och Intranät, sociala medier etc Producera texter och informationsmaterial Arbeta mot pressen Hålla koll på olika informationskanaler. Var finns våra målgrupper idag? Vara spindel och mångsysslare Bygga förtroende – både internt och externt En ny strategisk roll Samla in och systematisera information Vi kan följa upp det vi gör digitalt. Genomföra mätningar Analysera informationsbehovet

5 Din roll som kommunikationsansvarig på din folkhögskola…
Vilka är dina främsta uppgifter?

6 Enkel kommunikationsplan
Målgrupp – vem riktar sig informationen till? Budskap – vad vill vi säga? Kanaler och aktiviteter – var når vi målgrupperna och på vilket sätt? Samverkan – ska vi samverka med andra? Hur? När gör vi det? Budget – vad kostar det? Vem ansvarar Utvärdering – hur får vi veta att vi lyckats? Att tänka långsiktigt och strategiskt är viktigt för er som kommunikationsansvariga. Har ni på ett tidigt plan gjort en plan för hur ni ska arbeta med kommunikationen så är det mycket större chans att den också lyckas. Använd er av planen när ni ska planera kommunikationsprojekt.

7 Vad gör FIN? Skapa en tydlig bild av utbildningsformen folkhögskola
Vägleda och informera blivande studerande och vidareinformatörer Stödja folkhögskolorna i kommunikation, marknadsföring och studie- och yrkesvägledning Ur FIN:s måldokument. Tre huvudarbetsuppgifter.

8 Var finns FIN? Vilka är FIN?
RIO OFI/FhF (SKL) Folkbildnings rådet Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO FFhjjj FIN FBN FOLAC Digital utv School-soft med mera RIO =Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation OFI = Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (SKL, rektorer) FhF = Folkhögskoleföreningen (SKL, ordförande) FBN = Folkbildningsnätet (pedagogiska resurser och first class) FOLAC = Folkbildning - Learning for active citizenship

9 Var hittar man oss alla? www.folkhögskola.nu
https://fso.folkbildning.net

10 Kanaler Nyhetsbrev På gång på FIN och Koll på folkhögskolan
FIN-informatörsfrågor på first class Sändlista FIN_infokontakter Material – faktablad, kataloger, vykort etc Facebook Lathundar Aktiviteter – Folkhögskolornas kommunikationskonferens 5-6 november Folkhögskolans dag april 2016 Planeras: ny plattform för kommunikatörerna


Ladda ner ppt "Välkommen till Baskurs för dig som är ny kommunikationsansvarig på folkhögskola! Folkhögskolornas informationstjänst 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser