Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källängsråd 140213 1.Föregående protokoll, bordlagda punkter Konstgräs Läromedel Paviljongen 2. Skolans verksamhet - Polisingripandet förra veckan - Betyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källängsråd 140213 1.Föregående protokoll, bordlagda punkter Konstgräs Läromedel Paviljongen 2. Skolans verksamhet - Polisingripandet förra veckan - Betyg."— Presentationens avskrift:

1 Källängsråd 140213 1.Föregående protokoll, bordlagda punkter Konstgräs Läromedel Paviljongen 2. Skolans verksamhet - Polisingripandet förra veckan - Betyg och skriftliga omdömen 3. Ekonomi och organisation 4.Övriga frågor Internationella kontakter

2 Polisingripande Mycket narkotika finns bland Lidingös ungdomar för närvarande. Enligt uppgift från Polisen är Lidingö mest drogtätt i hela länet Polisen beslutade att göra ett tillslag mot en elev på Källängen efter tips från olika håll Spice – syntetisk drog. Allt inte olagligt

3 Vad gör skolan principiellt? Vid rykten om droganvändning kontaktas vårdnadshavare och elev Vid misstänkt droganvändning kontaktas vårdnadshavare och socialtjänst

4 Vad gör skolan principiellt? Vid konstaterat innehav av misstänkta droger kontaktas vårdnadshavare, polis och socialtjänst. Innehavet beslagtas och lämnas till polisen. Skolan polisanmäler allt som kan vara brottsligt. Polisen utreder därefter och beslutar om ev åtgärder. Polisen meddelar inte skolan resultatet.

5 Vad är nolltolerans? Enligt Nationalencyklopedin: nolltolerans, 0-tolerans, ett förhållningssätt som gör att vissa beteenden eller företeelser inte accepteras (att inte visa någon tolerans mot något).

6 Vad skolan inte får göra Stänga av elever Flytta elever som bestraffning Genomföra drogtester Utreda sådant som kan vara brottsligt Bestraffa elever som begått brott

7 Värdegrundsfrågor Alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad Skolan är vare sig polis, åklagare eller domstol Skolan är inget fängelse Inom EU tillämpas inte dubbelbestraffning Motverka ryktesspridning Ni måste ha tillit till att vi agerar, men vi kan aldrig tala om vad vi gör kring enskilda elever

8 Vad händer nu? Undervisning i klasserna. Kurator och skolsköterska går ut med information i åk 8-9 i första hand samt med värderingsövningar Har särskilt tagits upp i klasser där eleverna haft mycket tankar, frågor Informationsmöte för föräldrar torsdag 20 februari

9 Betyg – vad är det och hur funkar det? Terminsbetyg = sammanfattning över hur eleven har uppnått kunskapskraven i resp ämne fram till och med betygsättningstillfället Slutbetyg = sammanfattning över hur eleven har uppnått kunskapskraven för åk 9

10 Vad terminsbetyg inte är: En prognos över slutbetyget En jämförelse med andra elever Ett genomsnitt av elevens prestationer under terminen

11 Betygsskalan Fem godkända betyg: E – A, där A är högsta betyg A är svårare att få än gamla MVG F är ett inte godkänt betyg. Sätts F ska pedagogisk utredning genomföras och eventuellt åtgärdsprogram upprättas

12 Hur sätts betyg? Betyget sätts genom att läraren utvärderar hur eleven har uppnått ämnets samtliga kunskapskrav. Kunskapskraven omfattar inte bara sådant som kan redovisas skriftligt Det finns kunskapskrav för nivåerna E, C och A och för årskurserna 6 och 9.

13 Hur sätts betyg? Höstterminen åk 6 sätts betyg genom att läraren bedömer varje kunskapskrav utifrån vad som är rimligt att man ska ha klarat hösten åk 6 i förhållande till kunskapskraven för vårterminen åk 6 Betyg i åk 7 t o m ht åk 9 sätts på samma sätt i förhållande till åk 9:s kunskapskrav, men överfört till aktuell årskursnivå.

14 Hur sätts betyg? Att observera blir då att betyg ofta kan bli lägre ht åk 7 jämfört med vt åk 6, eftersom sjuans terminsbetyg sätts i förhållande till kunskapskrav för åk 9

15 Hur sätts betyg? För att få betygen E, C eller A ska samtliga kunskapskrav på den nivån vara uppnådda. För betygen D och B ska samtliga kunskapskrav på underliggande nivå vara uppnådda samt kunskapskraven på överliggande nivå till övervägande del

16 Exempel Ett ämne har 15 kunskapskrav Lisa presterar A på 14 av kunskapskraven, men E på ett av kunskapskraven. Vilket betyg får då Lisa?

17 Svar: Betyget blir D

18 Varför blir betyget inte högre? Lisa har inte klarat alla kunskapskrav på den underliggande nivån C. Därmed faller både betygen B och C Däremot har hon klarat alla kunskapskrav på nivån E, samt de flesta på nivån C. Då ska betyget bli D.

19 När sätts betyg? Betyg är myndighetsutövning och får bara sättas en gång per termin Läraren ska inte ge prognoser för hur terminsbetyg kan komma att bli, men däremot ha en dialog med eleven om elevens kunskapsutveckling

20 Skriftliga omdömen Ny lagstiftning gäller -Skriftliga omdömen 1 gång/läsår åk 1-5. I åk 6-9 tar terminsbetyget över funktionen som skriftligt omdöme -Skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas 1 gång/läsår i åk 1-5 och inte alls i åk 6-9

21 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis hållas en gång/termin

22 Övriga frågor Internationella kontakter

23 Nästa Källängsråd 25 mars kl 18.30


Ladda ner ppt "Källängsråd 140213 1.Föregående protokoll, bordlagda punkter Konstgräs Läromedel Paviljongen 2. Skolans verksamhet - Polisingripandet förra veckan - Betyg."

Liknande presentationer


Google-annonser