Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats."— Presentationens avskrift:

1 Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats

2 Mål För lärare och deltagare: ett verktyg för kartläggning och stöd i samtal om språklig kompetens. individuell studieplan + uppföljning, utvecklingssamtal, trepartssamtal För chefer och medarbetare: ett stöd i samtal vägledning i medarbetarsamtal

3 Bakgrund Ökade krav på språklig förmåga o arbetsuppgifterna o kompetensutveckling o utbildning samtala interagera uppfatta nyanser läsa skriva dator information historia samhälle telefon dokumentation lagar regler

4 Att prata om språklig kompetens På arbetsplatserna I undervisningen Behov: öppet och naturligt samtala om språklig kompetens och språkliga krav i arbetet -konkret och objektivt tolka och beskriva språkliga krav i arbetsuppgifterna -relatera dessa till språklig kompetens -relatera mål i vård- och omsorgskurserna till det praktiska arbetet -lämplig nivå för språkstöd/språkutbildning

5 / Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (Skolverket 2007) http://www.skolverket.se/sb/d/2622

6 Vad handlar Referensramen om? Kännetecknande för språkanvändning och språkanvändare Konsekvenser för inlärning och undervisning

7 R eferensnivåer Användare på nybörjarnivå Självständig användare Avancerad användare A1 A2 B1 B2 C1 C2

8 Kommunikativa aktiviteter FÖRSTÅ Hörförståelse Läsförståelse TALA Muntlig interaktion Muntlig produktion SKRIVA Skriftlig produktion

9 Skala för självbedömning

10 Språkfärdighetsprofil FärdighetA2B1B2C1C2 Hörförståelse Läsförståelse Samtal och muntlig interaktion Muntlig produktion Skriftlig färdighet

11 Erfarenheter En bild över starka och svaga sidor Beskrev språkutvecklingen över tid Generell och abstrakt – svårt relatera till egna färdigheter och arbetsplatsens krav Svårt relatera deltagarnas kompetens till arbetsplatsens behov Önskemål Tydligare relaterad till arbetsuppgifterna Tydliggöra och förankra kursmålen (omvårdnadsprogrammet) i det praktiska arbetet.

12 Tidigare arbeten med referensnivåerna Försök att relatera Europarådets referensnivåer till omsorgsarbetet. o B2, bör fungera språkligt i de allra flesta situationer o B1, bör fungera språkligt i många, men ej alla situationer Beskrivning och förtydligande av yrkeskunskaper och språklig kompetens för social dokumentation. o B1 och B2.

13 Anpassning av Europarådets referensnivåer för arbetet inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

14

15 Del 1: Beskrivning av de anpassade språkliga referensnivåerna Målgrupp: Lärare i svenska som andraspråk, vårdlärare och chefer inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta som inte tidigare har erfarenhet av språkskalan och Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. www.skolverket.se/publikationer?id=2144

16 Del 1: Beskrivning B1 Inledande text från referensramen (utdrag) Det som bl.a. kännetecknar inlärare på nivå B1 är förmågan att upprätthålla interaktion och att, i olika situationer, få fram vad hon/han vill säga. Inläraren kan t.ex.: -i stora drag förstå innehållet i en längre diskussion som förs under förutsättning att språket talas tydligt och på standarddialekt och i en informell diskussion med vänner (arbetskamrater) föra fram och fråga om personliga åsikter och uppfattningar; -hålla igång ett samtal eller diskussion även om det ibland kan vara svårt att förstå exakt vad hon/han menar och hon/han har ett tillräckligt stort ordförråd för att uttrycka sig, även om det ibland finns en viss tveksamhet och hon/han gör ibland omformuleringar eller en paus för att tänka igenom vad som är grammatiskt riktigt eller för att planera vad hon/han ska säga; … För att förtydliga beskrivningen är begränsningar och förutsättningar understrukna (förf. anm.)

17 Del 1: B2 Inledande text från referensramen (utdrag) Det som kännetecknar inläraren på nivå B2 är att hon/han nu kan tala mer flytande, spontant och kan uttrycka sig med större säkerhet. Inläraren kan t.ex.: - redogöra för och underbygga sina åsikter i diskussioner genom att ge relevanta förklaringar, argument och kommentarer; - förklara ett problem och klargöra att motparten i en förhandling måste göra vissa eftergifter; kan spekulera om orsaker och konsekvenser; - aktivt delta i informella diskussioner i kända sammanhang genom att kommentera, tydligt lägga fram sin åsikt, bedöma alternativa förslag och lägga fram och bemöta hypoteser; För att förtydliga beskrivningen är begränsningar och förutsättningar understrukna (förf. anm.)

18 Beskrivning, B2 Skriftlig färdighet

19 Beskrivning, A2 Skriftlig färdighet

20

21 Del 3: Självskattnings- och bedömningsmaterial Målgrupp: Lärare och deltagare i arbetsplatsförlagd utbildning inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta samt inom Svenska som andraspråk och Vård och omsorgsprogrammet inom den ordinarie Vuxenutbildningen.

22 Självskattning, B2 Skriftlig färdighet

23 Självskattning, A2 Skriftlig färdighet

24 Användare av verktyget Lärare i arbetsplatsförlagd undervisning Lärare i ordinarie undervisning Chefer Medarbetare och studerande


Ladda ner ppt "Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats."

Liknande presentationer


Google-annonser