Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog."— Presentationens avskrift:

1 Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog

2 I kommunallagen  Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Förarbeten: Proposition2003/04:105 Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service de konsumerar: Resultatkrav med anledning av framtida kapacitetsbehov. De ekonomiska målen ska avse:  Soliditet och skuldsättning på kort och lång sikt  Strategier för finansiering (precisera hur investeringar, pensioner ska finansieras)  Nivån på betalningsberedskapen  Risk och andra osäkerhetsfaktorer (exempelvis borgen, bolagens resutalt)

3 3 procent, 2 procent 1 procent, eller mer?  Beräkning för sektorn i början av 2000-talet  Nivån har varit 2,7 procent som andel av skatter och statsbidrag!  Diskussion i samband med RUR….1 procent!  Vad behövs egentligen och hur har det sett ut?

4 Soliditet kommunerna (exklusive pensionsskuld)

5 Skuld till banker och kreditinstitut som andel av skatter och statsbidrag

6 Skuld till banker och kreditinstitut som andel av tillgångarna

7 Nyckeltal för kommunerna

8 Kassaflödesanalys, samtliga kommuner vid ett resultat på 2 procent Årets resultat Avskrivningar Pensionsavsättning Ökning av placering (pension) LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets investeringar INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amorterade lån 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Årets kassaflöde varav buffert 000 Självfinansiering 57,5%64,1%75,3%

9 Självfinansieringsgrad av investeringar, procent för Sveriges kommuner vid ett resultat på 2 procent

10 Kommunernas skulder till banker och kreditinstitut (korta och långa) tusentals kronor per invånare Som andel av intäkter från skatter och statsbidrag ökar skulderna till banker och kreditinstitut från 48 till 51 procent

11 Utveckling soliditet, tillgångar, skulder och eget kapital vid ett resultat på 2 % (tkr per invånare och procent)

12 Samtliga kommuner vid 3 procent Årets resultat Avskrivningar Pensionsavsättning Ökning av placering (pension) LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets investeringar INVESTERINGS-VERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amorterade lån 000 FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN Årets kassaflöde varav buffert Självfinansiering 53,0%59,2%69,4%

13 Utveckling soliditet, tillgångar, skulder och eget kapital vid ett resultat på 3%

14 God ekonomisk hushållning beror på Finansiellt läge och investeringsbehov Målet varierar mellan 0,5 till 5 % Investeringsnivå

15 Samtliga landsting 2 procent, kassaflödesanalys Årets resultat Avskrivningar Pensionsavsättning Ökning av placering (pension) LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets investeringar INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amorterade lån000 FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN Årets kassaflöde000 varav buffert000 Självfinansiering62,2%62,3%66,7%

16 Samtliga landsting 2 procent

17 Självfinansieringsgrad landsting vid ett resultat på 2 procent Detta innebär att landstingens lån ökar från kronor till kronor per invånare.

18 Också viktigt:  Vilka risker finns i de kommunala bolagen?  Tillskott från bolagen?  Medfinansiering?  Framtida reavinster?  Hur utvecklas pensionskostnaderna?  Hur ser renoveringsbehovet ut?  Värdesäkra tillgångarna!  Buffert för lågkonjunktur eller annat – 0,5 procent!


Ladda ner ppt "Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog."

Liknande presentationer


Google-annonser