Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Doern. Am J Med 1995; 99:3S–7S Jacobs et al. ICAAC 1999, abstract C-61 Jacobs et al. AAC 1999: 43:1901Alexander Project data 1998/9. Penicillin-resistant.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Doern. Am J Med 1995; 99:3S–7S Jacobs et al. ICAAC 1999, abstract C-61 Jacobs et al. AAC 1999: 43:1901Alexander Project data 1998/9. Penicillin-resistant."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Doern. Am J Med 1995; 99:3S–7S Jacobs et al. ICAAC 1999, abstract C-61 Jacobs et al. AAC 1999: 43:1901Alexander Project data 1998/9. Penicillin-resistant S. pneumoniae United States (1979–1999) 0 10 20 30 40 50 Year % penicillin resistant 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-891990-91 1992-93 1994-95 1997 1998 Resistant Intermediate

4 Blododlingar med växt av gula stafylokocker: Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) Blododlingar med växt av gula stafylokocker: Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England &Wales1989-2002) % MRSA År

5 Andelen MRSA av positiva blododlingar med Staphylococcus aureus

6 Antibiotika- resistens

7 Antibiotika- resistens Nya antibiotika

8 Sulfa Tetracykliner Penicilliner Aminoglykosider Makrolider Glycopeptider Streptograminer Kloramfenikol Kinoloner Trimetoprim Linkosamider 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Oxazolidinoner Introduktion av nya grupper av antibiotika

9 Linezolid The first member of a new group of antibiotics First Registered in 2000 Strongly controlled use in developed world Already some reports of resistance Available Over the Counter in Delhi 15 CHF for 4 tablets Krisantha Weerasuriya Regional Adviser Essential Drugs & Medicines Policy, SEARO/WHO, New Delhi

10

11 In many countries: No data on antibiotic resistance and consumption No government policy No implementation of rational antibiotic use Large informal sector, black market A substantial portion of the salaries of doctors and veterinarians comes from direct sales of antibiotics A recepy for disaster

12 No data No awareness No funding The vicious circle

13 Strategigrupen för rationell antibiotika- behandling och minskad antibiotikaresistens STRAMA www.strama.se

14 19952003 STRAMA

15 STRAMA Läkemedels- Smittskyddsfråga biverkan

16 19952003 STRAMA Läkemedels- Smittskyddsfråga biverkan Projekt Reguljär verksamhet

17 19952003 STRAMA Läkemedels- Smittskyddsfråga biverkan Projekt Reguljär verksamhet Pionjärarbete Förebild

18 WHO EU-kommissionen

19 STRAMA Nationell ledningsgrupp Sv.Läkaresällskapets referensgrupp för Antibiotikafrågor Smittskyddsinstitutetet Socialstyrelsen Läkemedelsverket Smittskyddsläkareföreningen Svensk Förening för Vårdhygien Landstingsförbundet Svenska kommunförbundet Apoteket AB Nätverk för Läkemedelsepidemiologi (NEPI) Statens Veterinärmedicinska anstalt Jordbruksverket

20 STRAMA Regionala grupper Smittskyddsläkare Representanter från allmänmedicin, infektions- kliniker, pediatrik,öron-näsa-hals,m.fl Mikrobiologi Vårdhygien Informationsapotekare M.fl

21 A difficult balance The best interests of the individual The global need for effective antibacterial treatment Appropriate antibacterial prescribing Butler C et al. JAC 2001; 48:435–440

22 Antibiotika- indikationer i öppen vård IVA- STRAMA Antibiotika och resistens på sjukhem Primärvårds- nätverk för infektions- studier Antibiotika- indikationer i sluten vård Infektioner och hygien på daghem


Ladda ner ppt "Doern. Am J Med 1995; 99:3S–7S Jacobs et al. ICAAC 1999, abstract C-61 Jacobs et al. AAC 1999: 43:1901Alexander Project data 1998/9. Penicillin-resistant."

Liknande presentationer


Google-annonser