Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bioenergi - En innovativa miljön i Halland Martina Braglin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bioenergi - En innovativa miljön i Halland Martina Braglin"— Presentationens avskrift:

1 Bioenergi - En innovativa miljön i Halland Martina Braglin
Martina Braglin – Jag arbetar på Triventus som verksamhetsutvecklare för Biogas. Under 2011 har Bioenergi - En innovativa miljön i Halland Martina Braglin Den 23 Februari 2012

2 Nya sätt att skapa värden, nya lösningar på behov eller efterfrågan
Vad är innovation ? (Enligt näringsdepartementet) Nya sätt att skapa värden, nya lösningar på behov eller efterfrågan Vad är innovation, vi har ju hört mycket om det under dagen.

3 Idén och innovationen blir till ett kommersiellt värde
Projektresultat BEH Plönninge Biogas Fysisk anläggning, test och verifiering Den innovativa miljön Kunskap och tjänsteutveckling För att ge ett exempel på hur Halland arbetar med innovation på bioenergiområdet Bioenergicentrum Halland. Avslutades i juni 2011 och här ser ni projektresultatet. Samtidigt startade

4 Plönninge Biogas

5 Den innovativa miljön

6 Innovation inom Plönninge Biogas – Den innovativa miljön (Enligt näringsdepartementet) (Exempel)
Test och verifiering Teknik för förbehandling Nya distributionslösningar Lokala energilösningar Substratmarknaden En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering Driftsingenjörer Biogas, nya grödor, pelleterad halm En ny marknad eller sätt att nå nya marknader Nya kompetenser, resurser eller material

7 Definition av uppdraget
Utnyttja Plönninge Biogas och den innovativa miljön som resurs på ett kostnadseffektivt sätt. När Projektet bioenergicentrum Halland avslutades så påbörjade Region Halland en förstudie som syftade till att hitta ett långsiktigt förvaltande av projektresultatet Triventus Consulting stöttade Regionen i förstudien med kompetens. Det här var vårt uppdrag.

8 Processen Definition Kriterier Underlag Affärsmodell Affär
Så här har vi jobbat för att få fram underlag till region Hallands styrelse.

9 Projektidé, syfte och mål
Projektet ska, tillsammans med identifierade företag, utifrån av RS vald långsiktig ägarstruktur ta fram en affärsplan på för företagen affärsmässig och ekonomisk grund som visar på en möjlig framtida lösning. Konkretisera resultatet av förstudien. Målet är att skapa en affärsplan under första kvartalet 2012 Region styrelsen beslutade att bevilja projetet och låta företagen utreda affärsmöjligheterna.

10 Affärsmodell Sälja/upplåta – Utveckla
Starkt konsortie bildat kring biogasaffären och innovationsutveckling inom området i Halland. Fler aktörer kommer att bjudas in. Triventus AB– Måns Holst, VD HAFI, Hallands fruktindustri AB – Marcus Bjurklint, VD Harplinge lantmän – Morgan Karlsson, VD AB Ginsten slakteri – Stig Johansson Och där föll det sig naturligt att välja den här modellen vilket även resultatet från förstudien föreslog.

11 Triventus Vision och affärsidé
Triventus vision är att bli ledande i Norden inom biogas. Vi ska tillgodose marknadens behov av tjänster inom hela projektprocessen, från projektutveckling till konsulttjänster, service och underhåll. Affärsidé Triventus utvecklar och erbjuder hållbara affärsmässiga lösningar som tillgodoser våra kunders behov genom hela värdekedjan inom förnybar energi.

12 Innovation uppstår i samspel!
Kunden Visionären Säljaren Finansiären Entreprenören Andra företag Visionären – som kommer med idén. Entreprenören – som driver och organiserar förverkligandet av idén. Säljaren – som kommersialiserar eller sprider lösningen. Finansiären – som tror på det potentiella värdet i idén, skjuter till kapital. Kunden – som efterfrågar nya lösningar Andra företagare – som plockar upp och sprider lösningen

13 Tack för uppmärksamheten
Martina Braglin Verksamhetsutvecklare


Ladda ner ppt "Bioenergi - En innovativa miljön i Halland Martina Braglin"

Liknande presentationer


Google-annonser