Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar
Distribution

2 Cykletts materialflöde
Slutkunder FM SM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

3 Flödet i förmonteringen
Komp 1-4 Komp 5-8 Komp 9-12 Komp 13-16 Komp 17-20 Komp 1-4 Komp 5-8 Osv. v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

4 Tänkbar org. av förmonteringen
Verkstaden Arbetslag 1 Art.komp. 2 Färdigkomp. 1 Art.komp. 1 Arbetslag 2 Art.komp. 4 Art.komp. 3 Färdigkomp. 3 GLT = 1v

5 Tänkbar org. av slutmonteringen
Variant 2 Montering Variant 1 1 2 3 4 5 Lack Variant 3 Variant 4 Funktionstest Emballering GLT = 2v

6 Logistikröret för ett producerande företag
Figur 2.1

7 Fördelar med kort rör Diskutera i bikupor

8 DuPont - modellen Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 6.14

9 Lönsamhetsdiagram Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 6.15

10 Påverkan på nyckeltalen i DuPont
Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 6.18

11 Logistikrörets delar med lagerpunkter
Figur 2.5

12 Order- & leveransprocessens aktiviteter
Figur 2.6

13 Kundorderpunkten i Distrbution
Figur 2.7

14 KOP i Distribution Fundera tillsammans med din bordsgranne på företag/branscher som har KOP i distribution

15 Med KOP i produktionen Figur 2.12

16 KOP i Produktion Fundera tillsammans med din bordsgranne på företag/branscher som har KOP i produktion

17 Kundorderpunktens läge, några exempel
Figur 2.8

18 Ledtidsgapet Figur 2.9

19 Sätt att distribuera för tillverkande företag
Figur 2.13

20 Olika distributionskanaler
Figur 2.15

21 Kanal utan grossist Figur 2.17

22 Grossistens läge & funktion i distributionen
Figur 2.16

23 Distributionskanal med grossist & detaljist
Figur 2.20

24 Total distributionskanal för dagligvarukedja
Figur 2.24

25 Inflödet till dagligvarugrossisten
Figur 2.21

26 Omlastning i samlastningsterminalen
Figur 2.22

27 Distributionskanal med industrigrossist
Figur 2.18

28 Grossistföretagets transportupplägg
Figur 2.19

29 Ändring av Distributionsstrukturen
Er inlämningsuppgift i Cyklett (rapport 1) handlar om att ni skall kalkylera nuläget och en centraliserad struktur. Viktigt är då att avgränsa det system ni skall kalkylera, sätta systemgränserna och ta reda på de kostnader som finns/förändras inom det studerade systemet.

30 Cykletts materialflöde
Slutkunder FM SM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

31 Kostnader i totalkostnadsmodellen
Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 1.6

32 Intro till Totalkostnadsanalys
Tänk er att ett stort producerande företag i Sverige har funderingar på att byta leverantör på en volymvärdeskomponent( hög kostnad och hög volym). Idag ligger leverantören i Sverige och komponenterna hämtas med egen lastbil dagligen. Alternativet är en leverantör i Kina. Vilka kostnader kommer att förändras? Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik

33 SL`s förändring vid centralisering
Fundera tillsammans med bordgrannen vad som händer med SL i DL när det flyttas tillbaka till CL.

34 Cykletts materialflöde
Slutkunder FM SM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

35 Kvadratrotsformeln

36 Lagerföringskostnaderna
LFK = MLV x r Där r = Kalkylräntan + (riskkost/MLV) x 100

37 Lager i flera nivåer Figur 2.14

38 Kostnader i en distributionsstruktur
Diskutera med din bordsgranne vilka kostnader det finns i distributionsstrukturen på föregående bild. Tänk tanken att distributionen skall ”outsourcas” och vi ska jmf med offerten från 3P företaget.


Ladda ner ppt "Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar"

Liknande presentationer


Google-annonser