Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar – Distribution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar – Distribution."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar – Distribution

2 Cykletts materialflöde Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

3 Flödet i förmonteringen Komp 1-4 Komp 5-8 Komp 9-12 Komp 13-16Komp 17-20Komp 1-4Komp 5-8Osv. v1v2v3v4v6v5v7

4 Tänkbar org. av förmonteringen Arbetslag 1 Art.komp. 2 Art.komp. 1 Färdigkomp. 1 Arbetslag 2 Art.komp. 4 Art.komp. 3 Färdigkomp. 3 Verkstaden GLT = 1v

5 Tänkbar org. av slutmonteringen GLT = 2v 1 2 3 4 5 Lack Variant 1 Variant 2 Montering Variant 3 Funktionstest Variant 4 Emballering

6 Logistikröret för ett producerande företag Figur 2.1

7 Fördelar med kort rör Diskutera i bikupor

8 DuPont - modellen Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 6.14

9 Lönsamhetsdiagram Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 6.15

10 Påverkan på nyckeltalen i DuPont Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik Figur 6.18

11 Logistikrörets delar med lagerpunkter Figur 2.5

12 Order- & leveransprocessens aktiviteter Figur 2.6

13 Kundorderpunkten i Distrbution Figur 2.7

14 KOP i Distribution Fundera tillsammans med din bordsgranne på företag/branscher som har KOP i distribution

15 Med KOP i produktionen Figur 2.12

16 KOP i Produktion Fundera tillsammans med din bordsgranne på företag/branscher som har KOP i produktion

17 Kundorderpunktens läge, några exempel Figur 2.8

18 Ledtidsgapet Figur 2.9

19 Sätt att distribuera för tillverkande företag Figur 2.13

20 Olika distributionskanaler Figur 2.15

21 Kanal utan grossist Figur 2.17

22 Grossistens läge & funktion i distributionen Figur 2.16

23 Distributionskanal med grossist & detaljist Figur 2.20

24 Total distributionskanal för dagligvarukedja Figur 2.24

25 Inflödet till dagligvarugrossisten Figur 2.21

26 Omlastning i samlastningsterminalen Figur 2.22

27 Distributionskanal med industrigrossist Figur 2.18

28 Grossistföretagets transportupplägg Figur 2.19

29 Ändring av Distributionsstrukturen Er inlämningsuppgift i Cyklett (rapport 1) handlar om att ni skall kalkylera nuläget och en centraliserad struktur. Viktigt är då att avgränsa det system ni skall kalkylera, sätta systemgränserna och ta reda på de kostnader som finns/förändras inom det studerade systemet.

30 Cykletts materialflöde Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

31 Kostnader i totalkostnadsmodellen Figur 1.6 Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik

32 Intro till Totalkostnadsanalys Tänk er att ett stort producerande företag i Sverige har funderingar på att byta leverantör på en volymvärdeskomponent( hög kostnad och hög volym). Idag ligger leverantören i Sverige och komponenterna hämtas med egen lastbil dagligen. Alternativet är en leverantör i Kina. Vilka kostnader kommer att förändras? Bengt Ekdahl Tets37 Liu/Logistik

33 SL`s förändring vid centralisering Fundera tillsammans med bordgrannen vad som händer med SL i DL när det flyttas tillbaka till CL.

34 Cykletts materialflöde Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

35 Kvadratrotsformeln

36 Lagerföringskostnaderna LFK = MLV x r Där r = Kalkylräntan + (riskkost/MLV) x 100

37 Lager i flera nivåer Figur 2.14

38 Kostnader i en distributionsstruktur Diskutera med din bordsgranne vilka kostnader det finns i distributionsstrukturen på föregående bild. Tänk tanken att distributionen skall ”outsourcas” och vi ska jmf med offerten från 3P företaget.


Ladda ner ppt "Föreläsning Lite Cyklett Lönsamhet KOP Logistikrörets delar – Distribution."

Liknande presentationer


Google-annonser