Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindbrukskollen Ett projekteringsverktyg, en e-tjänst och en informationskälla om vindkraftverk. Magnus Nårdal Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindbrukskollen Ett projekteringsverktyg, en e-tjänst och en informationskälla om vindkraftverk. Magnus Nårdal Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Vindbrukskollen Ett projekteringsverktyg, en e-tjänst och en informationskälla om vindkraftverk. Magnus Nårdal Projektledare

2 Vindbrukskollen Vad Varför Hur

3 Vindbrukskollen Vad Varför Hur

4 Vindbrukskollen Webbtjänsten är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Den har finansieras av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

5

6

7

8

9 Vindbrukskollen i siffror 18 830 vindkraftverk 3 359 projekteringsområden 90 - 95 % av alla vindkraftprojekteringar 180 besök per vecka 30 inloggningar per vecka (varav hälften kommunala)

10 Vindbrukskollen Vad Varför Hur

11 Övergripande syfte Underlätta och bidra till bra etablering av vindbruk i Sverige genom att: Tillhandhålla information och beslutsunderlag till både lokala, regionala och nationella myndigheter. Avlasta myndigheters arbete med att ajourhålla och tillhandahålla information om aktuella vindkraftsärenden till allmänheten och media. Bidra till acceptans för etableringen av vindkraftverk genom öppenhet och aktuell information till media och allmänheten

12 Projektörens roll Registerar projekteringar inför kontakt med myndigheterna Lämna in handlingar via Vindbrukskollen Kontinuerligt uppdatera vid förändringar

13 Myndighetens roll Myndigheterna ska registrera och uppdatera informationen om handlingar och beslut

14 Möjligheter med Vindbrukskollen Projekteringsverktyg (vindkartering, motstående intressen, hjälpmedel för att producera ansökan och samrådshandlingar) E-ansökan (Digitalt kartunderlag till myndigheten) Samarbetspartners (elnät, vägar)

15 En kommunikationskanal – befintliga och framtida vindkraftprojekt blir synliga för allmänheten Register – håller koll på både aktuella och inaktuella projekt E-tjänst - möjlighet att skicka in en digital ansökan om bygglov eller tillstånd – underlättar administrationen Integrering med stödsystem för ärendehantering – december 2013 Fler fördelar…

16 Vindbrukskollen Vad Varför Hur

17 Inloggning Saknar ditt företag inloggningsuppgifter? Skapa ett användarkonto på vindbrukskollen.se, alternativt på Vindlov.se!

18 Sökfunktion Avancerad sökning Flervariabelsökning Spatial sökning på kartan PDF: 1.Välj PDF-symbolen i verktygspanelen 2.Välj området du är intresserad av (kommun, län, elområde, etc.) EXCEL: 1.Använd ”Exportera till Excel” för att exportera sökresultatet 2.Utdraget innehåller en stor mängd information om både vindkraftparker och enskilda verk

19 Vad projektören fyller i

20

21 E-tjänsten Ett standardiserat sätt att skicka in en handling/ansökan Mottas av den korrekta myndigheten Digitaliserade uppgifter innebär en möjlighet till direktkoppling till olika stödsystem för ärendehantering Effektivare hantering underlättar tvärsektoriella bedömningar i ärenden (t.ex. MPD-prövning, planarbeten, naturreservat) Kvalitetssäkrade uppgifter Kontroll av fastighetsbeteckning och placering vid inmatning System för a-jourhållning Beslutsunderlag Integration med Platina

22 Vad myndigheten fyller i Myndigheter registerar händelser i form av beslut som fattas - Tillsynsmyndighet - Ärendestatus (PBL+MB)

23 Vad myndigheten fyller i – Datum – Diarienummer – Beslut – Eventuell överklagan – Tillsynsmyndighet

24 På gång… Hantering av områden över kommun och länsgränser Förbättrade söklayout Tydligare statusindelning Hindersanmälan till försvarmakten Eventuellt även tidig Varför Hur

25 Tack för er uppmärksamhet! www.vindbrukskollen.se

26


Ladda ner ppt "Vindbrukskollen Ett projekteringsverktyg, en e-tjänst och en informationskälla om vindkraftverk. Magnus Nårdal Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser