Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionens budget 2011 Prioriterat mål: Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionens budget 2011 Prioriterat mål: Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionens budget 2011 Prioriterat mål: Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030.

2 Västra Götalandsregionens budget 2011 Vid ombyggnationer och nybyggnationer ska fastighetsnämnden tillsammans med verksamheterna verka för att byggnadens totala energiförbrukning; värme och elanvändning minskar. Samtidigt ska verksamheternas elförbrukning av teknisk apparatur minska. Ett delmål är energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 och vara oberoende av fossila bränslen.

3  Målet avser energianvändningen i lokaler som förvaltas av Västfastigheter (strategiska lokaler).  Utgångsläget för halveringen är energianvändningen 1997. ( 273 kWh/m 2 enl. SKL:s statistik, landstingen Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg och Göteborg.)  I utredningen förutsätts att verksamhetselen halveras till 2030. (från i nuläget 50 kWh/m 2 till 25 kWh/m 2 år 2030)

4 Halveringen avser totalt köpt energi Halveringen avser specifik förbrukning Halveringen avser enbart det bestånd som förvaltas av VF år 2030, hyrda lokaler medräknas inte.


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionens budget 2011 Prioriterat mål: Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030."

Liknande presentationer


Google-annonser