Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats
Ledningsdagar i Uppsala Marina Lundquist Adjunkt, Örebro universitet Riksföreningen för skolsköterskor Ingemor Skoglund Skolöverläkare, Örebro Svenska skolläkarföreningen Birgitta Iström Skolsköterska, Stenungsund

2 Historia…

3 …Nytt

4 Innehåll i dokumentet Innehållsförteckning Författarnas förord
Bakgrund Inledning Elevhälsans medicinska insats Systematiskt kvalitetsarbete Definitioner Kvalitetsmått Struktur, process, resultat Anvisningar Verksamhetsansvar - Kvalitetsmått Personalresurser - Kvalitetsmått Lokaler och utrustning - Kvalitetsmått Verksamhetens arbete -Kvalitetsmått Elevernas inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan – Kvalitetsmått Referenser

5 Systematiskt kvalitetsarbete, EMI
Säkerställa, utvärdera och utveckla kvaliteten på verksamheten lokalt, regionalt och nationellt Bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt, regionalt och nationellt Möjliggöra jämförelser över landet, EMQ Tydliggöra verksamheten med hjälp av mått, fastställda utifrån befintliga styrdokument, som kan användas i dialog med vårdgivaren i styrprocessen

6 Praktisk användning Dokumentet med dess fem frågeområden (verksamhetsansvar, personalresurser, lokaler och utrustning, verksamhetens arbete och elevernas inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan) kan användas av skolsköterskor, skolläkare och verksamhetschefer för att beskriva verksamheten som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan användas i dialog med rektorer och andra chefer, övrig elevhälsa samt vårdgivare

7 Struktur (S) Process (P) Resultat (R)
Struktur – vad som behövs i verksamheten Process – de handlingar som utförs Resultat – vilket resultat som uppnås

8 Anvisningar Ett samlat dokument i PDF - ej skrivbart dessutom
De fem frågeområdena i varsin skrivbar PDF Det sista frågeområdet har annan struktur

9


Ladda ner ppt "Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats"

Liknande presentationer


Google-annonser