Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningsdagar Uppsala 20150915

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningsdagar Uppsala 20150915"— Presentationens avskrift:

1 Ledningsdagar Uppsala 20150915 marina.lundquist@oru.se ylva.stahl@ju.se

2 ”… en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå.” (SFS 2008:355, 7 kap 1§)

3 Förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning Öppen redovisning Forskning Syfte

4 Pionjärer

5 Historik - Nationella kvalietsregister År 1975Knäplastikregistret 1990Evidensbaserad medicin/kvalitetsarbete 1993Beslutsgruppen för Nationella kvalietsregister 2015Drygt 100 Nationella kvalietsregister

6 Verktyg Uppföljning Förbättringsarbete Medicinska professionen Tillämpning

7 Nationellt Kvalitetsregister RegisterhållareStyrgrupp Centralt personuppgifts ansvarig Register centrum Organisation - kvalitetsregister

8 Kandidatregister Styrgrupp, registerhållare, ordförande

9 Utveckla och utvärdera kvaliteten på elevhälsans medicinska insatser Bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt och nationellt Göra longitudinella och nationella jämförelser Syfte

10 Nationell uppföljning Utvärdering Kunskapsbaserade metoder/arbetssätt Öppna jämförelser Aktivt förbättringsarbete Ökad tillgänglighet Forskning Möjliggör

11 Bakgrundsdata Hälsoundersökningar Hälsosamtal Tillväxt Vaccinationer Remisser Variabler

12 Elever/vårdnadshavare, professionen, vårdgivare/ledning, intresseorganisationerna och invånare Konferenser Hemsidor Tidskrifter Återkoppling Arenor för kommunikation

13 Nationell tjänsteplattform

14 TACK Uppsala!


Ladda ner ppt "Ledningsdagar Uppsala 20150915"

Liknande presentationer


Google-annonser