Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT Databas Göran Wiréen 1. Mål 2 Moment 1: Databashantering (3 dagar) Kursen ger den studerande kunskaper inom området databaser med tillämpningar i MS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT Databas Göran Wiréen 1. Mål 2 Moment 1: Databashantering (3 dagar) Kursen ger den studerande kunskaper inom området databaser med tillämpningar i MS."— Presentationens avskrift:

1 IT Databas Göran Wiréen 1

2 Mål 2 Moment 1: Databashantering (3 dagar) Kursen ger den studerande kunskaper inom området databaser med tillämpningar i MS Access. Kunskaper om att skapa en databas med tillämpningar mot logistikområdet. Moment 2: Databehandling med Excel (3 dagar) Kursen ger den studerande färdigheter i att söka och behandla data i datasystem med hjälp av Excel samt ODBC- koppling; att i affärssystem söka nyckeltal för att framställa tydliga uppföljningsrapporter. Utanför lektionstid krävs självstudier.

3 Innehåll 1.Databaser & MS Access, teori och praktik o Teori om relationsdatabaser samt översikt av MS Access 2.MS Access, grunder o Tabeller, designval, frågor 3.MS Access, verktyg o Formulär och rapporter 4.Data i Excel o Databaser  Excel, Pivottabeller 5.Pivot i Excel o Pivottabeller & pivotdiagram 6.Excel, fördjupning av dataanalyser o Konsolidering, Villkorsstyrd formatering, Filtrering & Gruppering… 3

4 Examination Moment 1: Inlämningsuppgift - Databas. Ska lämnas in vecka X. Inlämningsuppgiften betygsätts endast med betyget G. Moment2: Skriftlig, praktisk tentamen X/12 där uppgifter integreras från både moment 1 och 2 men med tyngdpunkt på moment 2. Tentamen mailas in 4

5 Betygsättning För G krävs minst 70% på varje del och minst 80% i medel. För VG krävs 80% på varje del samt 90% i medel. Dessutom även 90% på en speciell VG-del 5

6 Betygsättning 6

7 Utbildningsmaterial Allt utbildningsmaterial, presentationsmaterial och övningar kommer laddas upp på Intranätet. Presentationsmaterialet innehåller väl kommenterade bilder (nåja). Läs dem! Länkar till fördjupad läsning kommer att finnas 7

8 Kontakt Göran Wiréen goranwireen@gmail.com 0702-588299 8


Ladda ner ppt "IT Databas Göran Wiréen 1. Mål 2 Moment 1: Databashantering (3 dagar) Kursen ger den studerande kunskaper inom området databaser med tillämpningar i MS."

Liknande presentationer


Google-annonser