Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Den som söker antagningsstatistik skall finna - men var? 2015-09-21 Torbjörn Lindquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Den som söker antagningsstatistik skall finna - men var? 2015-09-21 Torbjörn Lindquist."— Presentationens avskrift:

1 Sv Den som söker antagningsstatistik skall finna - men var? 2015-09-21 Torbjörn Lindquist

2 Sv Både UHR och UKÄ/SCB har statistik om sökande och antagna. Detta seminarium tar upp vilka uppgifter som finns var, vad skillnaderna består i och avslutningsvis vart en bör vända sig med frågor.

3 Sv UHR – Produktionsstatistik UHR samordnar antagningen till 37 lärosäten genom ett gemensamt antagningssystem kallat NyA. UKÄ/SCB – Officiell statistik UKÄ är ansvarig myndighet för officiell statistik om högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. SCB producerar statistik på uppdrag av UKÄ. Myndigheterna har olika statistikroller

4 Sv Syfte: att bidra till en allsidig statistisk belysning av högskolesektorn som bland annat kan utgöra underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen och urvalsram för specialundersökningar. Uppgifter om sökande och antagna är en del av UKÄs statistik. Publicering: i en nationell uppföljningsstatistikdatabas om högskolan (NU), i regelbundet återkommande statistiska meddelanden (SM) skrivna i samverkan med SCB samt i olika typer av statistiska analyser. Källa: uppgifter från NyA. UKÄ/SCB – Officiell statistik

5 Sv Syfte: att fungera som en service för att tillgodose sökandes, journalisters, lärosätens och allmänhetens önskemål om antagningsstatistik. Publicering: under en antagningsomgång publiceras resultaten i en sökbar databas (http://statistik.uhr.se/).http://statistik.uhr.se/ Källa: uppgifter från NyA. UHR - statistik

6 Sv UKÄ/SCB Redovisar antagningsstatistik på aggregerad nivå. Kan via SCB samköra antagningsstatistik med andra register och få fram vad som händer efter antagningsprocessen, t.ex. hur många av de sökande som inte studerat tidigare eller hur många av de antagna som också påbörjar studier. Långa tidsserier. UHR Redovisar antagningsstatistik på detaljerad nivå. Redovisar enbart antagningsprocessen (Får inte samköra med andra register). Statistik redovisas för storsäljaren MERITVÄRDEN - vad som krävdes för att antas. Vad skiljer statistiken åt?

7 Sv Svaret är: Det beror på. Frågor om vad som händer med de sökande och antagna efter antagningen ställs lämpligen till UKÄ/SCB. Frågor som rör sökande och antagna under antagningsprocessen ställs lämpligen till UHR. MEN, UHR och UKÄ/SCB har nära samarbete i dessa frågor så om ni hamnar fel, kommer ni att hamna rätt! Vart ska en vända sig med frågor?

8 Sv Kontakta oss på: E-post: statistik.utdata@uhr.se Frågor till UHR?

9 Sv ”Fler söker lärarutbildningar”, Sydsvenskan, 150812 ”Här är de populäraste utbildningarna på högskolan”, DN, 150711 ”Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? ”, Lärarnas riksförbund, januari 2015 Exempel på när UHR-uppgifter använts:


Ladda ner ppt "Sv Den som söker antagningsstatistik skall finna - men var? 2015-09-21 Torbjörn Lindquist."

Liknande presentationer


Google-annonser