Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källängsråd 140325 1.Föregående protokoll, bordlagd punkt Internationellt samarbete 2. Skolans verksamhet Skola och föräldrar 3. Ekonomi och organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källängsråd 140325 1.Föregående protokoll, bordlagd punkt Internationellt samarbete 2. Skolans verksamhet Skola och föräldrar 3. Ekonomi och organisation."— Presentationens avskrift:

1 Källängsråd 140325 1.Föregående protokoll, bordlagd punkt Internationellt samarbete 2. Skolans verksamhet Skola och föräldrar 3. Ekonomi och organisation Nästa läsår 4.Övriga frågor Bjuda in alkoholläkare Samarbete med Friends

2 Skola och föräldrar Skolan är ständigt aktuell i media. Nästan alltid lyfts enstaka negativa exempel. I svensk grund- skola går cirka 900 000 elever med 155 000 lärare på 5 000 skolor (jmf 34 000 läkare) Detta fokus märks i vardagen för oss som jobbar i skolan, då föräldrar numera hör av sig och har synpunkter på hur uppdraget utförs.

3 Skola och föräldrar Forskare ser tecken på att skolvalet har lett till en attityd att man som förälder anser sig ha rätt att bestämma över frågor som professionen äger. Alla framgångsrika skolsystem har samhällets förtroende ”Föräldrar är expert på sina barn hemma. Skolpersonalen är expert på barnen i skolan ”

4 Skola och föräldrar En ämneslärare som jobbar heltid undervisar mellan 100 och 425 elever varje vecka, beroende på ämne. De eleverna har 200 – 850 föräldrar. Genom ny teknik, mejl m m, ägnar lärarna idag mycket mer tid åt föräldrakontakter än tidigare

5 Skola och föräldrar Vad kan skolan ansvara för och ägna sig åt? ”Skolan förväntas lösa alla samhällsproblem som inte har lösts någon annanstans.” Professor Olof Johansson Vi har ett tydligt uppdrag från lagstiftaren genom vår läroplan. Kunskapsuppdraget är mycket omfattande. Mer än hälften av årets alla dagar är skolfria. En högstadieelev tillbringar cirka 15% av årets alla timmar i skolan…

6 Skola och föräldrar Vi vill vara lyhörda. Visst kan vi förändra och göra saker bättre och allt vi gör är inte alltid bra… Men: Lärarna känner sig ifrågasatta i sin profession, inte minst i Lidingö. Vi ser en tendens att duktiga lärare väljer bort Lidingö, både befintliga och presumtiva….

7 Diskussionsfrågor Vad påverkar föräldrarnas bild av skolan? Har ni samma bild av svensk skola i stort som ni har av Källängens skola? Den tid föräldrar tar av läraren tas från tid som annars skulle ha ägnats åt eleverna. Hur kan ni hjälpa till att värna lärarnas tid med eleverna?

8 Diskussionsfrågor Vad kan vi från skolan göra för att inge förtroende om att vi vill elevernas bästa men att vi kan ha olika perspektiv? Grupp- kontra individperspektiv Vilka förväntningar är rimliga att ha på skolan respektive på barn och föräldrar? Hur kan föräldrar bidra till att vi kan rekrytera och behålla duktiga, behöriga lärare?

9 Nästa läsår Arbetet med att rekrytera inför nästa läsår har påbörjats Vi får inte annonsera ut vissa ämnen p g a övertalighet inom kommunen Våra nya organisation kan inte presenteras innan dessa frågor är lösta, eftersom vi kan påverkas

10 Övriga frågor Inbjuda alkoholläkare Samarbete med Friends

11 Nästa Källängsråd NYTT DATUM: Tisdag 6 maj


Ladda ner ppt "Källängsråd 140325 1.Föregående protokoll, bordlagd punkt Internationellt samarbete 2. Skolans verksamhet Skola och föräldrar 3. Ekonomi och organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser