Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dystopia/ Utopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dystopia/ Utopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people."— Presentationens avskrift:

1 Dystopia/ Utopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live dehumanized and often fearful lives. (Encyclopedia Britannica)

2  Read a novel.  Find dystopian themes within that novel.  Work with these themes in the library after an introduction about how to use sources etc.

3

4 Inspiration via film och diskussion Bokpresentation. Börja läsa dystopiboken Sök valfritt Introduktion i informationssökning Relax, read, reflect. Samla ämnesord med hjälp av Inqury log Funderar på frågeställningar Får hjälp av andra elever via Pair share protocol. Sök vetenskapligt Hitta 2 vetenskapliga artiklar Läsecirkel samt PM Fundera på ämnesomr åden? Inquiry journal promts

5 FRÅGESTÄLLNIN G / FRÅGESTÄLLNIN G

6  Medicinsk forskning  Miljöförstöring  Makt och övervakning/Big brother ser dig  Tekniken har gått för långt  Kroppsideal  Migration  Organiserad brottslighet  Kombinationer

7  Övervakning i dagens samhälle och i framtiden.

8 Faror med framtidens klimatförändringar.

9  Framtidens sjukdomar och pandemier.

10  1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka på allvar.

11 Infosök… handlar mycket om känslor. (känna att man har kontroll…) Osäker, tvivlar igenOsäkerhetOptimism Säkerhet Lättnad / tillfreds Förbereder presentation Få en uppgiftVälja ämneUtforskar ämnet Har jag fått svar?Vad vill jag belysa krav som ställssöker info personligt intresseDiskuterar Skriver ner referenser ProblemformuleringAvslutningSamlar info Gör en djupdykning Läser in sig på ämnet Antecknar termer, idéerFokusera – kring vad?Söker böcker, artiklarFörbisett ngt? intervjuartid till förfogande hittat sökbara ämnesord Informationssök processen Skriver ner referenser Säker! Läs mycket = Komma vidare

12

13  Förbättra din läsning  Läsa effektivare  Öka läsförståelsen  Plocka ut nyckelord  Lokaliseringsläs  Översiktsläs/ Snabbläsa  Intensivläs

14 rubriker den första meningen i varje stycke den sista meningen i varje stycke namn och siffror kursiverade ord ramar och sammanfattningar bilder och bildtexter

15

16

17

18 Gå från svenska Wikipedia till den engelska för att snabbt få fram sökordWikipedia Ex. vad heter övervakning på engelska och hur stavas det? Carrot

19 Hitta minst tre bra artiklar om ditt ämne. Skriv ut dem. Snabbläs. Visa upp dem.

20 Vad vill jag berätta om?

21  Att processen följs (jobba under hela projektet och följa instruktionerna samt göra övningar).  Visa att ni arbetat med artiklarna.  I pm:et måste följande finnas med: - Fotnoter som hänvisar till artiklar i mappen. - Källförteckning över de källor ni använt i fotnoterna.  Boken skall vara utläst och på läsecirkeln ska ni delta aktivt.

22  Seminar Show that you’ve read and understood the whole book by taking part actively in the seminar. Vary your language as much as possible. Avoid words like ”stuff”. Adapt your language to the situation, that is fairly formal language.  Memo In addition to the general information on how to write a memo, bear in mind the following: Vary your language and adapt it to the situation, that is a fairly formal language. Use synonyms. Be careful with spelling and grammar

23


Ladda ner ppt "Dystopia/ Utopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people."

Liknande presentationer


Google-annonser