Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brysselnätverket 20 augusti 2015 Nytt från Bryssel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brysselnätverket 20 augusti 2015 Nytt från Bryssel."— Presentationens avskrift:

1 Brysselnätverket 20 augusti 2015 Nytt från Bryssel

2 Halvtidsutvärdering Events & nätverk Besök i Bryssel EU-guiden Planering hösten 2015 Vad har hänt under våren?

3 Förutsättningar i förhållande till uppdraget: - organisation, styrgrupp, Brysselnätverk Verksamhetsplaner 2013-2015 - uppstartsfasen 2013, strategiska prioriteringar 2014-2015 Sammanfattning av aktiviteter 2013-2015 - stöd projektutveckling i kommunerna, informationsinsatser i Skåne (50 möten), kontaktskapande verksamhet/kontaktförmedling i Bryssel, studiebesök i Bryssel, styrgrupp & Brysselnätverk, rådgivning internt KFSK, praktisk Brysselkontoret Halvtidsutvärdering

4 Skickat till personer som har varit i kontakt med Brysselkontoret - EU-samordnare, EU-kontaktpersoner, personer anställda inom olika förvaltningar, chefer, politiker Fokus på vad vi levererat & vad kommunerna själva har gjort för att utnyttja resursen - Brysselkontorets funktion, Brysselnätverket, EU-arbetet i Skåne Enkäten

5 39 svar kom in - EU-samordnare, EU-strateger, näringslivsutvecklare, kommundirektör, rektor etc. Merparten i kontakt med EU-kontoret i samband med planering av studieresa, projektrådgivning eller informationsmöte i kommunen – även hjälp med strategisk planering om hur man arbetar med EU:s fonder och program Resultat enkät

6 82% mycket nöjda med den kontakt de har haft med Brysselkontoret Viktigaste att få hjälp med: 1. Projektrådgivning om EU-program 2. Information om aktuella utlysningar 3. Information om EU-program Service från Brysselkontoret

7 Rangordning uppdrag Brysselkontoret: 1. Stöd och service 2. Projektutveckling 3. Påverkansarbete Alla som svarat prenumererar på Nyhetsbrevet EU & Bryssel Rangordning Uppdrag

8 50 deltagit i träffar med Brysselnätverket Viktigt forum för erfarenhetsutbyte Önskan om tematisk inriktning för möten Eventuellt årligt mötesprogram för nätverket Deltagande i nätverk

9 65% menar at EU-arbetet är en prioriterad fråga i kommunen - Många olika svar här och kommentar Kommunförbundets roll - Kompetensutveckling, aktivt Brysselnätverk, stor närvaro krävs på hemmaplan ute i kommunerna, påverka det strategiska arbete i kommunerna, EPA-analyser EU-arbetet i kommunen

10 Tydligt uppdrag i Bryssel Stark närvaro på hemmaplan Strategisk arbete på hemmaplan Intern ”Infrastruktur” på plats Vad krävs

11 Svereg-konferensen mars 2015: fokus nya Kommissionen Ny konferens våren 2016: fokus på kommande strukturfonderna Kommunförbundets nätverk Ekosystemtjänster nu medlem av EIP Water – actiongroup ”Ecosystem services” Events & nätverk

12 Hässleholms Kommun KSAU KulturSkåne MIR-Region Skåne Ystads Hamn Besök i Bryssel

13 Samarbete Europadirekt Hässleholm & Sydöstra Skåne, EU-kontor Skåne Nordost, SÖSK samt Kommunförbundet Skåne Bibel – hur riggar man projekt, vilka finansieringsmöjligheter finns EU-guiden

14 MalmöLund Regionen besök september 2015 Kommunförbundet KSAU & ledningsgrupp besöker Bryssel september Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund besök september 2015 Sideevent Open Days 2015 Kommunförbundet och Region Skåne Kulturhuvdstadsresa till Mons oktober 2015 Planering hösten 2015

15 14 oktober 14-15:30 i Nordic House How to implement childrens rights at local level - Kommunförbundet Skåne – barnrättsstrategarbetet - Anna-Maria Carozza Bildt (MEP)– hur arbetar man med frågan i EP - Margaret Tuite, Koordinator barnrätts frågor, Kommissionen - Maria Copani, rådgivare UNICEF - Kristin Hedström, Barnfonden Bryssel NGO perspektiv Sideevent Open Days

16 Välkommen att kontakta mig i Interreg ÖKS! lone.hylander@interreg-oks.eu Tack för mig!


Ladda ner ppt "Brysselnätverket 20 augusti 2015 Nytt från Bryssel."

Liknande presentationer


Google-annonser