Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT SKRIVA SIG TILL LÄSNING. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT SKRIVA SIG TILL LÄSNING. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna."— Presentationens avskrift:

1 ATT SKRIVA SIG TILL LÄSNING

2 Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Eleverna ska även stimuleras till att utrycka sig genom olika estetiska utrycks former. (Lgr 11, s.222)

3 Att skriva så andra förstår. Betydelsefullt att bearbeta text genom att rita och skriva. Om eleverna får växla mellan att skriva för hand och på dator kan de koppla bort hantverket och fokusera på innehåll och stavning. Om eleven har en mottagare för sitt skrivande och uppmanas att läsa sin text högt blir det mer påtagligt att texten ska vara läslig både för eleven själv och andra. Då blir det angeläget och nödvändigt att textens form uppmärksammas. Om eleverna vet att texterna ska publiceras är eleverna mer motiverade att stava rätt. Nya Språket lyfter

4 Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. Handboken vänder sig till åk 1 och ger struktur i arbetet med ASL genom ett stationssystem med varierande uppgifter där bokstavsscheman ingår som en viktig del. Tanken är att få ett strukturerat arbetssätt som tränar eleverna i samarbete, ansvar för sitt eget arbete, skriv- och läsinlärning, skrivglädje, fin- och grovmotorik, datorhantering på många olika sätt, bildframställning på ett varierat sätt och med huvudmål att nå en god läsförmåga hos samtliga elever.

5 Hur kan undervisningen organiseras Blockvis Gruppvis Olika stationer

6 SKRIVER S SKRIVER SKRIVSTIL Qnoddarna Korsord

7 MÅL : Läsa: Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser. Skriva : Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.

8 MÅL : Läsa: Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser. Skriva : Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Genomgång Eleverna arbetar parvis Eleverna skriver och läser för varandra Vad har du lärt dig?


Ladda ner ppt "ATT SKRIVA SIG TILL LÄSNING. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna."

Liknande presentationer


Google-annonser