Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folksjukdomar: sjukdomspanoramat ur ett nationellt och globalt perspektiv grupparbete och seminarium 2015-08-31 Elisabeth Strandhagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folksjukdomar: sjukdomspanoramat ur ett nationellt och globalt perspektiv grupparbete och seminarium 2015-08-31 Elisabeth Strandhagen"— Presentationens avskrift:

1 Folksjukdomar: sjukdomspanoramat ur ett nationellt och globalt perspektiv grupparbete och seminarium 2015-08-31 Elisabeth Strandhagen elisabeth.strandhagen@gu.se

2 Vad är hälsa?

3 WHO har definierat friskt som frånvaro av ohälsa och sjukt är närvaro av ohälsa Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948)

4 Vad är sjukdom?

5 WHO har definierat sjukt som närvaro av ohälsa Vad innebär att ställa en diagnos?

6 Vad är sjukdom? WHO har definierat sjukt som närvaro av ohälsa Vad innebär att ställa en diagnos? - att med bestämda tester, mätningar, undersökningar eller observationer avgöra närvaro av sjukdom

7 Förändringar i sjukdomspanoramat Förr: infektions- och bristsjukdomar Nu: livsstils- och vällevnadssjukdomar

8 Förändringar i sjukdomspanoramat Förr: infektions- och bristsjukdomar diarré, kolera, skörbjugg… Nu: livsstils- och vällevnadssjukdomar fetma, hjärt-kärlsjukdom, diabetes…

9 Livsstils- och vällevnadssjukdomar folksjukdom Hur definieras folksjukdom?

10 förekommer hos minst 1% av befolkningen ger allvarliga konsekvenser för både de drabbade personerna och samhället Folksjukdom:

11 Varför skapades begreppet folksjukdom? År 1988 inrättades på statsministerns initiativ den s.k. Folkhälsogruppen som gav följande definition på begreppet folksjukdom: Hälsoproblem bör betraktas som folksjukdomar/folkhälsoproblem beroende på hur vanliga de är, deras allvarlighetsgrad, om de ökar eller minskar och hur de fördelar sig i befolkningen. Konsekvenserna för individer och samhälle och möjligheter att göra något åt problemen måste också vägas in. Källa: Wikipedia

12 IDAG Epidemier Pandemier ebola kolera malaria tuberkulos HIV AIDS Livsstilssjukdomar övervikt hjärtkärlsjukdom diabetes könssjukdomar psykisk sjukdom cancer

13 Förändringar i samhället Bättre hygien Mer utbildning Bättre bostäder Mer mat Vacciner och mediciner

14 Positiva ändringar i världen Medellivslängden senaste 50-60 åren har ökat från under 50 år till 70 år Dödsfall bland barn (upp till 5 år) senaste 40 år har minskat från 17 milj till 6.5 milj per år

15 Högsta medellivslängd 2012 Rank Total medellivslängd Männens medellivslängd Kvinnornas medellivslängd 1Monaco89,6885,7493,77 2Macao84,4381,4787,54 3Japan83,9180,5787,43 4Singapore83,7581,4786,20 5San Marino83,0780,5585,81 6Andorra82,5080,4084,74 7Guernsey82,2479,5785,04 8Hongkong82,1279,3985,05 9Australien81,9079,4884,45 10Italien81,8679,2484,63 11Lichtenstein81,5079,3784,19 12Kanada81,4878,8984,21 13Jersey81,4779,0584,04 14Frankrike81,4678,3584,73 15Spanien81,2778,2684,47 16Sverige81,1878,8683,63

16 Källa: Wikimedia commons

17 Hans Rosling: Antalet födda barn på jorden har slutat öka sedan 1990, men världens befolkning fortsätter att växa i sextio år till Exempel Bangladesh: För 40 år sedan födde varje kvinna sju barn och 25 procent dog. I dag föder de två barn och sex procent dör Det är antal barn i hela världen som styr befolkningstillväxten. Sedan 2005 har antalet barn slutat öka. Den klassiska befolkningspyramiden är ingen pyramid längre www.gapminder.org

18 UNICEF :

19 Beskrivande epidemiologi… Mått på sjukdomsförekomst, dödlighet mm

20 Sjukdomsfrekevens prevalens sjukdomsförekomst: antalet personer som vid en viss tidpunkt har en viss sjukdom incidens antalet fall av en viss sjukdom som uppträder i en befolkning under viss tid

21 ”Prevalens-sjön” INCIDENSÄLVEN PREVALENSSJÖN

22 ”Prevalens-sjön” INCIDENSÄLVEN PREVALENSSJÖN FRISKDÖD

23 Exempel på prevalens: fetma i USAs stater

24 Exempel på incidens källa: SMI

25 Mortalitet: antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Letalitet: dödligheten för en viss sjukdom, alltså hur många av de insjuknade som sedan dör av sjukdomen. Letaliteten anges i procent av hur många som insjuknat.

26 Cancersituationen i världen (a) incidens (b) mortalitet (c) prevalens Exempel på sambandet mellan incidens, prevalens och mortalitet

27 DALY= Disability Adjusted Life Years … dvs ett friskt levnadsår som gått förlorat pga sjukdom eller ohälsa Behovet av att kunna göra jämförelser länder emellan samt över olika tidsintervall har vuxit sig allt starkare. Detta gäller även sjukdomsbördan i en befolkning, vilket föranlett WHO och Världsbanken att utveckla DALY.

28 Enkelt uttryckt kan man med hjälp av DALY jämföra den verkliga sjukdomsbördan i en grupp med ett hypotetiskt livsförlopp, där t.ex. medellivslängden för män är 78 år och 83 år för kvinnor. Man utgår då från att man är vid full hälsa och har full funktionsförmåga tills man dör. Med DALY mäter man då förlusten av friskt liv, dels som år förlorade genom för tidig död, dels som år förlorade på grund av nedsatt funktionsförmåga. Varje sjukdomstillstånd och varje funktionsnedsättning ska enligt DALY-måttet värderas och poängsättas på en skala från 0 (fullt frisk) till 1 (total funktionsnedsättning och död). Det brukar då vara expertpaneler – alltså inte människor med berörd funktionsnedsättning – som gör dessa värderingar. Källa: Folkhälsoinstitutet

29 DALY = YLL + YLD (Years life lost + years lived with disability) Beräknas utifrån beräknad livslängd

30 Kvinnor i Sverige YLL: years of life lost YLD: years of disability Läkartidn 2006

31 Män i Sverige YLL: years of life lost YLD: years of disability Läkartidn 2006

32 Åldersjustering I en analys justerar man bort den effekt åldern har på t ex sjukdomsrisken


Ladda ner ppt "Folksjukdomar: sjukdomspanoramat ur ett nationellt och globalt perspektiv grupparbete och seminarium 2015-08-31 Elisabeth Strandhagen"

Liknande presentationer


Google-annonser