Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommissionen för jämlik hälsa Utgångspunkter, uppdrag, utmaningar, samt hur tidigare initiativ på lokal/regional nivå kan bidra Olle Lundberg, ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommissionen för jämlik hälsa Utgångspunkter, uppdrag, utmaningar, samt hur tidigare initiativ på lokal/regional nivå kan bidra Olle Lundberg, ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Kommissionen för jämlik hälsa Utgångspunkter, uppdrag, utmaningar, samt hur tidigare initiativ på lokal/regional nivå kan bidra Olle Lundberg, ordförande

2 Kommissionen för jämlik hälsa Viktiga utgångspunkter för en nationell Kommission för jämlik hälsa Folkhälsoutvecklingen i sig –Ökande klyftor i hälsa och livslängd Den svenska folkhälsopolitiken –Konkretisera hur vi kan uppnå ”En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” Internationella och regionala/lokala initiativ –Översätta och tillämpa Marmots idéer och förslag, liksom andra internationella erfarenheter –Bygga på och vidareutveckla förslag och lärdomar från svenska lokala/regionala arbeten

3 Kommissionen för jämlik hälsa Återstående medellivslängd vid 30 Män efter utbildningsnivå, 1986-2013 +5,4 +5,2 +3,5

4 Kommissionen för jämlik hälsa Återstående medellivslängd vid 30 Kvinnor, efter utbildningsnivå, 1986-2013 +4,0 +2,5 +0,9

5 Kommissionen för jämlik hälsa Den svenska folkhälsopolitiken Det övergripande folkhälsomålet centralt: –”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” Tar utgångspunkt i bestämningsfaktorer: –”Det övergripande målet förtydligar samhällets ansvar för människors hälsa genom att det visar på sambandet mellan samhälleliga förutsättningar, som kan påverkas genom politiska beslut, och hälsoutvecklingen i befolkningen.” Förutsätter tvärsektoriell samverkan: –”För att nå målet krävs insatser från de flesta sektorer i samhället – från det offentliga, från näringslivet, från folkrörelserna och från individerna själva.” Prop. 2002/03:35, s. 26

6 Kommissionen för jämlik hälsa Uppdraget har två huvudsakliga delar Att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar –Kort sikt – lång sikt –> Konkreta – visionära –Kan riktas till olika aktörer och sektorer i samhället –Kan avse ett brett spektrum av bestämningsfaktorer Att genom ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt öka medvetenhet och engagemang bland relevanta samhällsaktörer

7 Kommissionen för jämlik hälsa Utmaningar Att inte fastna i definitioner, problembeskrivning och retorik –Konkreta förslag på ’do more’ och ’do better’ Individ – struktur –Komma förbi slentrian och politiska låsningar kring individens ansvar, se individen i sammanhang –Tackla de reella politiska motsättningarna kring medel Peka på rätt sorts samverkan –Specialisering behövs, men också gemensam ritning

8 Kommissionen för jämlik hälsa …stå på giganters axlar* Vi har mycket erfarenheter att bygga på, både vad gäller processer och förslag * “If I have seen a little further it is by standing on the shoulders of Giants”. Isaac Newton, 1676

9 Kommissionen för jämlik hälsa Internationella initiativ

10 Kommissionen för jämlik hälsa Nationella initiativ

11 Kommissionen för jämlik hälsa Svenska lokala/regionala initiativ

12 Kommissionen för jämlik hälsa Lärdomar från lokala/regionala kommissioner Slutsatser och rekommendationer blir en av flera naturliga startpunkter för våra förslag Kontakter och samarbete med genomförda och pågående arbeten blir en viktig del av samverkan Erfarenheter från processen är delvis inbyggda i direktiven –Ägarskapet tydligt – men centralt med oberoende! –Förankring – en tydlig del av uppdraget –Design – som nationell kommission ett brett mandat –Prioriteringsprocess – central med det breda uppdraget, men delvis i konflikt med inkluderande arbete

13 Kommissionen för jämlik hälsa Kontakta gärna Kommissionen Inspel och idéer kring reformer som kan minska ojämlikhet i hälsa Inom kort: www.kommissionjamlikhalsa.sewww.kommissionjamlikhalsa.se Generell adress: –s.kommissionjamlikhalsa@regeringskansliet.ses.kommissionjamlikhalsa@regeringskansliet.se Direktadresser: –olle.lundberg@regeringskansliet.seolle.lundberg@regeringskansliet.se –jakob.larsson@regeringskansliet.sejakob.larsson@regeringskansliet.se –anna.balkfors@regeringskansliet.seanna.balkfors@regeringskansliet.se


Ladda ner ppt "Kommissionen för jämlik hälsa Utgångspunkter, uppdrag, utmaningar, samt hur tidigare initiativ på lokal/regional nivå kan bidra Olle Lundberg, ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser