Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 2015-02-24 GIS-metodik för sårbarhetskartering stranderosion = Erosionsindex Per Danielsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 2015-02-24 GIS-metodik för sårbarhetskartering stranderosion = Erosionsindex Per Danielsson,"— Presentationens avskrift:

1 1 1 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se GIS-metodik för sårbarhetskartering stranderosion = Erosionsindex Per Danielsson, SGI, Nationella Samordnare för Stranderosion Godefroid Ndayikengurukiye, SGI, GIS och Fjärrbildsanalytiker Presentation Lomma Kommun, 2015-02-24

2 2 2 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se 100 KONCEPTUELL METOD www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V641.pdf GIS IMPLEMENTERING CC CF SE 1 Erosionsindex 3 delindex 6+2+6 = 14 parametrar (kust)

3 3 3 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Principer Coastal Characteristics CC delindex = [(parametersumma - 6)/12]* 100 Costal Forces CF delindex = [(parametersumma - 2)/4]* 100 SocioEconomic SE delindex = [(parametersumma - 7)/14]* 100 Erosionsindex EI = [CC delindex + CF delindex + SE delindex]/3 Parametervärde kan vara 1, 2 eller 3. Delindex kan vara mellan 0 och 100. T ex kan CC bli max [(6 parameter *3 klassvärde - 6)/12]* 100 = 100 Rasterprocessering i ArcGIS SpatialAnalyst (div. Tools inkl. MapAlgebra samt ModelBuilder). MapAlgebra utför beräkning pixel per pixel och ModelBuilder gör processering smidigare 10m pixel som upplösning rasterprocessen Klassning (påförande av parametervärde 1, 2 eller 3) enligt Varia 641 med mindre modifieringar

4 4 4 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Parametrar - sammanställning

5 5 5 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Exempel på klassning (påförande av värde) Parameter: CC1 - geologi direkt samband mellan attribut och värde ibland delvis ibland inte alls  “bedömning”. Parameter/Värde123 GeologiFast material eller liten känslighet för erosion. (sedimentärt berg, morän, lera) Måttligt eroderbart material (grus, grov sand, siltig morän, lerig silt, siltig lera och torv) Lätteroderat material (fin- och mellansand, silt och svämsediment) Topografi/nivå>3 m.ö.h.1-3 m.ö.h.0-1 m.ö.h. Batymetri> 500 m200-500 m< 200 m Pågående erosion Presenteras som linje på kartan Erosionsskydd Presenteras som linje på kartan Markanvändning Ersatt med avstånd från kusten >200 m50 – 200 m0 – 50 m

6 6 6 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Parameter: CC1 - geologi

7 7 7 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Parameter: CC2 - topografi

8 8 8 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se ”Särskilda utmaningar” Exempel på parametrar där det fungerar GIS-tekniskt men där resultatet kan uppfattas som svårt att ta till sig/förstå inne-börden av (Ett område på 3,5km som ser ut med mer sårbarhet än kusten. Vi ersatt vegetation lagret som kan vara missvisande med ett tre-klass lager med avstånd i rasterprocesseringen. 3,5km Parameter: CC6 - VegetationParameter: CCx – Avstånd till kusten

9 9 9 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se ”Särskilda utmaningar” CC4 – pågående erosion, CC5 – erosionsskydd istället för att påföra värden på land med en beräknings metod (till ex. ArcGIS Tool EUCLIDIAN ALLOCATION), bestämde vi att visa dom som Overlay

10 10 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Parameter: SE1 - bebyggelse Byggnader buffras 20 meter Socio-Ekonomiska konsekvenser. Exempel

11 11 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Se3 : Vägar Se4 : Järnvägar Se5 : Kulturvärden Socio-Ekonomiska konsekvenser. Exempel

12 12 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se ArcGIS Model Builder – färdiga parameterar (raster)  delindex  Erosionsindex (("%se1%" + "%se2%" + "%se3%" + "%se4%" + "%se5%" + "%se6%" + "%se7%" - 7) * 100) / 14 (("%cc1%" + "%cc2%" + "%ccx%" - 3) * 100) / 6 ("%cc_delindex%" + "%se_delindex%") / 2

13 13 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se CC delindex SE delindex Mellan resultat : Delindex

14 14 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Resultat, översikt 1:25.000 A3 Erosionsskydd och pågående erosion plottas som symboler/overlays (SGU’s inventering) Datamängden klipps där avstånd till strand är 500 meter eller höjdkurvan är <= 3 meter. EI-index uppgår här till max 75 (vilket beror på att det inte finns några ytor där samtliga parameterar uppnår maxvärde). En ’rainbow’-symbologi i 10 klasser (som här) är bättre än att endast ha tre klasser

15 15 Per,Danielsson@swedgeo.se/ 2015-02-24 Godefroid.Ndayikengurukiye@swedgeo.se Resultat, detalj (av 5 blad, 1:10.000)


Ladda ner ppt "1 1 2015-02-24 GIS-metodik för sårbarhetskartering stranderosion = Erosionsindex Per Danielsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser