Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat föräldraenkäten 2015 Stimmet och Nybodas grundsärskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat föräldraenkäten 2015 Stimmet och Nybodas grundsärskolor."— Presentationens avskrift:

1 Resultat föräldraenkäten 2015 Stimmet och Nybodas grundsärskolor

2 Mitt barn är tryggt i skolan. 1. Stämmer helt17 (81%) 2. Stämmer delvis3 (14%) 3. Stämmer ganska dåligt0 (0%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej0 (0%)

3 Mitt barn trivs i skolan. 1. Stämmer helt20 (95%) 2. Stämmer delvis0 (0%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls0 (0%) 5. Vet ej0 (0%)

4 Det är arbetsro på lektionerna. 1. Stämmer helt8 (38%) 2. Stämmer delvis5 (24%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej6 (29%)

5 Personalen bemöter mitt barn på ett positivt sätt. 1. Stämmer helt19 (90%) 2. Stämmer delvis0 (0%) 3. Stämmer ganska dåligt2 (10%) 4. Stämmer inte alls0 (0%) 5. Vet ej0 (0%)

6 Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa. 1. Stämmer helt13 (62%) 2. Stämmer delvis5 (24%) 3. Stämmer ganska dåligt0 (0%) 4. Stämmer inte alls0 (0%) 5. Vet ej3 (14%)

7 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 1. Stämmer helt15 (71%) 2. Stämmer delvis4 (19%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej0 (0%)

8 Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns utveckling och lärande. 1. Stämmer helt11 (52%) 2. Stämmer delvis7 (33%) 3. Stämmer ganska dåligt2 (10%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej0 (0%)

9 Mitt barn är utifrån sina förutsättningar med och planerar sitt skolarbete. 1. Stämmer helt10 (53%) 2. Stämmer delvis3 (16%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej4 (21%)

10 Jag har fått information om målen som styr verksamheten. 1. Stämmer helt11 (52%) 2. Stämmer delvis7 (33%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej1 (5%)

11 Mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. 1. Stämmer helt15 (71%) 2. Stämmer delvis4 (19%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej0 (0%)

12 Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola. 1. Stämmer helt14 (67%) 2. Stämmer delvis5 (24%) 3. Stämmer ganska dåligt1 (5%) 4. Stämmer inte alls1 (5%) 5. Vet ej0 (0%)

13 "Det mest är bra, det som saknas är en tydligare pedagogik. Önskar mer fokus på att lära, mer ihärdig träning." "Även särskolebarn bör ha läxor" "TBA är bra!" Har du någon synpunkt du vill framföra till oss?

14 Vad är viktigast för att du ska vara nöjd med ditt barns skola? 1. att mitt barn är tryggt i skolan20 (95%) 2. att mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan 15 (71%) 3. att det är arbetsro på lektionerna 6 (29%) 4. att personalen bemöter mitt barn på ett positivt sätt 14 (67%) 5. att personalen aktivt motverkar att någon behandlas illa 11 (52%) 6. att mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov 19 (90%) 7. att jag får information om mitt barns utveckling och lärande 4 (19%) 8. att mitt barn får vara med och planera sitt skolarbete utifrån sina förutsättningar 0 (0%) 9. att jag får information om målen som styr verksamheten 0 (0%) 10. att mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt 5 (24%)

15 Mitt barn går på 1. Stimmets skola14 (67%) 2. Nyboda skola7 (33%)

16 Mitt barn går i 1. Grundsärskola13 (62%) 2. Träningsskola8 (38%)


Ladda ner ppt "Resultat föräldraenkäten 2015 Stimmet och Nybodas grundsärskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser