Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringskedjor. För att kunna titta ordentligt på näringskedjor måste vi känna till vad de följande orden innebär. Producent är en växt som har fotosyntes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringskedjor. För att kunna titta ordentligt på näringskedjor måste vi känna till vad de följande orden innebär. Producent är en växt som har fotosyntes."— Presentationens avskrift:

1 Näringskedjor. För att kunna titta ordentligt på näringskedjor måste vi känna till vad de följande orden innebär. Producent är en växt som har fotosyntes och är den som tillför ny energi i näringskedjan. Konsument är en organism som måste äta en annan för att få i sig energi. Nedbrytare är de som bryter ned döda organismer och frigör de olika delarna i andra organismer så att de åter kan ingå i kretsloppet.

2 Man studerar näringskedjor och näringsvävar för att de visar samband mellan olika organismer i ett ekosystem. Får man helt plötsligt en massdöd bland en viss typ av fisk i en insjö kan man med hjälp av en näringskedja se vad som kan ha orsakat detta. Det går också att se hur stor påverkan detta kan ha på andra organismer.

3 Näringskedjor I en näringskedja ritar man upp steg för steg vilken organism som äter vilken. Den börjar alltid med en växt eller en alg och följs sedan av en växtätare och sedan av en eller flera köttätare. Den sista köttätaren brukar man kalla för toppkonsument då det inte är någon som äter upp den.

4 Näringsväv I en näringsväv har man kopplat ihop flera näringskedjor som korsar varandra. En näringsväv ger en mer riktig bild av hur de olika organismerna i ett ekosystem hänger samman.

5 Näringspyramider En näringspyramid visar hur många producenter det behövs för att en toppkonsument ska få i sig tillräckligt med energi.

6 Ekosystem och biom Vad är ett ekosystem?
Ett ekosystem utgörs av ett antal organismer och det område som de lever i. Växter, djur, mark och vatten bildar tillsammans ett biologiskt system, ett ekosystem.

7 Överallt i världen finns det olika typer av ekosystem
Överallt i världen finns det olika typer av ekosystem. Flera av dem kan påminna om varandra även om de inte är särskilt lika när man tittar närmare på dem. Alla dessa ekosystem som liknar varandra kan man slå ihop under ett gemensamt namn, biom. Ett exempel är att en svensk Bokskog är ett specifikt ekosystem, eftersom Boken är ett ovanligt träd i Sverige. Men samtidigt så finns det ju likheter med alla andra skogar i världen. Dessa kan man då slå ihop till biomet skog.

8 Alla ekosystem förändras med tiden.
När ett ekosystem förändras till ett annat kallar man det för succession. Hur tåligt ett system är mot t. ex. miljöförstöring kalla resiliens.


Ladda ner ppt "Näringskedjor. För att kunna titta ordentligt på näringskedjor måste vi känna till vad de följande orden innebär. Producent är en växt som har fotosyntes."

Liknande presentationer


Google-annonser