Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser universum ut? När vi tittar upp på himlen en natt så kan vi med blotta ögat se ett antal små prickar & ofta en större prick, månen. Den del av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser universum ut? När vi tittar upp på himlen en natt så kan vi med blotta ögat se ett antal små prickar & ofta en större prick, månen. Den del av."— Presentationens avskrift:

1 Hur ser universum ut? När vi tittar upp på himlen en natt så kan vi med blotta ögat se ett antal små prickar & ofta en större prick, månen. Den del av universum som vi kan se med blotta ögat är bara en ofantligt liten del av det universum som vi kan se med dagens teleskop.

2 När man ska beskriva storleken på universum tappar man lätt bort sig bland alla nollor
Ett ex. på hur svårt vi har att förstå stora eller mycket små tal är atomen. Vi läser att atomen är meter, men att atomkärnan är ännu mindre bara meter. Skalenlig modell av en atom: Knappnålshuvud som atomkärna, atomen skulle vara ungefär lika stor som Globen i Stockholm.

3 På samma sätt är det när man ska beskriva hur stort universum är.
Enheten som används är längdenheten ljusår. Den sträcka som ljuset färdas på ett år. För att inse hur stort universum är & hur det ser ut så börjar vi med vår jord. - Jordens omkrets är ca 4000 mil, & jordens diameter drygt 1250 mil – detta motsvarar ca 1/25 ljussekund. D.v.s. det tar 4 hundradels sekund för ljuset att färdas en sträcka som motsvarar jordens diameter.

4 Solen är ganska precis 100 ggr större än jorden → diametern är ca 4 ljussekunder.
Avståndet mellan jorden & månen är 1,5 ljussekunder, d.v.s. betydligt mindre än solens radie. Solen är alltså 100 ggr större än jorden. Något som är 100 ggr större än solen är avståndet till solen. Detta avstånd är 8 ljusminuter (en astronomisk enhet), används ofta när man talar om avstånd mellan planeter.

5 15 miljoner mil som avståndet också kan skrivas är en aning ogripbart, & väldigt litet i universum….
Ungefär 100 ggr större än avståndet mellan jorden & solen är diametern på vårt solsystem: 10 ljustimmar Vår närmaste stjärna, om man inte räknar solen, heter Proxima Centauri & ligger drygt 4 ljusår från oss.

6 De allra flesta prickar som vi ser på natthimlen är stjärnor.
Om vi bortser från den stora pricken (månen) så är dock de ljusstarkaste prickarna vi ser planeter. Anledningen till att de är ljusstarka är att de ligger så mycket närmare än stjärnorna. Själva ljusstyrkan (luminositeten) är ungefär lika stor hos de stjärnor som vi ser som hos solen. - Med luminositet menas den utstrålade effekten (mäts lämpligen i Watt).

7 Planeternas ljusstyrka är kolossalt mycket mindre.
Ljuset som vi ser från planeter, liksom från månen, är reflekterat solljus. De ljusstarkaste planeterna sett från jorden är vanligtvis Venus, Jupiter, Saturnus & Mars. De stjärnor vi ser ligger inom några hundra ljusår från oss. Alla dessa stjärnor tillhör vår galax Vintergatan. Med blotta ögat ser vi dock bara en liten del av Vintergatan (ca ljusår i diameter).

8 Vintergatan består av ca 100 miljarder stjärnor, solen är en av dessa & är en medelstor stjärna.
Vintergatan är en spiralgalax, troligtvis med två armar. Avståndet till Vintergatans centrum från oss är ca ljusår. På grund av gravitationen så dras galaxer mot varandra & bildar sk. galaxhopar.

9 I vår galaxhop, lokala galaxhopen, finns omkring 30 galaxer.
Den största galaxen i lokala galaxhopen heter Andromeda (kan ses från jorden som ett svagt utsträckt ”ludd”). Den lokala galaxhopen är ca 3 miljoner ljusår stor (ca 30 ggr större än Vintergatan). Galaxhoparna är bundna till varandra med gravitationella krafter & bildar sk. superhopar. - Vår superhop kallas för den lokala superhopen.

10 Hur många galaxhopar den lokala superhopen består av är svårt att säga, någonstans upp emot galaxhopar kanske. Den största & mest kända galaxhopen i vår superhop heter Virgohopen. - Virgohopen består av över 1000 galaxer.

11 Stjärnor samlas ihop i galaxer, galaxer i galaxhopar, galaxhopar i superhopar.
Superhoparna ligger så långt ifrån varandra, så de bildar inga tydliga grupperingar. Vi kan med dagens teleskop se betydligt mer än 10 miljarder ljusår i alla riktningar. Vi ser då ca superhopar. Totalt innehåller dessa mer än 1021 stjärnor, ungefär lika mycket som antalet sandkorn på jorden.

12 Detta i den del av universum som vi kan se
Detta i den del av universum som vi kan se. Hur mycket som finns därutanför kan man ju fundera över…


Ladda ner ppt "Hur ser universum ut? När vi tittar upp på himlen en natt så kan vi med blotta ögat se ett antal små prickar & ofta en större prick, månen. Den del av."

Liknande presentationer


Google-annonser