Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Mälarlänsträffen 19-20 maj 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Mälarlänsträffen 19-20 maj 2015."— Presentationens avskrift:

1 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Mälarlänsträffen 19-20 maj 2015

2 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2 Vilka är vi? Carl MikaelStrauss, sektionschef Ulf Larsson Cathrine Lundin Jeanette HäggrotJohn Lotoft Anna Nordin Örjan Magnusson …och jurist Anna Rolf Magdalena Gleisner

3 LOK Lokala klimatinvesteringsprogram Påverkar verksamheten Vi anställer folk för fullt på verket, även på vår sektion Ny organisation - jakt försvinner till annan organisatorisk enhet 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3

4 Naturvårdsverkets uppdrag Nationell samordning och prioritering av EBH-arbetet Övriga uppdrag med koppling till EBH Bidragsfördelning Inklusive uppföljning och utvärdering 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Det här jobbar vi med under 2015… Bidragshantering och kontakten med lst – besök på länen, löpande kontakter Samverkansgrupper med länen samt samverkan med SGI, SGU m.fl. EBH-frågor i mål och ärenden Miljöbalksprojektet Regeringsuppdrag −Alternativa finansieringsformer. Info och kontakt se http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete- i-Sverige/Regeringsuppdrag/Efterbehandling-av-fororenade- omraden/ http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete- i-Sverige/Regeringsuppdrag/Efterbehandling-av-fororenade- omraden/ −Screening miljögifter inklusive källor till PFAS − Landfill mining Uppdatering av beräkningsverktyget 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5

6 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Utvärdering av vägledningsrapporterna och skälighetsdelen i MB 10 kap Teknikprojektet Kvartalsredovisningar, mallar IED slutlig vägledning om statusrapporter Samverkan kring PFAS Inventeringsrapport Utveckling av EBH-stödet Nationella träffen - Utgångspunkterna kommer vi fortsätta arbeta med vid nationella träffen 23-24 sept. Inbjudan kommer innan semestern… Det här jobbar vi med under 2015…

7 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Under 2014 pågick ca 40 saneringsprojekt som finansierats av Naturvårdsverkets anslag. Det är mest hittills..

8 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8 8 Ekonomiläget - sakanslag 1:4 Anslaget 2015: 368 Mkr Dessutom: SGU 50 Mkr, SSM 2 Mkr, Sjöfartsverket 2 Mkr Bemyndiganderam – 2024: 1 040 Mkr Varav: NV 870+150 Mkr SGU: 20 Mkr Anslaget 2016: samma som 2015 + 50 mkr Avgår: SGU ? Mkr, SSM ? Mkr

9 Vägen framåt Budgetunderlaget Frågor kopplade till miljöbalken Satsning på teknikutveckling 2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9


Ladda ner ppt "2015-10-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Mälarlänsträffen 19-20 maj 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser