Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemisk bindning Stationsförsök.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemisk bindning Stationsförsök."— Presentationens avskrift:

1 Kemisk bindning Stationsförsök

2 1. Ledningsförmåga Undersök ledningsförmågan i vatten och saltvatten
Vatten oxoniumjoner, hydroxidjoner Saltvatten oxoniumjoner, hydroxidjoner hydratiserade Na+ och Cl- som leder ström Saltvatten leder ström bättre än vanligt vatten eftersom det innehåller hydratiserade joner De positiva jonerna vandrar till den negativa polen och den negativa jonerna vandrar till den positiva polen

3 2. KI(s) i Pb(NO3)2(l) Håll en kristall kaliumjodid under ytan av en blynitratlösning Kaliumjodid löses upp Utfällning av blyjodid sker klargul fällning De flesta salter av nitrat är lättlösliga

4 3. Stråle intill en kam Heptanstråle och en statisk ebonitstav
Vattenstråle och en statisk ebonitstav Förklara utifrån teorin om kemisk bindning Heptan C7H16 opolära molekyler Vatten H2O polära molekyler, dipoler positiva sidan dras mot den laddade ebonitstaven vilken är negativt laddad

5 4. Värm vatten resp etanol
Värm i vattenbad lika stora volymer vatten respektive etanol Mät temperaturen Stiger snabbare i etanol Vatten har mindre molekyler vilka binds hårdare till varandra med vätebindningar än etanolmolekylerna

6 5. Volymändring av is Varför flyter isen?
Gles struktur med bestämda platser ger lägre densitet Vilken volymändring sker då is smälter? Jämför med smältning av polernas isar Ingen volymändring sker då den flytande isen smälter

7 6. Blanda vatten & etanol Vilken volymändring sker?
Totalvolymen minskar eftersom molekylerna kan packas tätare när de blandas Varför ökar temperaturen? Det krävs mindre energi att bryta bindningarna i vatten respektive etanol än energin som avges när vatten-etanolbindningarna bildas Vätebindningar mellan OH-grupper i vatten- etanolblandningen blir starkare

8 7. Polär och opolär Två delar vatten och en del heptan till två provrör KMnO4(s) i ett rör skaka I2(s) i det andra röret skaka Vad sker i respektive rör? Vatten polär löser jonföreningar Lila av permanganatjoner från KMnO4(s) Heptan opolär löser i princip inte jonföreingar I2(s) löses i heptan, lila, med Wan der Waals bindningar

9 8. Polär och opolär En del T-gul blandas med fem delar vatten
Tillsätt lite diskmedel Skaka båda provrören Jämför Diskmedlet finfördelar den opolära T-gul så att den löser sig i det polära vattnet Miceller bildas

10 9. Alkoholers löslighet Fyll två provrör till hälften med vatten
I det ena tillsätts 0,5 ml etanol I det andra tillsätts 0,5 ml oktanol Skaka Löslighet? Etanol C2H5OH kort kolkedja, polär binds till vatten med vätebindningar Oktanol C8H17OH lång kolkedja, opolär binds ihop med Wan der Waals bindningar

11 10. Ledningsförmåga Jämför svavel och järns ledningsförmåga
Förklara utifrån teorin om kemisk bindning Järn är en metall med metallbindningar, delokaliserade elektroner som kan leda ström


Ladda ner ppt "Kemisk bindning Stationsförsök."

Liknande presentationer


Google-annonser