Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemisk bindning Stationsförsök. 1. Ledningsförmåga  Undersök ledningsförmågan i vatten och saltvatten  Vattenoxoniumjoner, hydroxidjoner  Saltvattenoxoniumjoner,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemisk bindning Stationsförsök. 1. Ledningsförmåga  Undersök ledningsförmågan i vatten och saltvatten  Vattenoxoniumjoner, hydroxidjoner  Saltvattenoxoniumjoner,"— Presentationens avskrift:

1 Kemisk bindning Stationsförsök

2 1. Ledningsförmåga  Undersök ledningsförmågan i vatten och saltvatten  Vattenoxoniumjoner, hydroxidjoner  Saltvattenoxoniumjoner, hydroxidjoner hydratiserade Na + och Cl - som leder ström  Saltvatten leder ström bättre än vanligt vatten eftersom det innehåller hydratiserade joner  De positiva jonerna vandrar till den negativa polen och den negativa jonerna vandrar till den positiva polen

3 2. KI(s) i Pb(NO 3 ) 2 (l)  Håll en kristall kaliumjodid under ytan av en blynitratlösning  Kaliumjodid löses upp  Utfällning av blyjodid skerklargul fällning  De flesta salter av nitrat är lättlösliga

4 3. Stråle intill en kam  Heptanstråle och en statisk ebonitstav  Vattenstråle och en statisk ebonitstav  Förklara utifrån teorin om kemisk bindning  HeptanC 7 H 16 opolära molekyler  VattenH 2 Opolära molekyler, dipoler positiva sidan dras mot den laddade ebonitstaven vilken är negativt laddad

5 4. Värm vatten resp etanol  Värm i vattenbad lika stora volymer vatten respektive etanol  Mät temperaturen  Stiger snabbare i etanol  Vatten har mindre molekyler vilka binds hårdare till varandra med vätebindningar än etanolmolekylerna

6 5. Volymändring av is  Varför flyter isen?  Gles struktur med bestämda platser ger lägre densitet  Vilken volymändring sker då is smälter?  Jämför med smältning av polernas isar  Ingen volymändring sker då den flytande isen smälter

7 6. Blanda vatten & etanol  Vilken volymändring sker?  Totalvolymen minskar eftersom molekylerna kan packas tätare när de blandas  Varför ökar temperaturen?  Det krävs mindre energi att bryta bindningarna i vatten respektive etanol än energin som avges när vatten-etanolbindningarna bildas  Vätebindningar mellan OH-grupper i vatten- etanolblandningen blir starkare

8 7. Polär och opolär  Två delar vatten och en del heptan till två provrör  KMnO 4 (s) i ett rörskaka  I 2 (s) i det andra röretskaka  Vad sker i respektive rör?  Vatten polär löser jonföreningar Lila av permanganatjoner från KMnO 4 (s)  Heptan opolär löser i princip inte jonföreingar I 2 (s) löses i heptan, lila, med Wan der Waals bindningar

9 8. Polär och opolär  En del T-gul blandas med fem delar vatten  Tillsätt lite diskmedel  Skaka båda provrören  Jämför  Diskmedlet finfördelar den opolära T-gul så att den löser sig i det polära vattnet  Miceller bildas

10 9. Alkoholers löslighet  Fyll två provrör till hälften med vatten  I det ena tillsätts 0,5 ml etanol  I det andra tillsätts 0,5 ml oktanol  Skaka  Löslighet?  EtanolC 2 H 5 OHkort kolkedja, polär binds till vatten med vätebindningar  OktanolC 8 H 17 OHlång kolkedja, opolär binds ihop med Wan der Waals bindningar

11 10. Ledningsförmåga  Jämför svavel och järns ledningsförmåga  Förklara utifrån teorin om kemisk bindning  Järn är en metall med metallbindningar, delokaliserade elektroner som kan leda ström


Ladda ner ppt "Kemisk bindning Stationsförsök. 1. Ledningsförmåga  Undersök ledningsförmågan i vatten och saltvatten  Vattenoxoniumjoner, hydroxidjoner  Saltvattenoxoniumjoner,"

Liknande presentationer


Google-annonser