Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antisemitism & Nazi Ideologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antisemitism & Nazi Ideologi"— Presentationens avskrift:

1 Antisemitism & Nazi Ideologi

2 Vad är antisemitism? Antisemitism är fördomar och hat mot judar.
Antisemitism är fördomar och hat mot judar. Judar har under en stor del av sin historia tvingats att fly undan förföljelser och våld. Judehatet liknar hatet mot andra grupper men judehatet har också en särskilt lång historia och uttrycks ofta på ett särskilt sätt. 

3 Nazistiska synen Demokrati är för de svaga. Beundran av våld och makt.
Tyska rasen är överlägsen. Tyskar måste bekämpa den judiska sammansvärjningen. Judarna kontrollerar kommunister och kapitalister som är nazisternas värsta fienden.

4

5 Tumregler för nazisterna
Nazismen säger att stark är positivt och svag är negativt. Exempel på svaga: handikappade, mentalsjuka, färgade, utlänningar, arbetsovilliga och homosexuella. Naturen ger nazismen rätt. I djur- och växtriket segrar de starka och för släktet vidare. (Jämför Darwins evolutionsteori!) Nazismen är som en trädgårdsmästare som utrotar de svaga och uppmuntrar de starka att föröka sig. Därmed renas den ariska rasen från individer som inte är nyttiga för nationen. Ledaren har det rätta svaret på alla frågor. Demokrati och diskussion splittrar och försvagar. En enda vilja – Ledarens – ger oss snabba och effektiva beslut. ”Inga frågor, inget snack.” Kvinnan är svagare är mannen. Därför måste hon vara underställd mannen.

6 Tumregler för nazisterna (forts.)
Ledaren (der Führer) visar vägen för folket. Han ska ha all makt. Kroppslig styrka är en överlägsen egenskap. Folket behöver inte tänka. Det sköter Ledaren. Ungdomen ska lära sig hårdhet. Bara svaga människor visar medlidande. Nazisten måste alltid vara beredd att offra allt för Ledaren, der Führer. Sin familj, sina vänner och sig själv.

7 Hitler rangskala enligt rastänkandet
Arierna. Blonda och högväxta; från Skandinavien eller Tyskland. Fransmännen. Valloner. Italienare. Spanjorer. De slaviska folken. Från Polen, Ryssland osv. Råttmänniskorna, ”das Rattenvolk”. Judar, romer, folk från Afrika.

8 Föraktet för judar och romer
Der Stürmer (bokstavligen "stormaren") var en antisemitisk och nazistisk veckotidning.

9

10 Johann ”Gipsy” Trollmann – en tysk boxningsmästare.

11 Föraktet för svaga och sjuka
”Här bär du med”: En handikappad person kostar under sina 60 levnadsåren i genomsnitt 50,000 riksmark.

12

13 Propaganda

14 Rasteori i tyska skolor
För att etablera och sprida den nazistiska rasläran infördes studier om ärftlighet och ”rasvetenskap” som obligatoriskt ämne i alla tyska skolor. Den nazistiska flaggan hissas på en tysk flickskola medan flickorna hälsar flaggan med nazisthälsningen.

15 En bild från en tysk barnbok (1936).

16 Sällskapsspelet ”Juden raus!” (Ut med judarna!)


Ladda ner ppt "Antisemitism & Nazi Ideologi"

Liknande presentationer


Google-annonser