Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"Att tydliggöra kunskapskrav - arbete med källor och källkritik”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""Att tydliggöra kunskapskrav - arbete med källor och källkritik”"— Presentationens avskrift:

1 "Att tydliggöra kunskapskrav - arbete med källor och källkritik”
Katarina Schiemann

2 Vem är Katarina? Nyfiken, ofta kreativ…
Utbildning i biologi, systematisk botanik och pedagogik.. Arbetat som lärare och lektor på gymnasiet i drygt 10 år..

3 Ämnen och kurser Mål Centrala innehåll Kunskaps-krav

4 Utmaningar… Hur får man samstämmighet mellan mål, centrala innehållet och kunskapskraven? Hur kan eleverna få möjlighet att utveckla det bedömningen går ut på? Hur får man med formativ bedömning i sin planering? Hur formulerar man frågor och uppgifter?

5 Att arbeta med… Men, jag har ju svarat på frågan!?
Men, hur har du svarat!?

6 Kunskapskrav Formulerade som Vad eleven ska kunna eller vanligare På vilket sätt eleven ska visa kunskaper. Att visa samma förmågor men av olika kvalitet: Vad innebär värdeorden? Översiktligt? Utförligt, med viss säkerhet, något exempel? Utförligt och nyansera, med säkerhet, flera exempel?

7 Förslag på arbetssätt….
Sammanfatta genomgång – göra eleverna aktiva…. Använda tidigare elevsvar och bedömnings-matris …. Formulera svar i liten grupp – gemensam genomgång av svar…. Enskild uppgift - feedback ”Prov” – bedömning av kursmoment

8 Samarbete bibliotek, lärare och elever?
Kunskapskrav kring att använda källor, värdera källor och ge källkritik finns med i stort sätt alla gymnasiekurser, men formulerade på lite olika sätt.

9 Kunskapskrav för källor och källkritik (Gy: Bi, Fy, Ke)
Eleven gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven gör välgrundade bedömningar av informationens och källans trovärdighet och relevans. Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

10 Bibliotekens roll? Förslag på ”att exemplifiera vad de olika nivåerna innebär rent konkret. Detta kan ske i diskussion med lärarna. Vi skulle även kunna ha diskussioner med eleverna kring vad de anser att det innebär och t ex lyfta frågor som värdering av olika källor typ NE.se kontra en artikel på Wikipedia eller i Aftonbladet. Att sedan låta eleverna sammanfatta genomgången av informationshantering, källkritik osv i mindre grupper är ett sätt att aktivera dem och låta dem reflektera kring det vi gått igenom."

11 Men tar det inte tid? Vinst att eleverna känner kunskapskraven väl.
Bra att visa på tidigare, goda exempel för att eleverna ska förstå kunskapskravens kvalitetsskillnader. Den tid vi/eleverna lägger ner i början, får vi/de igen vid bedömningstillfällen!

12 Att diskutera: Hur lägger vi upp vår biblioteksundervisning för att svara upp mot bedömningskriterierna och elevernas lärande?


Ladda ner ppt ""Att tydliggöra kunskapskrav - arbete med källor och källkritik”"

Liknande presentationer


Google-annonser