Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikslagsöver- gripande plan för Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikslagsöver- gripande plan för Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg."— Presentationens avskrift:

1 Trafikslagsöver- gripande plan för Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg

2 22015-10-02 Syfte med planen Att ge en strategisk och övergripande bild av utvecklingsbehoven för prognoser och samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet

3 32015-10-02 Mål för utvecklingsinsatserna Mer korrekta resultat Öka trovärdigheten i kalkylerna Tydliggör vad som inte ingår i kalkyler Öka jämförbarheten mellan åtgärder och över tiden Fånga mer av effekter som i dag är utanför kalkylen Möjliggör kalkyler för fler tillämpningsområden Snabbare billigare och säkrare analyser Möjliggör snabbare, billigare och säkrare analyser Tillämpa samhällsekonomiska kalkyler tidigare i planeringsprocessen Tydligare, begripligare och mer pedagogiska redovisningar

4 42015-10-02 3 parallella utvecklingsprocesser Ta vara på det vi har – befintliga metoder fungerar bra för många tillämpningar om det används på rätt sätt Förbättra det vi har – många av svagheterna kan hanteras genom att skruva på befintliga modeller Nya funktioner – kan kräva principiella överväganden och/eller stora insatser

5 52015-10-02 Planens tre delar Förvaltning och användning Förbättring av befintliga modeller och metoder Nya områden

6 62015-10-02 Prioriterade områden Förvaltningen av modellerna – en absolut förutsättning för enhetlig och effektiv tillämpning Nyttan av åtgärder som minskar tågförseningar – kan ge stora nyttor, men effektsambanden är osäkra Nyttan av åtgärder som flyttar gods mellan trafikslag – osäkra nyttoberäkningar p.g.a. jämförelsevis osäker statistik, osäkra prognoser, osäkra värderingar Stadsmiljöeffekter – viktigt argument för många åtgärder, t.ex. förbifarter, men svårt att värdera Regional utveckling – ofta förekommande argument, om än med något varierande innebörd, som behöver belysas och förklaras bättre.

7 72015-10-02 Prioriterade områden (2) Bilparksmodell och modell för bilinnehav – kopplingen mellan modellerna behöver ses över Drift och underhållsåtgärder – stora kostnader men osäkra effektsamband. Prognostidtabeller – avgörande för nyttan av åtgärder för tidtabellagd trafik. Princip behöver fastställas. Vägnät med hög trängsel – restider underskattas, nyttan av kapacitetsökningar underskattas Värdering av trängsel i kollektivtrafik – ofta viktigt argument för åtgärd, men värderas inte med dagens metoder Tidsvärden – otillräckligt differentierade, i visa fall för låga Redovisning av resultat


Ladda ner ppt "Trafikslagsöver- gripande plan för Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser