Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi uppfattar verkligheten på olika sätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi uppfattar verkligheten på olika sätt"— Presentationens avskrift:

1 Vi uppfattar verkligheten på olika sätt
Vi uppfattar verkligheten på olika sätt. Vi ser verkligheten på olika sätt Vi gör olika tolkningar utifrån vad det är vi uppmärksammar.

2 KOGNITIVA PERSPEKTIVET
KOGNITIV FÖRMÅGA = VÅR FÖRMÅGA ATT UPPMÄRKSAMMA, ORGANISERA OCH TOLKA INTRYCK Tankarna Känslorna Beteendet Tankarna i fokus! Nu och framåt!

3 + Många perspektiv går bakåt i tiden för att hitta orsakerna bakom att man mår dåligt. Det kan ta lång tid och det är inte säkert att insikt om ens problem leder till att man mår bättre. Det kognitiva perspektivet fokuserar på dina tankar här och nu. Det kognitiva perspektivet fokuserar på att ändra sina tankar så att man kan må bättre nu och i framtiden. - Om en människa mår dåligt tittar det kognitiva perspektivet på hur man kan förändra hennes tankar. Inte på hur man till exempel kan förändra hennes omgivning, så att hennes situation blir bättre och hon genom en förändrad situation kan få ett bättre mående.

4 Hur tänker vi? Våra tankar och minnen delar vi in i små lådor. Varje låda har en etikett. När vi stöter på en ny upplevelse lägger vi ner den upplevelsen i rätt låda. Kognitiva scheman Kategorier

5 Kategorier Fordon – personbilar – volvo – volvo v40 – min bil Raggare – festare – buskille – gangster – Johan Kognitiva scheman Grundantaganden om hur världen och vi själva är och ska vara. Mycket svåra att förändra.

6 Kognitiva scheman Vår tolkning
Om jag har ett kognitivt schema som säger att jag är duktig I basket. Jag tänker alltså att jag är duktig i basket. Om min tränare kommer till mig och säger: Hörru, Lisa. Du Skulle behöva träna lite mer. Då kommer jag att tänka Att ok han tycker att jag är så duktig i basket att om jag tränar Lite mer kan jag bli något stort inom basket. Om jag har ett kognitivt schema som säger att jag Är dålig i basket. Jag tänker alltså att jag är dålig i basket. Om min tränare kommer till mig och säger: Hörru. Lisa. Du Skulle behöva träna lite mer. Då kommer jag att tänka att ok, Han tycker att jag är så dålig i basket att jag inte får vara med Mer om jag inte tränar ännu mer än vad jag redan gör.

7 Jean Piaget (1896 – 1980 Assimilation Ackomodation
Vår förmåga att överleva i den här världen hör ihop med vår förmåga att anpassa oss till de situationer vi hamnar i och organisera nya tankemönster. Assimilation Ackomodation Lägga in ny information i gamla lådor. Skapa nya lådor.

8 Vår tolkning av omvärlden
Kognitiva scheman Vad vi uppmärksammar Vår tolkning av omvärlden Får vi information som inte passar in i våra lådor ( kognitiva scheman ) är det enklare att trycka in den nya informationen i en gammal låda. Anna har ett kognitivt schema som säger att hon inte duger. När hon träffar en ny människa letar hon automatiskt upp saker som den här nya människan säger som ska passa in i hennes låda ”Jag duger inte.” Om den här nya människan ändå säger något positivt om Anna är det enklare för henne att: Filtrera bort det. Helt enkelt inte höra det. Komplettera informationen. Helt enkelt tänka: Ja, men egentligen menade hon så här… Johan har ett kogntitivt schema som säger att invandrare är korkade och snor våra pengar, jobb och tjejer. En dag träffar Johan en invandrare som absolut inte är korkad och arbetat hårt för att få ett jobb och dessutom Inte är intresserad av tjejer. För Johan är det enklare att ändå trycka ner den här nya informationen i en gammal låda och Filtrera bort personen. Det vill säga inte minnas honom på det sättet. Komplettera informationen med lögner. OMEDVETET!

9 Våra kognitiva scheman styr hur vi uppfattar verkligheten
Våra kognitiva scheman styr hur vi uppfattar verkligheten. Schemana blir som ett par färgade glasögon. Är glasögonen gröna ser vi världen i grönt. Är glasögonen blå ser vi världen i blått. Har vi en negativ syn på oss själva uppfattar vi det som att 1. vi inte klarar något 2. andra också tycker det.

10

11

12 En lite övning i valfrihet
En lite övning i valfrihet. Fri vilja är kul - speciellt om man kan hjälpa den på traven. :) Kan vi påverka andra genom att aktivera deras kognitiva scheman på ett omedvetet sätt? https://www.youtube.com/watch?v=ncp4zY81NsQ


Ladda ner ppt "Vi uppfattar verkligheten på olika sätt"

Liknande presentationer


Google-annonser