Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi - Läran om samspelet mellan de levande organismerna och miljön de lever i…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi - Läran om samspelet mellan de levande organismerna och miljön de lever i…"— Presentationens avskrift:

1 Ekologi - Läran om samspelet mellan de levande organismerna och miljön de lever i…

2 E KOSYSTEM – E TT VÄL AVGRÄNSAT OMRÅDE OCH DESS INNEHÅLL …

3 Ekosystemets innehåll

4 EKOSYSTEMETS INNEHÅLL 1. Den levande delen av ekosystemet (Biotiska faktorer): Växtriket Djurriket – Däggdjur, fåglar, fiskar och insekter Svampriket Bakterier

5 EKOSYSTEMETS INNEHÅLL 2. Icke levande delen av ekosystemet (Abiotiska faktorer): Temperatur Nederbörd Vind pH Miljögifter

6 E KOSYSTEMETS INNEHÅLL 3. Människans inverkan (Antropogena faktorer) Indirekta - Utsläpp: ex. växthusgaser, gift och gödsel Direkta ingrepp: ex. skövling av skog, jakt

7

8

9 A RT Definition: En grupp individer som kan få en fertil avkomma och i sin tur föröka sig. Exempel Varg, Duvhök, Isbjörn Det finns omkring 5 - 100 miljoner arter varav 1,5 miljoner namngivna. Undantag: Mula (avkomna från häst och åsna)

10 B ÄRKRAFT (E KOSYSTEMETS BÄRFÖRMÅGA ) Definition: Antalet individer som ett ekosystem klarar av innan det ”kollapsa” (påverkas negativt)

11 D AGENS ( VECKANS ) MÅL : Färdigställ arbetet om ”Ekologiska grundbegrepp”


Ladda ner ppt "Ekologi - Läran om samspelet mellan de levande organismerna och miljön de lever i…"

Liknande presentationer


Google-annonser