Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statens rolle i fremtidens nordiske folkekirke? Hvordan bygger vi kirke i Norden... ? Roskilde 23–25 aug. 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statens rolle i fremtidens nordiske folkekirke? Hvordan bygger vi kirke i Norden... ? Roskilde 23–25 aug. 2015."— Presentationens avskrift:

1 Statens rolle i fremtidens nordiske folkekirke? Hvordan bygger vi kirke i Norden... ? Roskilde 23–25 aug. 2015

2 Min första reaktion Vad spännade det är som är på gång i Norge! Vi i Island hann före in i frigörings-/förändringsprocessen „Den nya, isländska folkkyrkoordningen“ från 1997/8 — „Självständigt trosamfund“ Min tolkning: „Offentligt trossamfund“ Relativt självständig folkkyrka — Omfattande folkkyrkolag: Status, styrelseform, arbetssätt — Externt/internt Staten har omfattande roll främst genom lagstiftningsmakt i interna angelägenheter Pågående revidering sedan 2008 — Kyrkan tväksam

3 Övergripande funderingar kring statens roll Den traditionella staten: Statsmakten knuten till en kristen individ som tillika var praecipium membrum ecclesiae Den moderna staten: Statsmaken avpersonifierad – pluralistisk rättssamhälle: Frihet, jämställdhet, anti-diskriminering Statens roll i framtidens folkkyrkor så begränsad som möjligt — uteslutande härledd från statens väsen, uppdrag och åtaganden

4 Statens roll Statens egen, positiva roll och dess kontextuella roll Statens positiva roll: EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 9: 2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Staten måste övervaka „den religiösa sektorn“ och i någon mån stifta lagar

5 Statens kontextuella roll Arvet från den konfessionella epoken — 1600–1800- talet Den lokala traditionen — utvecklingen under „modern“ tid — från mitten av 1800- och 1900-talet Gällande kyrkolag/kyrkoordning Revidering av rollfördelning tar tid Folkkyrkolagen 1997/8 t. ex. bara ett halvt men nödvändigt steg

6 Statens roll inom den närmaste framtiden Religionsrätt: Individualistisk, kollektiv och korporative, positiv och negativ religionsfrihet Grundad på internationella konventioner om religionsfrihet/mänskliga rättigheter Reglera de externa förhållandena för samfundens status och verksamhet Bistå folkkyrkorna i att avveckla sitt beroende av staten, utveckla sina styrelsemekanismer och sin ekonomi Upprätthålla en generell tillsyn Dra sig undan i interna angelägenheter Staten bör inte intaga någon speciell roll i framtidens folkkyrkor!

7 Några hållpunkter i Ingrid Vad Nilsens föredrag „Folket sa Nei! Viktig rättslig utceckling kan bromsas av folklig „konservatism“ Självständiggörelse/lösgöring — skilsmässa/separation Lösgöringen kan övergå i separation — men är något annat i sig Paragraf 16 och mitt misslyckade utspel hösten 2012! Förvaltningsreformen 2013–17 och det isl. prästerskapet Målsättningen 2017 viktig — Lycka till!

8 Några utmaningar Kan staten ställa speciella krav till folkkyrkan...? Ryms folkkyrka med egna lagar i ett liberalt samfund? Hur skiljer sig folkkyrkan från andra samfund? Från kyrkopolitik/-rätt till religionspolitik/-rätt — Eller: livåskådningspolitik och livsåskådningsrätt Trosfrihet eller integrerad åskådningsfrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet... —jfr. blasfemi hate speech Hur kommer förändringen att påverka kyrkosynen/ecclesiologin? Kyrkorna en del av välfärden eller 3 sektorn? Bör man slå vakt om det „religiösa“?


Ladda ner ppt "Statens rolle i fremtidens nordiske folkekirke? Hvordan bygger vi kirke i Norden... ? Roskilde 23–25 aug. 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser