Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL."— Presentationens avskrift:

1 ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL

2 Premisser Ett utkast till förslag
Visionen ska anpassas till undervisningsstadiet Helt öppet för diskussion, förslag och förändringar Räkna inte med att det bara är tomt prat – var delaktig nu!

3 Kända ingredienser Starka kryddor

4 Fyra delar som bildar en enhet
Fritids F-3 7-9 4-6

5 15 punkter

6 15. Fritidsverksamheten Vår fritidsverksamhet håller en hög pedagogisk kvalitet. Den har en egen verksamhetsplan och egen kvalitetsredovisning.

7 1. IUP – mentorsgrupper - utvecklingssamtal
”Utveckling av egen förståelse och eget ansvar i fokus” 6 uts/termin 2 ggr/vecka Min plan

8 2. Moderna lärosalar

9 3.1 Tematiskt arbetssätt Upphovsman: Jonas Wahlström

10 ”Undvika stoffträngsel
3.2 Ämnesövergripande arbetssätt ”Undvika stoffträngsel och elevstress” SO TEMA Bild Svenska

11 4. Periodläsning P T Läsperiod 1 P Läsperiod 2 P Läsperiod 3 P

12 4. Periodläsning forts Olika inriktning under olika perioder
Idrott och moderna språk jämnt fördelat Profiltid? Matte: PP 1, PP 2, repetition & fördjupning Exempel: Bild 1&4, Musik 2&5, Slöjd 3&6

13 4. Periodläsning – planeringen i praktiken

14 5. ”Den generella pedagogiska verktygslådan”
”Rika möjligheter till repetition” ”Mångfald av undervisningsformer” ”Välkomponerade lektioner” ”Stimulerar olika sinnen” ”Tydlig struktur och planering” ”Enkel tillgång till Information & uppgifter” ”Formativ bedömning” ”Tydliga mål och stimulerande arbetsuppgifter” ”En kreativ lärandemiljö”

15 6. ”Den specifika pedagogiska verktygslådan”
”Samtalsstöd” ”Coaching” ”Distansstudier” ”Partiellt specifikt stöd i klassrummet” ”Studier & praktik” ”Partiellt eget stöd utanför klassrummet” ”Anpassad studiegång” Åtgärdsprogram ”Partiellt stöd i liten undervisningsgrupp” ”Särskilda datorprogram”

16 6. Pedagogiska utgångspunkter
Vår generella pedagogik utgår från elever med särskilda behov, vilket gynnar alla elever. Alla elever har individuella behov och skolan tar hänsyn till det. Skolan har ett fostransuppdrag. I mötet mellan skola och elev sker en ömsesidig anpassning, som utgår från skolans uppdrag att utveckla individen, med hänsyn tagen till elevens specifika förutsättningar. Den generella pedagogiken möter väl de behov minst 95% av eleverna har.

17 6. Pedagogiska utgångspunkter 2
Det specifika stödet syftar alltid till att avskaffa behovet av sig självt och bidra till elevens långsiktiga utveckling mot att bli en självständig och kompetent individ. Det specifika stödet är alltid kopplat till ett åtgärdsprogram.

18 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan
Almanacka Adressbok Anteckningsbok Skolböcker KLASSENS YTA GRUPPARBETEN PROJEKT Arbetsblad Prov Dokumentation Bänkbok

19 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan
ARBETSOMRÅDEN och PROJEKT KLICK

20 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan
KALENDERFUNKTIONEN

21 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan
”Min arbetsyta” KLICK

22 8. Konceptplanering PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 Pedagogisk MUSIK
Omfattning: 12 t PP 1 Syfte & mål Innehåll Moment Metod & material Examination & redovisning Ansvarar för PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 Ansvarar för

23 8. Konceptplanering forts
Syfte Högre kvalitet på PP och undervisningen Ökad kvalitetssäkring i verksamheten Effektivare arbetsprocesser

24 9. ”En-till-en” och ”en-till-två”
IKT CENTER

25 9. ”En-till-en” och ”en-till-två”
Alla elever från 4:an har tillgång till en personlig dator Datorn är elevens centrala verktyg för informationsökning, kommunikation, produktion och dokumentation Yngre åldrar har tillgång till läsplattor Skolan har ett IKT-center

26 ? 10. Odenskolans profiler Sport & Scenisk fritid Science & teknik
Vad vill eleverna? Ständig utveckling av utbudet. ? Science & teknik

27 11. Skolans image Suverän hemsida Goda ambassadörer
Informativ Uppdaterad Inbjudande Lättnavigerad Goda ambassadörer ”Alla vårdar varumärket” Utåtriktad verksamhet ”Bidrar till en positiv profil” Kontakt IRL Dialog Information Utbildning Odenappen

28 12. Effektiv organisation
Principskiss 12. Effektiv organisation Ämneslag IT Rektor Stöd & service L Biträdande rektor Ledningsgrupp L Resursarbetslag EP-lag L L L L L AE F-3 AE 4-6 AE 7-9:1 AE 7-9:2 Fritids TT

29 12. Effektiv organisation
Principskiss Externa resurser Resursarbetslag Arbetslag M IUP ÅP SP

30 13. En mål- och resultatstyrd skola
”Odenskolan F-9 jobbar utifrån en pedagogisk modell med varje elevs konkreta behov i fokus, där IUP, formativ bedömning och ett nära mentorskap är centrala beståndsdelar. Vi utgår från att elever är olika och behöver olika vägar och tid för att uppnå gemensamma mål. Flexibiliteten bygger dock inte på brist av organisationsstruktur, där varje individ ses som en ”atom” bortkopplad från sammanhang, utan på en stark organisatorisk idé, som utgår från att skolan är en gruppverksamhet och en viktig del av individens socialiseringsprocess, men med stor flexibilitet inbyggd i strukturen. Odenskolan arbetar utifrån en genomtänkt pedagogisk modell och har från skolverket fått dispens från den garanterade undervisningstiden.”

31 Storföreläsningar (x3)
13. En mål- och resultatstyrd skola Lektioner Storföreläsningar (x3) Repetitionspass Studiebesök UTS Mentorsgrupp IUP- tid Praktik Läxhjälpen Internet Temaarbete Temaveckor ”IUP är styrande för upplägget”

32 14. En effektiv arbetsorganisation
Antiproc Pseudoproc Stödproc ”Kepsdiskussioner” Dogmatisk värdegrund Tomma policies Felaktig påverkan Meningslös statistik Huvudproc UTS Mentorsgrp Lektioner Föreläsning Planering KU AO Konferenserr Ställtid

33 Frågor Är det inte väl många utvecklingsområden?
Hur i hela friden ska vi få råd med detta?

34 Repetition IT-utveckling 2. Moderna lärosalar Pedagogik form
7. Lärplattformen 1. IUP-skola 9. En-till-en 4. Läsperioder 8. Konceptplanering Allmän verksamhetsutveckling 10. Profiler Pedagogik innehåll 11. Skolans image 12. Effektiv organisation 3. Tematiskt ämnesövergripande arbetssätt 13. Målstyrd skola 5. Generella pedagogiska verktygslådan 14. Arbetsorganisationen 6. Specifika pedagogiska verktygslådan 15. Fritids


Ladda ner ppt "ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL."

Liknande presentationer


Google-annonser