Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL Premisser Ett utkast till förslag Visionen ska anpassas till undervisningsstadiet Helt öppet för diskussion,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL Premisser Ett utkast till förslag Visionen ska anpassas till undervisningsstadiet Helt öppet för diskussion,"— Presentationens avskrift:

1

2 ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL

3 Premisser Ett utkast till förslag Visionen ska anpassas till undervisningsstadiet Helt öppet för diskussion, förslag och förändringar Räkna inte med att det bara är tomt prat – var delaktig nu!

4 Kända ingredienser Starka kryddor

5 Fyra delar som bildar en enhet F-3 4-6 7-9 Fritids

6 15 punkter

7 15. Fritidsverksamheten Vår fritidsverksamhet håller en hög pedagogisk kvalitet. Den har en egen verksamhetsplan och egen kvalitetsredovisning.

8 1. IUP – mentorsgrupper - utvecklingssamtal 6 uts/termin Min plan 2 ggr/vecka ”Utveckling av egen förståelse och eget ansvar i fokus”

9 2. Moderna lärosalar

10 3.1 Tematiskt arbetssätt Upphovsman: Jonas Wahlström

11 3.2 Ämnesövergripande arbetssätt ”Undvika stoffträngsel och elevstress” TEMA SO Svenska Bild

12 4. Periodläsning Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3 Läsperiod 6Läsperiod 5Läsperiod 4 PPP P P PP T T T

13 4. Periodläsning forts Olika inriktning under olika perioder Idrott och moderna språk jämnt fördelat Profiltid? Matte: PP 1, PP 2, repetition & fördjupning Exempel: Bild 1&4, Musik 2&5, Slöjd 3&6

14 4. Periodläsning – planeringen i praktiken

15 5. ”Den generella pedagogiska verktygslådan” ”Mångfald av undervisningsformer” ”Stimulerar olika sinnen” ”Tydlig struktur och planering” ”En kreativ lärandemiljö” ”Rika möjligheter till repetition” ”Välkomponerade lektioner” ”Enkel tillgång till Information & uppgifter” ”Tydliga mål och stimulerande arbetsuppgifter” ”Formativ bedömning”

16 6. ”Den specifika pedagogiska verktygslådan” ”Coaching” Åtgärdsprogram ”Samtalsstöd” ”Partiellt specifikt stöd i klassrummet” ”Partiellt eget stöd utanför klassrummet” ”Partiellt stöd i liten undervisningsgrupp” ”Särskilda datorprogram” ”Anpassad studiegång” ”Studier & praktik” ”Distansstudier”

17 6. Pedagogiska utgångspunkter Vår generella pedagogik utgår från elever med särskilda behov, vilket gynnar alla elever. Alla elever har individuella behov och skolan tar hänsyn till det. Skolan har ett fostransuppdrag. I mötet mellan skola och elev sker en ömsesidig anpassning, som utgår från skolans uppdrag att utveckla individen, med hänsyn tagen till elevens specifika förutsättningar. Den generella pedagogiken möter väl de behov minst 95% av eleverna har.

18 6. Pedagogiska utgångspunkter 2 Det specifika stödet syftar alltid till att avskaffa behovet av sig självt och bidra till elevens långsiktiga utveckling mot att bli en självständig och kompetent individ. Det specifika stödet är alltid kopplat till ett åtgärdsprogram.

19 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan AlmanackaAdressbok Anteckningsbok Skolböcker Arbetsblad Prov Dokumentation KLASSENS YTA GRUPPARBETENPROJEKT Bänkbok

20 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan ARBETSOMRÅDEN och PROJEKT KLICK

21 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan KALENDERFUNKTIONEN

22 7. Lärplattformen – den digitala skolväskan ”Min arbetsyta” KLICK

23 8. Konceptplanering PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 Ansvarar för Pedagogisk Planering Pedagogisk Planering MUSIK PP 8:1 Omfattning: 12 t Syfte & mål Innehåll Moment Metod & material Examination & redovisning

24 8. Konceptplanering forts Syfte Högre kvalitet på PP och undervisningen Ökad kvalitetssäkring i verksamheten Effektivare arbetsprocesser

25 9. ”En-till-en” och ”en-till-två” IKT CENTER

26 9. ”En-till-en” och ”en-till-två” Alla elever från 4:an har tillgång till en personlig dator Datorn är elevens centrala verktyg för informationsökning, kommunikation, produktion och dokumentation Yngre åldrar har tillgång till läsplattor Skolan har ett IKT-center

27 10. Odenskolans profiler Scenisk Sport & fritid Science & teknik Vad vill eleverna? Ständig utveckling av utbudet. ?

28 11. Skolans image Suverän hemsida Informativ Uppdaterad Inbjudande Lättnavigerad Goda ambassadörer ”Alla vårdar varumärket” Utåtriktad verksamhet ”Bidrar till en positiv profil” Kontakt IRL Dialog Information Utbildning Odenappen

29 12. Effektiv organisation Rektor Ledningsgrupp AE F-3AE 4-6AE 7-9:1AE 7-9:2 Principskiss Biträdande rektor Resursarbetslag Stöd & service EP-lag TT Ämneslag IT L LLLL L L Fritids

30 12. Effektiv organisation Principskiss Arbetslag MIUP Resursarbetslag ÅP SP Externa resurser

31 13. En mål- och resultatstyrd skola ”Odenskolan F-9 jobbar utifrån en pedagogisk modell med varje elevs konkreta behov i fokus, där IUP, formativ bedömning och ett nära mentorskap är centrala beståndsdelar. Vi utgår från att elever är olika och behöver olika vägar och tid för att uppnå gemensamma mål. Flexibiliteten bygger dock inte på brist av organisationsstruktur, där varje individ ses som en ”atom” bortkopplad från sammanhang, utan på en stark organisatorisk idé, som utgår från att skolan är en gruppverksamhet och en viktig del av individens socialiseringsprocess, men med stor flexibilitet inbyggd i strukturen. Odenskolan arbetar utifrån en genomtänkt pedagogisk modell och har från skolverket fått dispens från den garanterade undervisningstiden.”

32 13. En mål- och resultatstyrd skola Temaarbete Temaveckor Läxhjälpen Internet Lektioner Storföreläsningar (x3) Repetitionspass Studiebesök UTS Mentorsgrupp IUP- tid Praktik ”IUP är styrande för upplägget”

33 Antiproc Stödproc Huvudproc 14. En effektiv arbetsorganisation UTS Mentorsgrp Lektioner Föreläsning Lektioner Planering KU AO Konferenserr Ställtid ”Kepsdiskussioner” Dogmatisk värdegrund Tomma policies Felaktig påverkan Meningslös statistik

34 Frågor Är det inte väl många utvecklingsområden? Hur i hela friden ska vi få råd med detta?

35 Repetition 2. Moderna lärosalar 7. Lärplattformen 9. En-till-en IT-utveckling 1. IUP-skola 4. Läsperioder 8. Konceptplanering Pedagogik form 3. Tematiskt ämnesövergripande arbetssätt 5. Generella pedagogiska verktygslådan 6. Specifika pedagogiska verktygslådan Pedagogik innehåll 10. Profiler 11. Skolans image 12. Effektiv organisation 13. Målstyrd skola 14. Arbetsorganisationen 15. Fritids Allmän verksamhetsutveckling


Ladda ner ppt "ODENSKOLAN F-9 år 2016 OBS! ARBETSMATERIAL Premisser Ett utkast till förslag Visionen ska anpassas till undervisningsstadiet Helt öppet för diskussion,"

Liknande presentationer


Google-annonser