Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 oktober 2015Lene Lindberg1 Vad är orsaken till den skiftande klamydia- utvecklingen de senaste åren i Sverige? Vad kan bidra till framgångsrik klamydia-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 oktober 2015Lene Lindberg1 Vad är orsaken till den skiftande klamydia- utvecklingen de senaste åren i Sverige? Vad kan bidra till framgångsrik klamydia-"— Presentationens avskrift:

1 2 oktober 2015Lene Lindberg1 Vad är orsaken till den skiftande klamydia- utvecklingen de senaste åren i Sverige? Vad kan bidra till framgångsrik klamydia- prevention?

2 Vad leder preventiva insatser till?  Förändrad kunskap  Förändrade attityder  Förändrat beteende

3 Strukturella faktorer som kan bidra till beteendeförändringar  GIS (Geographic Information System) – Identifiera riskgrupper  Tillgänglighet – Hur nås målgruppen  Community Readiness – Organisationers förändringsbenägenhet

4 Geografiskt Informationssystem  http://tfatestweb.se/

5 Tillgänglighet  Testning  Rådgivning och behandling

6 Organisationers förändringsbenägenhet  Organisationens insatser  Organisationens kännedom om insatserna  Ledarskap  Arbetsklimat  Organisationens kunskap om ämnesområdet  Resurser för förebyggande insatser

7 Aktiviteter på individnivå som kan bidra till beteendeförändringar  Massmedia  Psykoedukativa metoder

8 Massmedia  Kritisk granskning som motvikt till ”media illiteracy”  Information

9 Psykoedukativa metoder  Interaktiv pedagogik  Motiverande samtal (MI)  Empowerment – Egenmakt: människor får ökad kontroll över beslut och handlingar som påverkar deras hälsa (WHO, 1998)

10 Kartläggning av prevention på regional nivå Charlotte Deogan, Doktorand, Hälsoekonom

11 2 oktober 2015Charlotte Deogan11

12 Regionalt skiftande incidens  Kontext / Demografi - Åldersdistribution, urbant/ ruralt, inflyttning/utflyttning  Sexuell aktivitet, sexualvanor - Indikatorer: p-piller användning, kondomförsäljning, aborttal  Provtagning -volym, frekvens, över tid, specifikt för olika grupper, åldrar, kön 2 oktober 2015Charlotte Deogan12

13 Regionalt preventionsarbete klamydia och övriga STI  Preventionsaktiviteter  Resurser och investeringar  Organisation, struktur, samarbete  Ledarskap, kompetens och vidareutbildning  Mål och uppföljning 2 oktober 2015Charlotte Deogan13

14 Upplevelser  Hinder STI-frågan är länsövergripande vilket medför svårigheter i ansvarsfördelning, uppdragsansvar, ersättnings- och budgetsystem, ledarskap Skolan som arena och aktör 2 oktober 2015Charlotte Deogan14

15 2 oktober 2015Charlotte Deogan15 För analys och forskning  Fullständigt personnummer, dubbelkontroll och rutiner för rapportering Genom en komplett bild av provvolymer, provfrekvenser (specifikt per ålder och kön) möjliggörs effektutvärderingar och hälsoekonomiska utvärderingar

16 R 0 =β c D RC Brunham  R 0 : average nr of secondary infections that an infected individual generates when entering a fully susceptible population When >1 defines ecologic success of a pathogen  β : transmissibility (smittsamhet) per capita  c : pattern of contact (kontakter)  D : average annualized duration 2 oktober 2015Charlotte Deogan16

17 Minska smittspridning  Minska smittsamheten (primärprevention) - säkrare sex - öka kondomanvändningen  Minska antalet som utsätts för smitta (primärprevention) - Beteenderiktade interventioner för säkrare sex, mindre sexuellt risktagande, färre antal sexpartners  Minska tiden man bär på smittan (sekundärprevention) - hitta fler fall, behandla, kontaktspåra - påverka provtagningsbenägenhet genom synlighet, tillgänglighet och patientmottagande 2 oktober 2015Charlotte Deogan17

18 TACK 2 oktober 2015Namn Efternamn18


Ladda ner ppt "2 oktober 2015Lene Lindberg1 Vad är orsaken till den skiftande klamydia- utvecklingen de senaste åren i Sverige? Vad kan bidra till framgångsrik klamydia-"

Liknande presentationer


Google-annonser