Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arrangera WE-tävling. Ansöka om tävling Alla arrangörer ska ansöka om tävlingar i TDB (Tävlingsdatabasen). Ansökan ska ske i god tid. För WE finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arrangera WE-tävling. Ansöka om tävling Alla arrangörer ska ansöka om tävlingar i TDB (Tävlingsdatabasen). Ansökan ska ske i god tid. För WE finns."— Presentationens avskrift:

1 Att arrangera WE-tävling

2 Ansöka om tävling Alla arrangörer ska ansöka om tävlingar i TDB (Tävlingsdatabasen). Ansökan ska ske i god tid. För WE finns inget definitivt sista datum för ansökan av kommande års tävlingar, men ju tidigare tävlingsterminen kan fastställas, desto lättare blir planeringen för tävlingsekipagen samt kringliggande föreningar.

3 Funktionärer Domare och banbyggare finner du i första hand på TDB, eller i domar-/banbyggarlista på grenens egen webbsida under SvRF. Ideella krafter, som banpersonal, parkeringsvakter, kioskansvariga mfl finner du inom din egen ryttarförening.

4 DomareDomarsekretetare (Insläpp)Protokollhämtare DomareDomarsekretetare (Insläpp)Protokollhämtare Banpersonal DomareDomarsekretetare (Insläpp)Protokollhämtare BanpersonalTidtagare (2 st) Dressyr Teknik Speed

5 Arrangörsstaben Eldsjälar…bränn inte ut er – omge er med en arrangörsstab där ansvarsposterna och arbetsuppgifterna fördelas mellan alla. Tävlingsledaren är spindeln i nätet – samordnar tävlingen före, under och efter. Ute i ändarna av nätet – inför tävlingen: –TDB-ansvarig: ansöker om tävlingen, skriver propostion, ordnar övrigt pappersarbete inför tävlingen –Sekretariat: förbereder genom att printa ut protokoll etc –Funktionärsansvarig: bokar domare och banbyggare –PR- och sponsoransvarig: finner sponsorer, upprättar media- och presskontakter

6 Under tävling Tävlingsledaren är spindeln i nätet – samordnar tävlingen. Ute i ändarna av nätet – under tävlingsdagen: –Sekretariat: Tar emot ryttarna, hanterar avprickningslistor samordnar övrigt pappersarbete, tillsammans med: –Resultatansvarig: som lägger in resultat och skriver ut start- och resultatlistor. –Funktionärsansvarig samordnar funktionärerna under tävlingsdagen, ser till att de vet var de ska vara och vilken uppgift de har. Funktionärsvård under dagen – se till att alla får äta och fika. –PR- och sponsoransvarig: finns till hands för sponsorer och press, ser till att sponsorerna exponeras på ett bra sätt under tävlingen. –Säkerhetsansvarig/sjukvårdsansvarig kontrollerar tävlingsplatsens säkerhet och finns till hands vid eventuella incidenter och olyckor. –Kiosk/servering och sanitet – icke att förglömma!

7 Efter tävling Tävlingsledaren = spindeln i nätet – samordnar tävlingen. Ute i ändarna av nätet – efter tävlingen: –Sekretariat: Ser till att alla protokoll och handlingar läggs i ordning för att arkiveras under det stipulerade kalenderåret. –Resultatansvarig: kontrollerar och lägger ut slutresultat, rapporterar resultaten till angivna instanser. –Funktionärsansvarig: tillvaratar funktionärernas feedback och förbättringsförslag inför nästa tävling. –PR- och sponsoransvarig: ser till att avtacka sponsorer – skickar bilder på vinnarna tillsammans med sponsorpriserna. Skickar foton och text om tävlingen till lokaltidningen. –Kiosk/servering och sanitet – städar.

8 Organisation tävlingsdagen Tidschema och funktioner: med en tydlig tabell får du översikt över tävlingsdagen. Exempel:

9 Inrapportering av resultat Resultat ska vara Ridsportförbundet tillhanda senast två dagar efter avslutad tävling. Tänk på att ha aktuella referensfiler med licensnummer hemma innan tävlingen. I första hand vill Sportavdelningen ha resultaten för registrering direkt till TDB Arrangör som inte kan leverera resultatfil till TDB, måste själv ombesörja att resultaten skrivs in i ett formulär i TDB. Läs mer i TR I mom 134.4.

10 Var hittar jag mer information? Svensk Working Equitations officiella webbsida ligger på SvRF:s webb: www.ridsport.se klicka därefter på ”Working Equitation” bland grenarna längst upp på websidan. Här hittar du alla officiella nyheter och dokument. På samma website finner du även dressyrprogram/-protokoll samt teknik- och speedprotokoll. Tävlingspropositionerna läggs in på Tävlingsdatabasen, TDB, där sker även anmälningarna till tävlingarna. Övrig information som nämnts i denna presentation finns att läsa i sin helhet under fliken ”Tävling” samt vidare: ”arrangörer”.

11 Lycka till med arrangemanget!


Ladda ner ppt "Att arrangera WE-tävling. Ansöka om tävling Alla arrangörer ska ansöka om tävlingar i TDB (Tävlingsdatabasen). Ansökan ska ske i god tid. För WE finns."

Liknande presentationer


Google-annonser