Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2013. Genomförande - Fjärde medborgarundersökningen – tidigare 2007, 2009 och 2011. - Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lidingö Stad Medborgarundersökning 2013. Genomförande - Fjärde medborgarundersökningen – tidigare 2007, 2009 och 2011. - Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer."— Presentationens avskrift:

1 Lidingö Stad Medborgarundersökning 2013

2 Genomförande - Fjärde medborgarundersökningen – tidigare 2007, 2009 och 2011. - Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 – 84 år. - Datainsamlingen pågick under oktober/november 2013.

3 Gator och vägar Respondenterna fick för fråga 1 – 6 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Gällande fråga 6 betyder 1 ”Mycket missnöjd” och 5 ”Mycket Nöjd”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

4 Den yttre miljön Respondenterna fick för fråga 7 – 15 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Gällande fråga 15 betyder 1 ”Mycket missnöjd” och 5 ”Mycket Nöjd”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

5 Miljöarbete och renhållning Respondenterna fick för fråga 16 – 21 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Gällande fråga 21 betyder 1 ”Mycket missnöjd” och 5 ”Mycket Nöjd”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

6 Räddningstjänsten Respondenterna fick för fråga 22 ta ställning till ett påstående på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

7 Fritidsaktiviteter Respondenterna fick för fråga 23 – 26 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Gällande fråga 26 betyder 1 ”Mycket missnöjd” och 5 ”Mycket Nöjd”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

8 Bibliotek och kulturliv När besökte Du senast biblioteket i Lidingö centrum? 201320112009 Mindre än en månad sedan 32 %38 % 42 % Mindre än ett halvår sedan16 %21 %17 % Under det senaste året11 %8 % 9 % För mer än ett år sedan31 %22 % 22 % Har aldrig besökt biblioteket i Lidingö9 %10 % 10 %

9 Bibliotek och kulturliv Respondenterna fick för fråga 29 – 30 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Gällande fråga 30 betyder 1 ”Mycket missnöjd” och 5 ”Mycket Nöjd”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

10 Barnomsorg Har ni haft barnomsorg, t ex förskola, dagbarnvårdare under det senaste året? 201320112009 Andel ja19 %15 % 20 %

11 Barnomsorg Respondenterna fick för fråga 32 – 33 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött. * Betyg brukare.

12 Skolor Har ni eller ert barn gått i skola på Lidingö det senaste året? 201320112009 Grundskola24 %19 % 31 % Gymnasieskola 5 %10 % 12 % Kommunala vuxenutbildningen1 %2 % 2 % *2011 var formuleringen av frågan - Har ni haft erfarenheter av skolorna på Lidingö det senaste året?

13 Skolor Respondenterna fick för fråga 35 – 36 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött. * Betyg brukare.

14 Äldreomsorgen och/eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning Har du eller någon nära anhörig nyttjat äldreomsorgen och/eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning på Lidingö? 201320112009 Hemtjänst11 %-- Äldreomsorg9 %19 % 19 % Anhörigstöd1 %--

15 Äldreomsorgen och/eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning Respondenterna fick för fråga 38 – 42 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött. * Betyg brukare.

16 Socialtjänsten Respondenterna fick för fråga 43 – 45 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

17 Inflytande och påverkan Har Du under de senaste två åren tagit kontakt med någon politiker eller tjänsteman i Lidingö Stad? 201320112009 Politiker10 %15 % 16 % Tjänsteman29 %29 % 32%

18 Inflytande och påverkan Respondenterna fick för fråga 47 – 56 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Gällande fråga 56 betyder 1 ”Mycket missnöjd” och 5 ”Mycket Nöjd”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

19 Information Respondenterna fick för fråga 57 – 58 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

20 Information Hur får Du huvudsakligen information om vad som händer i staden? 2013 Stadens informationstidning Vårt Lidingö?66 % Stadens webbplats, www.lidingo.se42 % Sociala medier, till exempel Facebook och Twitter9 % Stadens annonser, till exempel på anslagstavlor, i tidningar16 % Lokala medier32 % Tar egen kontakt6 % Annat7 %

21 Information Hur ofta använder Du stadens webbplats, www.lidingo.se? 2013 Varje dag5 % Någon gång/vecka18 % Någon gång/månad21 % Någon gång i halvåret18 % Mer sällan än så10 % Aldrig27 %

22 Information Hur ofta läser Du stadens informationstidning Vårt Lidingö? 2013201120092007 Varje nummer59 %58 % 69 %71 % Nästan varje nummer13 %12 % 12%11 % Ibland 14 %18 % 12%13 % Aldrig 11 %11 % 6%5 %

23 Lidingö stad Respondenterna fick för fråga 60 – 66 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Tar helt avstånd” och 5 ”Instämmer helt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Ökningar i jämförelse med föregående mätning gällande medelvärde respektive Index markeras i grönt och minskning markeras i rött.

24 Framtida verksamhet Respondenterna fick för fråga 67 – 78 ta ställning till ett antal påståenden på en skala från 1 till 5 där 1 betyder ”Inte alls viktigt” och 5 ”Mycket viktigt”. Alternativet ”Vet ej” var också möjligt att välja och antalet som valde detta alternativ 2013 redovisas inom parentes efter medelbetyget. Då dessa frågors uppbyggnad har varit annorlunda till sin konstruktion och syfte har inte ökningar/minskningar markerats i färg. Istället har frågorna presenterats i rangordning utifrån vad de svarande ansåg vara viktigast att satsa på i fallande ordning.

25 Bakgrundsfrågor I vilken boendeform bor Du/Ni i? 2013201120092007 Bostadsrätt28 %27 % 27 %24 % Hyresrätt23 %23% 23 % 22 % Villa/radhus47 %46% 50 % 53 % Annat boende 1 %1 % 1 % 1 %

26 Bakgrundsfrågor Hur många personer bor i Ditt hushåll? 2013201120092007 1 person23 %24 % 27 % 24 % 2 personer31 %36 % 34 % 36 % 3 personer14 %13 % 12 % 13 % 4 personer23 %19 % 19 % 17 % 5 personer9 %7 % 7 % 8 % 6 personer1 %1 % 1 % 1 %

27 Bakgrundsfrågor Hur många personer under 18 år bor i ert hushåll? 2013201120092007 Inga barn63 %68 % 64 %65 % 1 barn 12 %12 % 11 % 11 % 2 barn17 %14 % 18 % 16 % 3 barn8 %5 % 6 % 7 % 4 barn1 %1 % 1 % 1 %

28 Postnummerområde Vilket postnummer har Du där Du bor? Om uppdelningar önskas.

29 Ålder Vilket år är Du född? 2013201120092007 18 – 25 år13 %14 %4 %6 % 26 – 40 år22 %20 %14 %16 % 41 – 55 år29 %21 %30 %26 % 56 – 70 år24 %34 %32 % 32 % 71 – 84 år13 %12 %21 % 20%

30 Kön Man/kvinna? 2013201120092007 Man47 %47 %42 %43 % Kvinna53 %53%58 %57 %


Ladda ner ppt "Lidingö Stad Medborgarundersökning 2013. Genomförande - Fjärde medborgarundersökningen – tidigare 2007, 2009 och 2011. - Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer."

Liknande presentationer


Google-annonser