Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att."— Presentationens avskrift:

1 FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att utveckla och förbättra arbetet inom försörjningsstöd och lokala arbetsmarknadsenheter. NYNÄSHAMN, SALEM, SUNDBYBERG OCH SÖDERTÄLJE RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, AV RÄTT AKTÖR OCH TILL RÄTT KOSTNAD.

2 Flera utmaningar framträder kartläggningar och analys 2007-2008 Gravt bristfällig dokumentation Ingen strukturerad och systematisk utredning & bedömning av behov Inte individuellt anpassade insatser & samverkan. Ingen utvärdering av det sociala arbetet Inga sammanhållna processer

3 3 Instrument X © 2014 DEL 1Underlag till försörjningsstöd DEL 2Utredning inför stöd till egen försörjning DEL 3Genomförandeplan DEL 4Utvärdering av planering

4 4 SAMORDNAD REHABILITERING ARBETSMARKNAD/ ARBETSFÖRMÅGA VIDARE UTREDNING VIDARE UTREDNING INSTRUMENT X RH1. Beroende- problematik RH3. Fysiska funktions- nedsättningar RH2. Psykiska funktions- nedsättningar AM3 Behov av samordnat stöd AM2 Behov av stöd AM1 Inget behov av stöd MI FIA DUR ASI ? MI FIA DUR ASI ? MATCHNINGSGRUPPER

5

6 Antal AM-ärenden Snitt/månad Södertälje 2012-2014

7 SUNDBYBERG 2013 RH

8 Lärseminarium 24 aug Den årliga kostnaden för “utanförskap” - vuxna i.nilsson@seeab.se

9 Lärseminarium 24 aug 9 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Landstinget Rättsväsendet Övriga Summa Dahir (typexempel) 30 0000203 26755 00023 00023 653334 920 AM 245 30050 400160 00028 50020 2500304 450 AM 332 00047 000219 00029 00019 0000346 000 Genom-snitt 35 54747 907203 26728 86719 3330334 920 Vad är vi beredda att investera idag för att slippa eller reducera kostnader på kort och lång sikt?

10 Implementering i verksamhetssystem Behovskategorisering in i Procapita – klart 1 januari 2015 Instrument X in i Procapita – februari 2015 Instrument X och behovskategorisering i Treserva, 2015? SSBTek in i Instrument X Instrument X som e-tjänst

11 FoU Enkätfrågor 200 klienter, 2008 Kunskapsöversikt Ersta Sköndals Högskola, 2009 Om Implementering, FoU Nordväst 2010 Fokusgrupp NPF, 2010 C-uppsats om brukares syn, 2011 Samarbete med SKL om pilotrapportering till KAS utifrån behov, samt socio-ekonomiska investeringskalkyler Genus och evidensbaserade instrument och tekniker i socialt arbete: en pilotstudie av Motiverande samtal, 2012 Kommunernas egna brukarundersökningar Juridisk bedömning av Instrument X 2013 MIX-utbildning © - att utreda med Instrument X och Motiverande samtal Vägledning Instrument X © och MI 2008, 2013, 2014 Integrering av Instrument X i verksamhetssystem 2014-2015

12 Metodstöd Formuläret Instrument X Kategorier av behov – kodstruktur och förslag på rutiner MIX-utbildning –Vägledning –Utbildningsfilm –Transkribering av film Statistik Socio-ekonomiska kalkyler Integrerat i verksamhetssystem (MIX metodstödjare)

13 Genom samordning, samverkan och konkret samarbete når vi längre! Kontakt: lena.rogeland@sodertalje.se


Ladda ner ppt "FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att."

Liknande presentationer


Google-annonser