Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att."— Presentationens avskrift:

1 FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att utveckla och förbättra arbetet inom försörjningsstöd och lokala arbetsmarknadsenheter. NYNÄSHAMN, SALEM, SUNDBYBERG OCH SÖDERTÄLJE RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, AV RÄTT AKTÖR OCH TILL RÄTT KOSTNAD.

2 Flera utmaningar framträder kartläggningar och analys Gravt bristfällig dokumentation Ingen strukturerad och systematisk utredning & bedömning av behov Inte individuellt anpassade insatser & samverkan. Ingen utvärdering av det sociala arbetet Inga sammanhållna processer

3 3 Instrument X © 2014 DEL 1Underlag till försörjningsstöd DEL 2Utredning inför stöd till egen försörjning DEL 3Genomförandeplan DEL 4Utvärdering av planering

4 4 SAMORDNAD REHABILITERING ARBETSMARKNAD/ ARBETSFÖRMÅGA VIDARE UTREDNING VIDARE UTREDNING INSTRUMENT X RH1. Beroende- problematik RH3. Fysiska funktions- nedsättningar RH2. Psykiska funktions- nedsättningar AM3 Behov av samordnat stöd AM2 Behov av stöd AM1 Inget behov av stöd MI FIA DUR ASI ? MI FIA DUR ASI ? MATCHNINGSGRUPPER

5

6 Antal AM-ärenden Snitt/månad Södertälje

7 SUNDBYBERG 2013 RH

8 Lärseminarium 24 aug Den årliga kostnaden för “utanförskap” - vuxna

9 Lärseminarium 24 aug 9 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Landstinget Rättsväsendet Övriga Summa Dahir (typexempel) AM AM Genom-snitt Vad är vi beredda att investera idag för att slippa eller reducera kostnader på kort och lång sikt?

10 Implementering i verksamhetssystem Behovskategorisering in i Procapita – klart 1 januari 2015 Instrument X in i Procapita – februari 2015 Instrument X och behovskategorisering i Treserva, 2015? SSBTek in i Instrument X Instrument X som e-tjänst

11 FoU Enkätfrågor 200 klienter, 2008 Kunskapsöversikt Ersta Sköndals Högskola, 2009 Om Implementering, FoU Nordväst 2010 Fokusgrupp NPF, 2010 C-uppsats om brukares syn, 2011 Samarbete med SKL om pilotrapportering till KAS utifrån behov, samt socio-ekonomiska investeringskalkyler Genus och evidensbaserade instrument och tekniker i socialt arbete: en pilotstudie av Motiverande samtal, 2012 Kommunernas egna brukarundersökningar Juridisk bedömning av Instrument X 2013 MIX-utbildning © - att utreda med Instrument X och Motiverande samtal Vägledning Instrument X © och MI 2008, 2013, 2014 Integrering av Instrument X i verksamhetssystem

12 Metodstöd Formuläret Instrument X Kategorier av behov – kodstruktur och förslag på rutiner MIX-utbildning –Vägledning –Utbildningsfilm –Transkribering av film Statistik Socio-ekonomiska kalkyler Integrerat i verksamhetssystem (MIX metodstödjare)

13 Genom samordning, samverkan och konkret samarbete når vi längre! Kontakt:


Ladda ner ppt "FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÄR VI BLIR BÄTTRE. Från tro till vetande! KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar fyra kommuner för att."

Liknande presentationer


Google-annonser