Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN. Struktur kandidatprogram Geografi fördjupning 2 30 hp Geografi fördjupning 1 30 hp År 3 Valbara kurser 30 hp År 2 Geografi forts.kurs 30 hp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN. Struktur kandidatprogram Geografi fördjupning 2 30 hp Geografi fördjupning 1 30 hp År 3 Valbara kurser 30 hp År 2 Geografi forts.kurs 30 hp."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN

2 Struktur kandidatprogram Geografi fördjupning 2 30 hp Geografi fördjupning 1 30 hp År 3 Valbara kurser 30 hp År 2 Geografi forts.kurs 30 hp G eografi grundkurs 30 hp År 1 Alternativa och rekommenderad studiegång för Kandidatprogram i Geografi År 1 HT GE0400 Geografi: baskurs Introduktion,7,5 hp (halvfart) GIS 1, 7,5 hp (halvfart) Processer i naturen, 7,5 hp Människans aktiviteter och nyttjande av jordens resurser, 7,5 hp VT GE2120 Geografi fortsättningskurs De stora systemen i naturen; regionala förutsättningar och risker, 7,5 hp Nord-sydrelationer och globala perspektiv, 7,5 hp Geografiska dilemman - hållbar utveckling, 7,5 hp Regionen som studieområde, 7,5 hp År 2 HT Geovetenskap/ Klimatologi Geovetenskap/ Klimatologi Kulturgeografi/ Samhällsplanering Valfria kurser VT Geovetenskap/ Klimatologi Kulturgeografi/ Samhällsplanering Kulturgeografi/ Samhällsplanering Valfria kurser/ Utlandstermin År 3 HT GE3000 Geografi: fördjupningskurs 1 Geografiska metoder, 10 hp Fältkurs, 10 hp GIS 2, 10 hp VT GE4200 Geografi: fördjupningskurs 2 Vetenskapsteori, 7,5 hp (halvfart) Människa och miljö, 7,5 hp (halvfart) Examensarbete 15 hp

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa insikt om geografikunskapens roll i samhället och speciellt betydelsen av hur förändringar i omvärlden påverkar människors livsbetingelser. Kunskap och förståelse - Visa god kunskap och förståelse för jorden som människans livsrum, - Visa kunskap om hållbar utveckling och interaktion mellan natur/människa/samhälle. Färdighet och förmåga - visa förmåga att kritiskt granska och reflektera kring relationerna mellan lokala, regionala och globala rumsliga nivåer, - visa förmåga att själv identifiera, formulera och analysera geografiska frågeställningar i olika miljöer i tidrummet -visa förmåga att använda och värdera geografiska metoder med särskild tonvikt på geografiska informationssystem (GIS) samt - visa färdigheter i att presentera och diskutera geografiska frågeställningar såväl, muntligt, skriftligt som med hjälp av olika geografiska redskap. Lärandemål Programspecifika och lokala

4 Konsultverksamhet inom GIS (SWECO) Produktutveckling inom GPS-området (Navteq) Planerare, informatör (Länsstyrelser, kommun) Informatör, koordinator (SIDA, Afrikagrupperna) Projektkoordinator (FN, UNEP) Flyktinghandläggare (FN, UNHCR) Logistikplanerare (Renova) GIS ansvarig (Parkförvaltning) Fysisk planering (Kommuner) Forskare och högskolelärare

5  Alumneträffar  Programrådet för geografi ◦Julia Kukulies (gusjulku@student.gu.se)gusjulku@student.gu.se ◦Cajsa Lovehav (guslovca@student.gu.se)guslovca@student.gu.se ◦Kontaktpersoner Programverksamheter


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN. Struktur kandidatprogram Geografi fördjupning 2 30 hp Geografi fördjupning 1 30 hp År 3 Valbara kurser 30 hp År 2 Geografi forts.kurs 30 hp."

Liknande presentationer


Google-annonser