Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GUL-adm - ett samarbetsprojekt mellan tre universitet om kvalitet i administrationen Cilla Häggkvist, Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GUL-adm - ett samarbetsprojekt mellan tre universitet om kvalitet i administrationen Cilla Häggkvist, Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 GUL-adm - ett samarbetsprojekt mellan tre universitet om kvalitet i administrationen Cilla Häggkvist, Uppsala universitet

2 GUL Göteborgs universitet Uppsala universitet Lunds universitet

3 Delprojekt 1: Stöd kring extern forskningsfinansiering, affärsjuridik och innovation Metod: ömsesidig benchmarking GU-LU-UU Delprojekt 2: Studentservice Metod: ensidig benchmarking GUL – två externa lärosäten Delprojekt 3: Projekthantering Metod: Critical friends

4 Definition benchmarking Benchmarking är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder, oavsett sektor. Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.

5 Benchmarking är mer än… …studiebesök …nätverksträffar …nyckeltalsjämförelse

6 Vid benchmarking Använd frågelistan som struktur Koncentrera er på arbetssätt och processer Öppna era sinnen – var ödmjuka – ta till er Avfärda aldrig tankar och idéer direkt Håll tiden Första analysen direkt efter mötet: Vad har vi lärt oss av X?

7 Delprojekt 2 Studentservice Eva Söderman Cilla Häggkvist

8 Studentservice …hur studenter och presumtiva studenter hittar in i universitetet. Ingången kan vara antingen fysisk eller virtuell, ske genom ett besök eller via e-post, telefon eller webb.

9 Metod Ensidig benchmarking Systematiska jämförelser med minst två externa parter, varav gärna en utländsk. Med ensidig menas att de externa parterna inte jämför sig med oss (även om det kan bli en positiv bieffekt).

10 Nulägesbeskrivning Ensidig benchmarking med Umeå universitet - besök 8-9 september University of Minnesota - besök 9-10 oktober Referensgrupp Handlingsplan Upplägg

11 Reflektioner kring projektet och metoden Testa en modell (extern, ensidig benchmarking) Metoden med extern benchmarking har fungerat mycket bra. Vi hade med fördel kunnat utföra benchmarking med andra typer av organisationer Ensidigheten var trots allt inte varit helt ensidig.

12 Reflektioner ang studentservicen Bryt ovanan att hänvisa till någon annan! Vilka frågor bör studentservice svara på? Gör checklista! Ärendehanteringssystem – behövs det? Vilken roll har växeln i studentservicen? Måste reception och studentservicedisk separeras? Tillgänglighet och öppettider? Värdeord? One-stop-shop?

13 Gemensamma slutsatser Alltid nyttigt att lära av andra Noga planering, tydlighet vad gäller syfte och systematik är nyckeln till att lärandet blir fruktbart Handlingsplaner viktigt för att föra arbetet vidare till reella förbättringar i verksamheten

14 GUL-adm i Minnesota


Ladda ner ppt "GUL-adm - ett samarbetsprojekt mellan tre universitet om kvalitet i administrationen Cilla Häggkvist, Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser