Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KILU Bokslut 2014-12-31 KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KILU Bokslut 2014-12-31 KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015."— Presentationens avskrift:

1 KILU Bokslut 2014-12-31 KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015

2 Resultat helår 2014 (MSEK)- inklusive husstyrelser

3 LTH (KSEK) Avvikelse främst på FO. Beror på anslag, uppdrag, intern försäljning. Högre på FO och lägre på GU. För FO gäller främst högre personalkostnader men även högre drift och avskrivningar. Lägre lokalkostnader pga central korrigering av utbokad förskottshyra för ombyggnad av hus 1 samt dubbelbudgetering av KC- biblioteks lokaler.

4 Nat Fak (KSEK) 13 MSEK på FO då högre bidrag och statsanslag i form av anslag och ytterligare tilldelning. 1,3 MSEK på GU. Högre på FO och lägre på GU. För FO gäller främst högre personalkostnader samt semesterkostnader men även högre avskrivningar och drift. Högre lokalkostnader huvudsakligen pga central korrigering av utbokad förskottshyra för ombyggnad av hus 1.

5 Löpande semesterkostnader Ej uttagen/registrerad semester bidrar till negativ budgetavvikelse under Löpande semesterkostnad.  Viktigt att semester registreras när den tas ut. Belopp i KSEK

6 Uppföljning 2014-12-31 totalt resultat Belopp i KSEK

7 Uppföljning 2014-12-31 Forskning Belopp i KSEK

8 Uppföljning 2014-09-30 Utbildning Belopp i KSEK

9 Myndighetskapital utveckling 2014 Belopp i KSEK 18% 19% Måltal = 15% vid utgången av 2018

10 Myndighetskapital 2014-12-31 Belopp i KSEK

11 Oförbrukade bidrag utveckling 2014 Belopp i KSEK

12 Risker- osäkra intäkter 1,3 MSEK - 107714 TAK, två EU projekt Tendercheck (slut mars 2009) och Ovultest (slut december 2009) där ej fått betalning. Koordinator Ateknea revideras av EU – alla betalningar stoppade. 0,6 MSEK- 107716 Bioteknik, SME projekt CapHIV (slut sept 2013) – Koordinator Ateknea har ej vidareförmedlat ersättning från garantifonden till LU. Frågetecken kring redovisning, LU-jurist inkopplad.

13 Tack för uppmärksamheten!

14 Appendix

15 Avvikelser 2014 (KSEK)

16 BU 2015 Myndighetskapital Belopp i KSEK UB 2014 : 86,4 MSEK BU förändring: -20,3 MSEK BU UB 2015: 66,1 MSEK


Ladda ner ppt "KILU Bokslut 2014-12-31 KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser