Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulrika Fagerström Ma12abc Källa: Upptäck samhälle från Liber

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulrika Fagerström Ma12abc Källa: Upptäck samhälle från Liber"— Presentationens avskrift:

1 Ulrika Fagerström Ma12abc Källa: Upptäck samhälle från Liber
Lag och rätt Ulrika Fagerström Ma12abc Källa: Upptäck samhälle från Liber

2 Varför finns det lagar? Alla vet någonstans att det är fel att stjäla, mörda och hota andra människor. Lagar och regler finns till för att underlätta samarbetet mellan oss som bor i samhället. Vi är alla skyldiga att följa de lagar som gäller i Sverige.

3 Lagar Lagboken är en 4000 sidor tjock bok som innehåller alla lagar som gäller i Sverige. I lagboken står alla handlingar som samhället har bestämt är brott och vilka straffen kan bli I Sverige finns fyra grundlagar som är särskilt svåra att ändra eller ta bort. Lagarna handlar om tryckfrihet, om yttrandefrihet, om hur Sverige ska styras och om hur vår kung eller drottning ska utses. Den som bryter mot en lag gör något brottsligt och kan dömas till ett straff.

4 Regler Regler är ofta nedskrivna och kan till exempel beskriva vad som är tillåtet eller förbjudet på fotbollsplanen eller i en skola. Regler är till för att samarbete ska fungera. Regler finns på alla arbetsplatser i samhället.

5 Olika straff för olika brott
Beskrivning av brottet Straff/Påföljd Snatteri Stöld där det stulna har ett mindre värde Böter eller fängelse i högst sex månader Stöld Större värde än snatteri samt att någon annan person har känt obehag i samband med stölden Böter eller fängelse i högst två år Rån Stöld där rånaren använt våld eller hotat med våld Fängelse i lägst ett år och högst i sex år Utpressning När någon krävs på pengar med hjälp av hot, till exempel hot om att avslöja en hemlighet Rattfylleri Köra bil med alkohol i kroppen Mened Att ljuga under en rättegång Fängelse i högst sex år Misshandel Att skada en annan person Fängelse i högst två år Skadegörelse Att medvetet skada det någon annan äger Mord Att med avsikt (planera att) döda en annan person Tio år eller livstids fängelse

6 Lagarna förändras Vad som uppfattas som brottsligt och vad som är lämpliga straff har varierat under olika historiska perioder. Förr tyckte man att dödstraff var ett lämpligt straff. Numera har dödsstraff avskaffats i alla demokratiska länder, utom i några delstater i USA. När samhället förändras uppkommer nya brott, till exempel olika typer av internetbedrägerier. Det är riksdagen som stiftar lagar, bestämmer vilka lagar vi ska ha, i Sverige.

7 Varför straffar vi brottslingar?
Straffet ska leda till att den dömde blir mer laglydig efter att straffet är avtjänat. Straffet ska också avskräcka (skrämma) andra från att begå brott. Straffet ska förhindra att brottsoffer ”tar lagen i egna händer” och straffar brottslingen själva. Om de gör det , bryter de också mot lagen. Det erbjuds ofta också stöd och hjälp till den dömde.

8 Begrepp Bedrägeri är att lura någon annan.
Brottsoffer kallas den som blivit utsatt för ett brott. Rättegång är när en domstol avgör om en person är skyldig eller oskyldig till ett brott. Åklagare är utbildad i lagfrågor och väcker åtal mot brottslingen när det finns bevis och deltar i rättegången. Försvarsadvokat hjälper den som är misstänkt för ett brott. Domaren leder rättegången och avgör tillsammans med nämdemännen om den misstänkte ska frias eller fällas och vilket straff det i så fall ska bli. Nämndemän är inte utbildade i lagfrågor. De är representanter för vad vanliga människor tycker är rätt och riktigt. Kriminalitet är ett finare ord för brottslighet Kriminell är den som begår brott om och om igen Socialsekreterare är en person som jobbar på kommunen och hjälper familjer som har det svårt på olika sätt.

9 Varför begår människor brott?
Förr begick människor fler brott för att de var hungriga och fattiga. Man kallade det för ”nödbrottslighet”. Så är det ännu idag i många fattiga länder. Nuförtiden är det inte vanligt att människor i Sverige stjäl för att överleva. Kanske tänker man sälja det man stulit för att tjäna pengar. Den som köper en vara som är stulen begår ett brott som kallas för häleri.

10 Ungdomsbrottslighet De vanligaste brotten bland ungdomar är snatteri och skadegörelse till exempel klotter En mindre grupp ungdomar begår många brott. Några saker som skulle kunna förklara varför just dessa ungdomar begår brott: De har stora problem i skolan med bråk både med andra elever och med lärare. De har problem hemma, där föräldrarna inte mår bra på grund av alkoholmissbruk eller andra sjukdomar. De har provat alkohol och andra tyngre droger tidigt. De har kompisar som redan begår brott. De har själva blivit utsatt för brott tidigare.

11 Konsekvenser av brott Den som dömts till ett straff:
kan ha svårare att skaffa ett jobb kan ha tappat tron på sig själv Kan ha tappat kontakten med sin familj Den som blivit utsatt för ett brott: behöver ofta stöd och hjälp kan få skador som gör att de behöver vara sjukskrivna från sitt jobb kan känna sig orolig för att vara ute Brott är också kostsamt för samhället: det är kostsamt att ha människor i fängelser det är kostsamt att hålla rättegångar det är kostsamt att hjälpa brottsoffer

12 Straffmyndig vid 15 år När du är 15 år har samhället bestämt att du kan skilja på vad som är rätt och fel, ta ansvar för vad du gör och förstå konsekvenserna av ett brott du begår. Vad händer om du är under 15 år? Den som är under 15år kan inte dömas för ett brott. Då får barnet tillsammans med sina föräldrar träffa en socialsekreterare på kommunen. Om du gör något olagligt före 15 års ålder är dina föräldrar ansvariga

13 Likhet inför lagen Betyder att alla är lika mycket värda i samhället oavsett om man är rik eller fattig, kvinna eller man. Samma lagar och straff ska gälla. I ett rättssäkert samhälle fälls och döms ingen för ett brott utan en rättegång. Alla har rätt att få försvara sig.

14 Mänskliga rättigheter
År 1948, presenterade FN de mänskliga rättigheterna för första gången. Idag är de översatta till 360 språk FN:s mänskliga rättigheter är inte lagar. Tanken är att alla människor har samma värde oavsett var man kommer ifrån, vilken religion man tillhör eller vilken hudfärg man har. Rättigheterna gäller alla människor i hela världen

15 Vilka skyldigheter har vi?
Här får varje land bestämma på egen hand. Du hittar skyldigheterna i vår svenska lagbok till exempel: Du måste gå i skolan från årskurs 1 till 9 Du måste betala skatt när du arbetar och får lön Du måste ställa upp som vittne om du kallas till rättegång

16 UNICEF UNICEF är FN:s barnorganisation
År 1989 tog FN fram särskilda rättigheter för barn. Dessa rättigheter kallas Barnkonventionen. Nästan alla länders regeringar har lovat att följa dessa regler. UNICEF arbetar för att alla barn i hea världen ska behandlas enligt reglerna i Barnkonventionen.

17 Källor:


Ladda ner ppt "Ulrika Fagerström Ma12abc Källa: Upptäck samhälle från Liber"

Liknande presentationer


Google-annonser