Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens vårdinformationsmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens vårdinformationsmiljö
3R-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö ur ett kommunalt perspektiv

2 Framtidens perspektiv för vård och omsorg
Invånare, patient och brukare Information och kommunikation med vård och omsorg Vård- och omsorgspersonal Rätt information i rätt tid på rätt plats Verksamheten – styrning/ledning Kvalitetsuppföljning Forskning och evidens Informationsmängder Se film

3 Framtidens informationsmiljö
Landstingen/regionerna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit på sig ledartröjan genom 3R/FVM Gemensamt arbete krävs för att lösa informationsbehovet inom vård och omsorg

4 3Rs bakgrund 3R: Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen driver ett antal frågor FVM – framtidens vårdinformationsmiljö Gemensam datormiljö/klientmiljö för region Skåne och VGR Politiskt direktiv hösten 2014 Projekt omfattar ca tre miljarder kr, per region/landsting, under en fyraårsperiod Målet är att en informationsmiljö ska vara införd 2018

5 Programmet 3R/FVM Programmet ska skapa förutsättningar för invånare och medaktörer i en sammanhållen/sömlös vårdinformationsmiljö 3R arbetar för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet Ska utgå från invånarens och patientens behov och skapa förutsättningar för interaktion. Förutsättningarna för 3R/FVM styrs av ett programdirektiv som är politiskt beslutat i samtliga regioner. Nästan varje ord förtjänar en längre diskussion och funderande – detta kan R raljera lite lätt kring.

6 Programmet 3R/FVM Ska leda till: En gemensam förvaltningsorganisation
Samverkan mellan IT-utveckling och verksamhetsutveckling Gemensamma termer och begrepp Standardisering av såväl arbetssätt som lösning Stärkande av forskning, utbildning och innovation Aktiviteter som säkrar en digital professionell kompetens Detta är ju egentligen en regional tillämpning av mycket av det nationella arbetet som bedrivits i många år. Att sen dialogen med de nationella aktörerna från 3Rs sida inte varit så bra tänkte jag inte att vi tar upp utan snarare betona att det inte är 3R-uppfinningar utan framtaget av SKL, Inera, Socialstyrelsen mfl

7 3Rs omfattning av systemlösning
Inspirerat av Apotti

8 Politisk ledning 3R Region Skåne
Henrik Fritzon (s), regionstyrelsens ordförande. Anders Åkesson (mp), regionråd Carl-Johan Sonesson (m), regionråd, regionstyrelsens 2:e vice ordförande Stockholms läns landsting Daniel Forslund (fp), innovationslandstingsråd, ordförande Victor Harju (s) Pehr-Ove Granfalk (m) Västra Götalandsregionen Martin Andreasson (m), 1:e vice ordförande Jonas Andersson (fp) Jim Aleberg (s)

9 Vad innebär 3R/FVM för kommunerna?

10 Frågeställningar Behöver kommunerna vara med?
Kan kommunerna vara passiva? Med vilket ambitionsnivå ska kommunerna vara delaktiga? Hur påverkas andra nationella initiativ? Hur säkerställs kommunernas inflytande? Vilka möjligheter finns för kommunerna? Hur säkerställs medborgarens perspektiv? Mm… VästKoms styrelse, troligen till oktobermötet

11 Andra utmaningar Kommunerna behöver värdera det som händer och hur det påverkar Andra nationella initiativ: Ineras lösningar SKLs övertagande av Inera SKLs digitaliseringsarbete och uppdrag från andra län (gemensam kravställan) eHälsomyndigheten Välfärdsteknologi - eHälsa

12 Ekonomisk jämförelse Kommuner Landsting/Regioner Sverige 108K 3R 546
Total kostnad,
hela verksamheten 546 284 280 146 Kostnad för sjukvård
hälsa, vård och omsorg 202 105 249 129 Varav 
äldreomsorg (65+) 104 54 114 59 Inom våra tre län finns 108 kommuner, den minsta med knappt 5000 invånare och den största nästan ’ I förhållande till resten av Sverige så är det 52% av befolkningen som bor i våra län. Tittar man på statistik över primärkommunal och landstingskommunal produktion får man en bild av fördelningen. Vi har utgått från att produktionskostnaderna är proportionella mot befolkningen. Uppgifterna är hämtade från SKL. För 65+ gäller beräkningar för somatisk vård som bygger på bearbetningar av PAR, KPP och SCBs ekonomistatistik samt SKLs verksamhetsstatistik (Jonas Eriksson, ES)

13 Förhållningssätt till 3R
Passiv Aktiv 108K Vi ser i grund och botten att de 108 kommunerna (var för sig eller tillsammans) har tre möjligheter att förhålla sig till 3R-samarbetet. Passivt deltagande, aktivt deltagande eller genom att matcha 3R genom ett eget programkontor och en egen satsning som vi kallat 108K Vi ser dessutom att allt utom att samverka gör att kommunerna inte har något ”förhandlingsläge” i relation till 3R

14 Tidplan 3R – 108K

15 Aktiviteter Maj Augusti September Oktober
De kommunala länsförbunden för Skåne, Stockholm och Västra Götaland samlas för att diskutera 3R/FVM Augusti Förstudie inför nytt möte mellan länsförbunden September Förstudien kommuniceras och frågan förankras med kommunerna. Kontakt etableras med 3R. Länsvis och gemensamt Oktober Politisk hantering av frågan i länsstrukturerna

16 Fortsättning följer… ?!


Ladda ner ppt "Framtidens vårdinformationsmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser