Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3R-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö ur ett kommunalt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3R-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö ur ett kommunalt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 3R-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö ur ett kommunalt perspektiv

2 Framtidens perspektiv för vård och omsorg Invånare, patient och brukare Information och kommunikation med vård och omsorg Vård- och omsorgspersonal Rätt information i rätt tid på rätt plats Verksamheten – styrning/ledning Kvalitetsuppföljning Forskning och evidens Informationsmängder Se film

3 Framtidens informationsmiljö Landstingen/regionerna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit på sig ledartröjan genom 3R/FVM Gemensamt arbete krävs för att lösa informationsbehovet inom vård och omsorg

4 3Rs bakgrund 3R: Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen driver ett antal frågor FVM – framtidens vårdinformationsmiljö Gemensam datormiljö/klientmiljö för region Skåne och VGR Politiskt direktiv hösten 2014 Projekt omfattar ca tre miljarder kr, per region/landsting, under en fyraårsperiod Målet är att en informationsmiljö ska vara införd 2018

5 Programmet 3R/FVM Programmet ska skapa förutsättningar för invånare och medaktörer i en sammanhållen/sömlös vårdinformationsmiljö 3R arbetar för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet Ska utgå från invånarens och patientens behov och skapa förutsättningar för interaktion. Förutsättningarna för 3R/FVM styrs av ett programdirektiv som är politiskt beslutat i samtliga regioner.

6 Programmet 3R/FVM Ska leda till: En gemensam förvaltningsorganisation Samverkan mellan IT-utveckling och verksamhetsutveckling Gemensamma termer och begrepp Standardisering av såväl arbetssätt som lösning Stärkande av forskning, utbildning och innovation Aktiviteter som säkrar en digital professionell kompetens

7 3Rs omfattning av systemlösning Inspirerat av Apotti

8 Politisk ledning 3R Region Skåne Henrik Fritzon (s), regionstyrelsens ordförande. Anders Åkesson (mp), regionråd Carl-Johan Sonesson (m), regionråd, regionstyrelsens 2:e vice ordförande Stockholms läns landsting Daniel Forslund (fp), innovationslandstingsråd, ordförande Victor Harju (s) Pehr-Ove Granfalk (m) Västra Götalandsregionen Martin Andreasson (m), 1:e vice ordförande Jonas Andersson (fp) Jim Aleberg (s)

9 Vad innebär 3R/FVM för kommunerna?

10 Frågeställningar Behöver kommunerna vara med? Kan kommunerna vara passiva? Med vilket ambitionsnivå ska kommunerna vara delaktiga? Hur påverkas andra nationella initiativ? Hur säkerställs kommunernas inflytande? Vilka möjligheter finns för kommunerna? Hur säkerställs medborgarens perspektiv? Mm…

11 Kommunerna behöver värdera det som händer och hur det påverkar Andra nationella initiativ: Ineras lösningar SKLs övertagande av Inera SKLs digitaliseringsarbete och uppdrag från andra län (gemensam kravställan) eHälsomyndigheten Välfärdsteknologi - eHälsa Andra utmaningar

12 Ekonomisk jämförelse KommunerLandsting/Regioner Sverige108KSverige3R Total kostnad, hela verksamheten 546284280146 Kostnad för sjukvård hälsa, vård och omsorg 202105249129 Varav äldreomsorg (65+) 1045411459 http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror.1821.html

13 Förhållningssätt till 3R

14 Tidplan 3R – 108K

15 Aktiviteter Maj De kommunala länsförbunden för Skåne, Stockholm och Västra Götaland samlas för att diskutera 3R/FVM Augusti Förstudie inför nytt möte mellan länsförbunden September Förstudien kommuniceras och frågan förankras med kommunerna. Kontakt etableras med 3R. Länsvis och gemensamt Oktober Politisk hantering av frågan i länsstrukturerna

16 Fortsättning följer… ?!


Ladda ner ppt "3R-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö ur ett kommunalt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser