Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2016."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2016

2 PRAO HT 15 Kopior på elevernas PRAO-lappar delas ut på klassrådet 18/9
Har man inte fixat en egen plats får man vara en plats inom skolområdet förskoleklass-åk 3

3 Career managment skills
Vem är jag Vad finns att välja på Hur tar jag beslut och klarar av förändringar

4 Var finns jobben? Prognos på ca. 5 års sikt
https://youtu.be/VmdjwpG0HDk

5 Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Operationssjuksköterskor IT-arkitekter Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Mjukvaru- och systemutvecklare Geriatriksjuksköterskor Testare och testledare Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

6 Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande
Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi Civilingenjörer, elkraft Civilingenjörer, bygg och anläggning Specialpedagoger Läkare VVS-ingenjörer Förskollärare Barnmorskor Civilingenjörer, maskin Barnsjuksköterskor Sjuksköterskor inom akutsjukvård Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

7 Bra sajter att utgå ifrån
arbetsformedlingen.se skanegy.se gymnasieguiden.se utbildningsinfo.se Youtube: sök på gymnasieskolan+skolverket

8 Gymnasievalet

9 Samverkansområdet Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök.

10 Nyheter senaste åren LEL Samhälle-inriktning musik ProCivitas SA - Sa
EK - Ek NA - Na Mentor från näringslivet från åk 2 till alla elever Planerar för 100 elever i Lund Realgymnasiet: har tagit över all John Bauers verksamhet i Lund Spyken: Har tagit över Polhems estetiska program Sveriges Ridgymnasium (SRG) Naturbruksprgrammet –inriktning lantbruk, profil-hästsport (Flyinge Kungsgård ht 2015)

11 Högskoleförberedande
Utbildningar Nationella program Högskoleförberedande Yrkesprogram Tycker om att plugga! Har ambitionen att läsa vidare på universitet eller högskola Vill skjuta upp avgörande karriärval Är inte så intresserad av vidare teoretiska studier Är praktiskt lagd Vill börja arbeta direkt efter gymnasiet

12 Högskoleförberedande
Utbildningar Nationella program Högskoleförberedande Yrkesprogram Vilka förutsättningar har eleven att klara av högre kurser i teoretiska ämnen? Har eleven lättare att ta till sig praktisk kunskap? Vill eleven lära sig ute på en arbetsplats?

13 Är det kört med högskolestudier om man valt ett yrkesprogram?
Man kan läsa in allmän behörighet och viss särskild behörighet på yrkesprogram Man kan komplettera sina betyg på komvux Man kan gå tekniskt eller naturvetenskapligt basår efter gymnasiet

14 Idrottsgymnasium Övriga utbildningar Niu Rig
Riksrekryterande idrottsutbildning Kan sökas fritt i hela landet Nationellt godkänd Idrottsutbilddning * Idrottsutbildning kan sökas fritt i samverkansområdet

15 Idrottsgymnasium NIU och RIG sista ansökningsdag
15 oktober-1 december

16 Idrottsspecialisering

17 Övriga utbildningar Övriga utbildningar Särskilda varianter
Spetsutbildningar Fördjupning och breddning inom ämnesområdet Passar elever som behöver mycket utmaningar och stimulans Eleverna kan vid sidan av gymnasiestudierna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. 300 poäng av utbildningen avsatta för särskild profil Vanligt med särskild variant med musikinriktning. Egen prägel på programmet

18 Om man vill satsa på sitt intresse, eller specialisera sig inom något område?
Riksrekryterande gymnasium Särskild variant Idrott, musik, No, So, specialområden

19 Du kan utbilda dig till allt mellan himmel och havsbotten

20 Vill du forska om rymden på gymnasiet?

21 Exempel på spetsutbildningar: Rymdgymnasiet i Kiruna
Profilkurser har tagits fram i samarbete med European Space Agency (ESA), Institutet för rymdfysik (IRF) och Esrange Space Center. Profilkurserna motsvarar ca 25 % av kursutbudet och är riktade mot rymdteknik.

22 Vill du jobba med flygplan?

23 Vill du testa och utveckla system till bilar?

24 Utbildningar spridda över hela Sverige

25 Vill du satsa på din idrott?

26 Vill du satsa på musik, teater, eller dans?

27 Meritvärde Man plussar ihop de 16 bästa betygen, 17 om man har moderna språk A= 20 B= 17,5 C= 15 D= 12;5 E= 10

28 Meritvärde Om man har fler än 16 betyg, t.ex. om man läser modersmål men ej läser moderna språk får man räkna de 16 bästa

29 Meritvärde Om du läser moderna språk: Max 340 p (A i 17 ämnen)
Annars är max meritpoäng 320

30 Övriga utbildningar Introduktionsprogram Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

31 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

32 Vilka betyg behöver man för behörighet?
Högskoleförberedande program Ma, sv, eng + 9 ämnen

33 Vilka betyg behöver man för behörighet?
För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

34 Vilka betyg behöver man?
För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

35 Behörighet och meritvärde
Att vara behörig betyder inte att man kommer in!

36 Exempel: Isak har betyget E i 13 ämnen plus betyget C i matematik
Exempel: Isak har betyget E i 13 ämnen plus betyget C i matematik. Han har därför ett meritvärde på 145p Isak söker Naturvetenskapligt program på Polhemskolan, Katedralskolan, Procivitas i Malmö Lägsta möjliga meritvärde för att komma in på samtliga skolor blir ca. 220 p

37 Hur kan det se ut? Naturvetenskapligt program

38 Hur kan det se ut? SUMMA: 2500p (samtliga ämnen)
En poäng skall motsvara ungefär en timme, men kan även innefatta t.ex. eget arbete, projektarbete.

39 Hur kan det se ut? Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100
Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 3 100 Summa: 1150

40 Hur kan det se ut? Programgemensamma karaktärsämnen 450p Biologi 1 100
Fysik 1 150 Kemi 1 100 Moderna språk 100 Summa: 450

41 Hur kan det se ut? Andelen programgemensamma ämnen varierar mellan programmen. T.ex. har samhällsvetenskapligt program endast 300 p programgemensamma ämnen till skillnad från naturprogrammet som har 450.

42 Hur kan det se ut? Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser 400p
Biologi 2 100 Fysik 2 100 Kemi 2 100 Matematik 4 100 Summa: 400

43 Hur kan det se ut? Gymnasiearbete 100 p
Förberedelse inför att skriva arbete på högskolenivå.

44 Vad får man välja själv? Programfördjupning 200 p
T.ex. filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle m.fl. Profil På t.ex. Polhem. Sammanslagning av programfördjupningskurser i ett paket. Ibland kallar man det specialisering hopslagning av inriktning och programfördjupningskurser. Mindre skillnad i innehåll en vad man tror! Individuellt val 200 p Engelska 7 Ensemble 1 Körsång 1 Filosofi 1 Filosofi 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Moderna språk (tyska, franska, spanska, italienska, danska, ryska, kinesiska, japanska steg ett och uppåt)

45 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

46 Arbetsplatsförlagt lärande (apl)
Kan läsas både på högskoleförberedande program och på yrkesprogram, samt på IMPRO och yrkesintroduktion. Måste vara minst 15 veckor på yrkesprogram Kan genomföras på en eller flera arbetsplatser

47 Vilka betyg behöver man?
Yrkesprogram Ma, sv, eng + 5 ämnen

48 Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hur kan det se ut? Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

49 Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Hur kan det se ut? Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa p Matematik 1 a 100 p Naturkunskap 1a:1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Svenska 1/Svenska1 som 2:a språk 100 p

50 Hur kan det se ut? Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
Hälsopedagogik 100 p Medicin p Etik och människans livsvillkor 100 p Psykiatri p Psykologi 1 50 p Samhällskunskap 1a:2 50 p Specialpedagogik p Svenska 2/Svenska 2 som 2:a språk 100 p Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p

51 Hur kan det se ut? (jämförelse)
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 3 100 Summa: 1150

52 Hur kan det se ut? Programfördjupningar Akutsjukvård Medicin 2 Akutsjukvård Räddningsmedicin Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk Hälsa & Friskvård Hälsa och friskvård Komplementärmedicin Mental träning Medicin 2 Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk Högskola/Universitet Engelska 6 Matematik 2a Svenska 3/Svenska 3 som andra språk alt 1 Medicin 2 Lindrande vård alt 2 Psykiatri2 alt 3 Barn och ungdomssjukvård

53 Meritvärde Man räknar ihop de 16 bästa betygen, 17 om man har moderna språk A= 20 B= 17,5 C= 15 D= 12;5 E= 10

54 Profiler Profilkurser: Ett antal kurser samlade i en profil. t.ex. Polhemsskolans profiler. Profilklass: T.ex. Polhem-Europa profil (halvår utomlands sa och na), Science klass på Katte (mycket exkursioner), Spyken-Engelsk profil (Engelska i snabbare takt, cambridge cert.)

55 Meritpoäng Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. 

56 Webbansökan Eleverna gör sin ansökan på www.skanegy.se.
Användarkonto och ett lösenord i början av VT (Används även under omvalsperioden och i juli för att tacka ja/nej). Skriv ut en kvittens och lämna till mig. När eleven har bekräftat sitt val stängs sidan och eleven kan inte göra några ändringar.

57 Rangordning är viktigt!
Ditt meritvärde avgör om du kommer in Rangordna de val du gör noggrant Alla val under det val du blir antagen till stryks Du kan välja att stå kvar som reserv på de val som ligger ovanför det du kommit in på Kom ihåg att det är slut betygen från åk 9 som avgör om du kommer in

58 Planering höstterminen 2015
Hela terminen· Vägledningssamtal eller gruppvägledning, skuggning, öppet hus, workshops med gymnasieskolor, vårdmässan, To-do mässan i Malmö 6 oktober: Alla i åk 9 åker till vårdmässan

59 Planering vårterminen 2016
januari - februari Ansökningswebben är öppen. Du gör din ansökan via skanegy.se. Inloggningsuppgifter skickas hem per post eller delas ut på skolan, beroende på var du bor i Skåne. februari Sista ansökningsdag april Preliminära antagningen klar. Du kan ta del av resultatet på webben. april –maj Ansökningswebben är öppen för omval juli Antagningen är klar. Du kan logga in från startsidan på skånegy.se och ta del av ditt antagningsbesked. augusti-september Reservantagning

60 Öppet hus

61 Studie- och yrkesvägledning
Information i klassen Enskilt samtal Gruppsamtal

62 Kontakt med Syv Kom på samtal: Boka tid
Facebook (för elever): Ställ frågor, jag svarar när jag jobbar (syv Joel Granström med profilbild!). Mejladress: Telefon:


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser