Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt SAM-verkstad - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt SAM-verkstad - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Projekt SAM-verkstad - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor
vid landets Familjecentraler Bo Brantefors Åsa Ranung

2 Projekt SAM-verkstad SAM som i: SAM-verkan SAM-arbete SAM-ordning
SAM-tal Verkstad som i: Tillverka Bygga nytt Reparera/serva Verksamhet Medverka till ett samhälle med minskade medicinska och sociala problem baserade på livsstil. Medverka till att frågor om livsstil möts med en ökad öppenhet och mindre fördömande – det är ok att prata om! Att det hos föräldrar finns en medvetenhet om levnadsvanors betydelse för barnets uppväxt om att det är möjligt att påverka och förändra sin livsstil - och hur det går till. Bo Brantefors Åsa Ranung

3 Bakgrund/motiv Föräldrars livsstil och vägval spelar roll och går att påverka FC´s unika förutsättningar att nå föräldrar både individuellt och i grupp Bygger på befintlig verksamhet Nyttja alla yrkesgrupper kompetens Trygghet och bra samspel i teamet en förutsättning i samtal med föräldrar Fakta behövs för att möta frågan men.. …egna värderingar och erfarenheter är centralt Bo Brantefors Åsa Ranung

4 Hur kan SAM-verkstad skapa förutsättningar för detta?
Övergripande mål Att medverka till ett samhälle med minskade medicinska och sociala problem baserade på livsstil. Att medverka till att frågor om livsstil möts med en ökad öppenhet och mindre fördömande – det är ok att prata om! Det finns hos föräldrar en medvetenhet om olika typer av levandsvanors betydelse för barnets uppväxt om att det är möjligt att påverka och förändra sin livsstil - och hur det går till. Hur kan familjecentralerna bidra till det övergripande målet i ANTD strategin? Hur kan SAM-verkstad skapa förutsättningar för detta? Bo Brantefors Åsa Ranung

5 Mål med verktyget Ger stöd för teamets förberedelser inför samtal om olika livsstilsfrågor vid FC Ger stöd för att initiera och leda samtal om livsstil med föräldrar. Skapar en medvetenhet om hur egna (personalens) erfarenheter och den egna livssituationen påverkar förmågan att arbeta med livsstilsfrågor. Personalen på FC har en (ökad) medvetenhet om olika levandsvanors betydelse för barnets uppväxt. Bo Brantefors Åsa Ranung

6 Våra utgångspunkter bygger på idén om medskapande
Handlar om förhållningssätt och metoder som baseras på delaktighet med alla som är berörda. Utveckling av innehåll och utformning görs tillsammans med flera olika ”Testpilots FC”. Kvalitetssäkring och fördjupning görs tillsammans med referenspersoner från hela landet och alla berörda yrkesgrupper. Gäller i projektets samtliga faser Verktyget ska: ha en passform som fungerar vid alla FC? (stora, små, i stan och i glesbygd) fokusera på de generella och hälsofrämjande aspekterna av livsstilfrågor vara tydligt och lätt att använda bygga på forskning och beprövad erfarenhet Varför medskapande? Det blir en bättre kvalitet på tjänsten – högre träffsäkerhet – bättre slutresultat Det är effektivt – man hinner både långt och djupt på kort tid Implementering ”på köpet” Mobilisera och tar tillvara hela kapaciteten hos en organisation eller grupp Bygger på lärande och kollaborativ problemlösning Bo Brantefors Åsa Ranung

7 Så här långt… Referenspersoner från Västra Götaland Värmland Pilot-FC
Stockholms stad Sörmland Uppsala Jämtland Örebro Dalarna Jönköping Skåne Kalmar Pilot-FC Torshälla Lilla Edet Gagnef Filipstad Möten med hela län Samordnarträff - Uppsala län Samordnarträff - Värmlands län Samarbete med kommunikatör Bo Brantefors Åsa Ranung

8 Fler utgångspunkter Verktyget ska:
ha en passform som fungerar vid alla olika familjecentraler? (stora, små, i stan och i glesbygd) fokusera på de generella och hälsofrämjande aspekterna av livsstilfrågor ska vara tydligt och lätt att använda bygga på befintlig forskning och beprövad erfarenhet Verktyget ska: ha en passform som fungerar vid alla FC? (stora, små, i stan och i glesbygd) fokusera på de generella och hälsofrämjande aspekterna av livsstilfrågor vara tydligt och lätt att använda bygga på forskning och beprövad erfarenhet Varför medskapande? Det blir en bättre kvalitet på tjänsten – högre träffsäkerhet – bättre slutresultat Det är effektivt – man hinner både långt och djupt på kort tid Implementering ”på köpet” Mobilisera och tar tillvara hela kapaciteten hos en organisation eller grupp Bygger på lärande och kollaborativ problemlösning Bo Brantefors Åsa Ranung

9 Fortsatt arbete Vi bygger en praktisk skiss över det färdiga verktyget
Tre komponenter Faktadel Kort om hälsans bestämningsfaktorer Kort om livsvillkorens betydelse för levadsvanorna Kort om strävan efter en jämlik hälsa – ”att göra olika för att det ska bli lika” Länkar, användbara websidor, statistik… Förberedelser för teamet Samtal om livsstil med föräldrar Bo Brantefors Åsa Ranung

10 Fortsatt arbete Användbarhet, tillgänglighet – NYTTA! Utformning Specifik och generell ”Passa alla” utan att tappa komplexitet Begriplig – språk, kontext, kultur… m.m. Utvärdering Samtalen fortsätter med experterna på familjecentralerna i landet! Bo Brantefors Åsa Ranung


Ladda ner ppt "Projekt SAM-verkstad - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser