Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Brantefors Åsa Ranung - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor vid landets Familjecentraler Projekt SAM-verkstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Brantefors Åsa Ranung - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor vid landets Familjecentraler Projekt SAM-verkstad."— Presentationens avskrift:

1 Bo Brantefors Åsa Ranung - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor vid landets Familjecentraler Projekt SAM-verkstad

2 Bo Brantefors Åsa Ranung SAM som i: SAM-verkan SAM-arbete SAM-ordning SAM-tal Projekt SAM-verkstad Verkstad som i: Tillverka Bygga nytt Reparera/serva Verksamhet

3 Bo Brantefors Åsa Ranung Bakgrund/motiv Föräldrars livsstil och vägval spelar roll och går att påverka FC´s unika förutsättningar att nå föräldrar både individuellt och i grupp Bygger på befintlig verksamhet Nyttja alla yrkesgrupper kompetens Trygghet och bra samspel i teamet en förutsättning i samtal med föräldrar Fakta behövs för att möta frågan men.. …egna värderingar och erfarenheter är centralt

4 Bo Brantefors Åsa Ranung Att medverka till ett samhälle med minskade medicinska och sociala problem baserade på livsstil. Att medverka till att frågor om livsstil möts med en ökad öppenhet och mindre fördömande – det är ok att prata om! Det finns hos föräldrar en medvetenhet om olika typer av levandsvanors betydelse för barnets uppväxt om att det är möjligt att påverka och förändra sin livsstil - och hur det går till. Övergripande mål Hur kan familjecentralerna bidra till det övergripande målet i ANTD strategin? Hur kan SAM-verkstad skapa förutsättningar för detta?

5 Bo Brantefors Åsa Ranung Ger stöd för teamets förberedelser inför samtal om olika livsstilsfrågor vid FC Ger stöd för att initiera och leda samtal om livsstil med föräldrar. Skapar en medvetenhet om hur egna (personalens) erfarenheter och den egna livssituationen påverkar förmågan att arbeta med livsstilsfrågor. Personalen på FC har en (ökad) medvetenhet om olika levandsvanors betydelse för barnets uppväxt. Mål med verktyget

6 Bo Brantefors Åsa Ranung Våra utgångspunkter bygger på idén om medskapande Handlar om förhållningssätt och metoder som baseras på delaktighet med alla som är berörda. Utveckling av innehåll och utformning görs tillsammans med flera olika ”Testpilots FC”. Kvalitetssäkring och fördjupning görs tillsammans med referenspersoner från hela landet och alla berörda yrkesgrupper. Gäller i projektets samtliga faser

7 Bo Brantefors Åsa Ranung Så här långt… Pilot-FC Torshälla Lilla Edet Gagnef Filipstad Möten med hela län Samordnarträff - Uppsala län Samordnarträff - Värmlands län Samarbete med kommunikatör Referenspersoner från Västra Götaland Värmland Stockholms stad Sörmland Uppsala Jämtland Örebro Dalarna Jönköping Skåne Kalmar

8 Bo Brantefors Åsa Ranung Fler utgångspunkter Verktyget ska: ha en passform som fungerar vid alla olika familjecentraler? (stora, små, i stan och i glesbygd) fokusera på de generella och hälsofrämjande aspekterna av livsstilfrågor ska vara tydligt och lätt att använda bygga på befintlig forskning och beprövad erfarenhet

9 Bo Brantefors Åsa Ranung Fortsatt arbete Vi bygger en praktisk skiss över det färdiga verktyget Tre komponenter Faktadel Kort om hälsans bestämningsfaktorer Kort om livsvillkorens betydelse för levadsvanorna Kort om strävan efter en jämlik hälsa – ”att göra olika för att det ska bli lika” Länkar, användbara websidor, statistik… Förberedelser för teamet Samtal om livsstil med föräldrar

10 Bo Brantefors Åsa Ranung Fortsatt arbete Användbarhet, tillgänglighet – NYTTA! Utformning Specifik och generell ”Passa alla” utan att tappa komplexitet Begriplig – språk, kontext, kultur… m.m. Utvärdering Samtalen fortsätter med experterna på familjecentralerna i landet!


Ladda ner ppt "Bo Brantefors Åsa Ranung - ett verktyg för samtal om livsstilsfrågor vid landets Familjecentraler Projekt SAM-verkstad."

Liknande presentationer


Google-annonser