Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svante Häggström 2005 Utökad VFU Att använda IKT för kontakter mellan lärarstuderande och elever i skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svante Häggström 2005 Utökad VFU Att använda IKT för kontakter mellan lärarstuderande och elever i skolan."— Presentationens avskrift:

1 Svante Häggström 2005 Utökad VFU Att använda IKT för kontakter mellan lärarstuderande och elever i skolan

2 Svante Häggström 2005 På 1950-talet Lärarutbildning Övningsklasser

3 Svante Häggström 2005 På 60-talet Lärarutbildning Studenter Vägar, bussar och bilar

4 Svante Häggström 2005 På 2000-talet Lärarutbildning

5 Svante Häggström 2005 Arbetsmetod Som en uppgift i en kurs har studenterna kontakt med elever i en klass som de har gjort VFU i Studenterna måste först ha kontakt med klassläraren för att diskutera typen och omfattningen av uppgift. Man behöver också ta hänsyn till hur mycket datortid som kommer att krävas och om eleverna kan arbeta hemma i någon utsträckning. Tillgång till digitalkamera är nödvändig om eleverna ska kunna skildra något även med bild. Studenterna förbereder och presenterar en uppgift för eleverna Uppgiften presenteras för en lärar-utbildare och studenten får synpunkter på uppläggningen Eleverna svarar i text och bild. Studenterna ger respons på elevernas arbete Studenterna avrapporterar sin kommunikation med eleverna tillsammans med reflektioner och slutsatser

6 Svante Häggström 2005 Exempel på uppgifter processkrivning Läsning och diskussion om en skönlitterär bok. Ett matematiskt problem som löses av en grupp elever Konstruktion av en ”maskin” Sökande efter och undersökning av en växt i skogen

7 Svante Häggström 2005 Fördelar Vi involverar andra lärare I lärarutbildningen – inte bara lärare vid IML Vi skapar ett behov av IKT för att instruera och presentera för elever Studenterna får använda IKT – inte bara gå en 5p-kurs och sedan glömma Eleverna får en mottagare för sina texter( den mesta kommunikationen kommer att vara text- baserad) Studenterna får praktisera en form av distansutbildning, vilket de flesta kommer att ha användning av under sin aktiva tid som lärare.


Ladda ner ppt "Svante Häggström 2005 Utökad VFU Att använda IKT för kontakter mellan lärarstuderande och elever i skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser