Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Nyttoanalys av dokumentuppladdning och färgskanning 2015-09-21 Eva Marie Wallmark Gunilla Hammarström Kerstin Alverholt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Nyttoanalys av dokumentuppladdning och färgskanning 2015-09-21 Eva Marie Wallmark Gunilla Hammarström Kerstin Alverholt."— Presentationens avskrift:

1 Sv Nyttoanalys av dokumentuppladdning och färgskanning 2015-09-21 Eva Marie Wallmark Gunilla Hammarström Kerstin Alverholt

2 Sv Pilotprojekt med nyttoanalys för dokumentuppladdning och färgskanning Nyttoanalys – vad är det? Resultat av nyttoanalysen Det här kommer vi att prata om

3 Sv En metod för att synliggöra och mäta nyttan/förbättringarna av ett projekt eller annan förändring. Varför nyttoanalys? Bättre underlag för prioritering Vad har vi för nytta av investeringen? Vem har nytta av investeringen? Bättre uppföljning/mätpunkter Se till att vi får ut maximalt av nyttan! Nyttoanalys

4 Sv Lägre kostnad för skanning Lappar med nyttor - skanning

5 Sv Lägre kostnad för skanning Strukturera nyttorna – skanning Ger

6 Sv Lägre kostnad för skanning Värdera nyttorna – skanning År 1År 2-3 50%75% 25% 10% försumbar

7 Sv Resultat År 1År 2-3 50%75% 25% 10% Minskat antal inskickade dokument pga att sökande själva kan ladda upp sina dokument. Möjliggörare Möjlighet till kortare antagningsprocess Snabbare statistik Lättare att rekrytera utländska sökande Värderingen av nyttorna är en uppskattning av vad projektet maximalt kan ge. Nyttorna kan bli lägre utifrån hindersanalysen, det kan t o m i värsta fall vara så att hela nyttan försvinner om man inte gör åtgärder. Skanning

8 Sv Antal inkomna dokument

9 Sv forts Resultat År 1År 2-3 10%20% 10% Minskat antal frågor om meriter checklistan för utländska sökande på Universityadmissions.se det går att se de uppladdade namngivna filerna på sökandewebben. Sökandesupport

10 Sv Forts Resultat År 1-3 10% 5% Minskad tid för registrering och handläggning (UHR) betygsdokumenten visas i färg och blir tydligare och därmed lättare att granska och bedöma RegistreringVO År 1År 2-3 10% 5%10% År 1-3 5% Svenska meriter Nöjda lärosäten Färgskanningen bör underlättar handläggning även på lärosäten. Dokumentuppladdning för sökande efterfrågad funktion Då denna nyttoanalys har varit en intern pilot på UHR har vi inte räknat ut hur stor denna nytta är.

11 Sv Forts Resultat Nöjda sökande Nytta Kostnader Sammanlagd nytta i förhållande till kostnad Grön nytta – säker och direkt nytta Gul nytta – indirekt nytta som är något osäkrare och kräver åtgärder. Röd nytta – svårvärderad och osäker nytta.

12 Sv Syfte säkerställa att de identifierade och värderade nyttoeffekterna uppnås vidta de åtgärder som behövs för att minimera/eliminera de hinder som kan stå i vägen för förbättringsmålen Vad utvärdera om de identifierade och värderade nyttorna uppnås Hemtagningsprojekt

13 Sv Hur följa upp nyttomålen undanröja hinder och risker så långt det är möjligt beskriva vilka åtgärder som vidtas för att uppnå nyttan löpande beskriva hur hemtagningen utvecklas När två gånger om året i april/maj efter Masters höstantagning resp augusti/september efter sommar/höstantagningen Hemtagningsprojekt forts

14 Sv Vi tycker att det verkar vara en bra metod att använda framöver för kommande projekt, både större och mindre Förenklad mall Ta fram ett gemensamt arbetsätt för hur vi gör nyttoanalys för kommande projekt eller verksamhetsförändringar Framtiden

15 Sv Frågor?

16 Sv Eva Marie Wallmark: evamarie.wallmark@uhr.seevamarie.wallmark@uhr.se Gunilla Hammarström: gunilla.hammarstrom@uhr.segunilla.hammarstrom@uhr.se Kerstin Alverholt: kerstin.alverholt@uhr.sekerstin.alverholt@uhr.se Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Sv Nyttoanalys av dokumentuppladdning och färgskanning 2015-09-21 Eva Marie Wallmark Gunilla Hammarström Kerstin Alverholt."

Liknande presentationer


Google-annonser