Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering."— Presentationens avskrift:

1 Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering

2 SUHFs expertgrupp för Arkiv och informationshantering Består av Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet, ordförande Karl Olsson, arkivarie, Sveriges Lantbruksuniversitet Anders Nordin, IT-chef, Luleå Tekniska universitet Lotta Lindberg, arkivarie, Kungliga Tekniska högskolan Johan Andersson, kanslichef, Mälardalens högskola Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet Åsa Enmyren, arkivarie, Högskolan i Borås Marianne Granfelt, generalsekreterare, SUHF Erik Siira, Systemutvecklare/publicering Göteborgs universitet

3 Informationen haglar över oss Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

4 Kanske bara trycka ihop den? Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

5 Kanske bygga något? Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

6 Eller.. så gör vi en plan! Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

7 Och så dokumenterar vi vad vi byggt.. Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

8 Läget idag lärosäte Kurssystem Lärplattformar Schemaläggning Ladok! Webb Ärendehanteringssystem Antagning (NyA)

9 e-arkiv E-arkiven blir allt fler och utvecklas. E-förvaltning (e-delegationen, statens servicecenter) E-arkiv är inte bara ett IT-stöd. Det är 1.Processer, rutiner och människor 2.Långsiktigt ekonomiskt åtagande 3.Metadata, metadata och metadata! 4.IT-stöd och e-arkivsfunktionalitet i verksamhetssystem 5.Krav på formathantering, paketering och uttagsmöjligheter

10 Hur tar vi hand om informationen? Behov av standardisering - Gemensamma begrepp för att beskriva information -Enhetlig värdering av information (vad ska bevaras? Vilken metadata måste finnas?) -Identifierade och beskrivna relationer mellan olika typer av information -Specifikation för e-arkivering (hur ”paketerar” vi informationen?) -”Standardiserad IT-miljö” (tydlig gemensam kravställning på lämplig nivå)

11 Ex

12 Vad ska gruppen göra? Huvudsakliga mål Datamodell över utbildningsinformation 2. Begreppslista

13 Resultat och användning Modell Nyckelobjekt Specifik ation Gallring sfram- ställan Tänk- bara mål 2016 FGS (Utbildnin g) Gallrings -beslut Riksarkivet Begrepp

14 Filformat Överföring till bevarande Struktur Konver- tering Data- bärare M.M Ur ”Anteckningar till RAFS 2009:1” av Elisabeth Jarborn och Thomas Gäfvert Strategi För system ”X” Strategi för digitala foton Strategi för webb Strategi för.. Lärosätets bevarandestrategi

15 Arbetet Utkast till modell (vår/sommar) 2.Remiss arkivnätverk m.fl (tidig höst) 3.Nytt utkast (höst) 4.Remiss fler instanser (vinter) 5.Färdig modell Datamodell


Ladda ner ppt "Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering."

Liknande presentationer


Google-annonser