Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering."— Presentationens avskrift:

1 Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering

2 SUHFs expertgrupp för Arkiv och informationshantering Består av Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet, ordförande Karl Olsson, arkivarie, Sveriges Lantbruksuniversitet Anders Nordin, IT-chef, Luleå Tekniska universitet Lotta Lindberg, arkivarie, Kungliga Tekniska högskolan Johan Andersson, kanslichef, Mälardalens högskola Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet Åsa Enmyren, arkivarie, Högskolan i Borås Marianne Granfelt, generalsekreterare, SUHF Erik Siira, Systemutvecklare/publicering Göteborgs universitet

3 Informationen haglar över oss Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

4 Kanske bara trycka ihop den? Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

5 Kanske bygga något? Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

6 Eller.. så gör vi en plan! Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

7 Och så dokumenterar vi vad vi byggt.. Bild exkluderad av upphovsrättsliga skäl

8 Läget idag lärosäte Kurssystem Lärplattformar Schemaläggning Ladok! Webb Ärendehanteringssystem Antagning (NyA)

9 e-arkiv E-arkiven blir allt fler och utvecklas. E-förvaltning (e-delegationen, statens servicecenter) E-arkiv är inte bara ett IT-stöd. Det är 1.Processer, rutiner och människor 2.Långsiktigt ekonomiskt åtagande 3.Metadata, metadata och metadata! 4.IT-stöd och e-arkivsfunktionalitet i verksamhetssystem 5.Krav på formathantering, paketering och uttagsmöjligheter

10 Hur tar vi hand om informationen? Behov av standardisering - Gemensamma begrepp för att beskriva information -Enhetlig värdering av information (vad ska bevaras? Vilken metadata måste finnas?) -Identifierade och beskrivna relationer mellan olika typer av information -Specifikation för e-arkivering (hur ”paketerar” vi informationen?) -”Standardiserad IT-miljö” (tydlig gemensam kravställning på lämplig nivå)

11 Ex

12 Vad ska gruppen göra? Huvudsakliga mål 2015 1. Datamodell över utbildningsinformation 2. Begreppslista

13 Resultat och användning Modell Nyckelobjekt Specifik ation Gallring sfram- ställan Tänk- bara mål 2016 FGS (Utbildnin g) Gallrings -beslut Riksarkivet Begrepp

14 Filformat Överföring till bevarande Struktur Konver- tering Data- bärare M.M Ur ”Anteckningar till RAFS 2009:1” av Elisabeth Jarborn och Thomas Gäfvert Strategi För system ”X” Strategi för digitala foton Strategi för webb Strategi för.. Lärosätets bevarandestrategi

15 Arbetet 2015 1.Utkast till modell (vår/sommar) 2.Remiss arkivnätverk m.fl (tidig höst) 3.Nytt utkast (höst) 4.Remiss fler instanser (vinter) 5.Färdig modell Datamodell


Ladda ner ppt "Bevarande av utbildningsinformation SUHFs expertgrupp för arkiv och informationshantering."

Liknande presentationer


Google-annonser