Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-10-011 Presentation av förbundet 2015. 2015-10-012 Saco-förbundet Trafik och Järnväg Ett litet förbund med närhet till medlemmarna 3500 yrkesverksamma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-10-011 Presentation av förbundet 2015. 2015-10-012 Saco-förbundet Trafik och Järnväg Ett litet förbund med närhet till medlemmarna 3500 yrkesverksamma."— Presentationens avskrift:

1 2015-10-011 Presentation av förbundet 2015

2 2015-10-012 Saco-förbundet Trafik och Järnväg Ett litet förbund med närhet till medlemmarna 3500 yrkesverksamma medlemmar 450 passiva (pensionerade) medlemmar Förbundsordförande är Ann-Charlott Juliusson

3 2015-10-013 Medlem i TJ kan du bli om du har gymnasieutbildning, högre utbildning eller arbetsuppgifter som normalt kräver sådan utbildning Du arbetar med spårtrafik, dess infrastruktur och stödfunktioner Vem kan bli medlem i TJ?

4 2015-10-014 Arriva A-Train Capgemini EVRY EuroMaint Green Cargo Infranord Inlandsbanan Interfleet ISS TraffiCare Jernhusen LKAB MTR Nobina SJ Trafikförvaltningen SLL Stockholmståg Strukton Rail Sweco SweMaint Trafikverket Transdev Transportstyrelsen Veolia Vossloh med flera Var finns medlemmar i TJ?

5 2015-10-015 TJ medlemmar fördelade på sektorer

6 2015-10-016 Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som TJ skall gestalta och förmedla TJ skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om medlemmens välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen medlem skall få kränkas. TJ skall framhålla betydelsen och ge möjlighet till personliga ställningstaganden och ge möjligheter till att utöva inflytande och ta ansvar. TJ Värdegrund

7 2015-10-017 Frågor vi driver idag Lönebildning genom lönesamtal Arbetsmiljöfrågor Informationsfrågor Ledningsfrågor Trygghetsfrågor

8 2015-10-018 Saco-förbundet Trafik och Järnväg ska vara det självklara valet för Dig inom trafiksektorn. Strategin för att uppnå visionen har formulerats enligt följande: Att skapa bästa möjliga förutsättningar och villkor för medlemmarna att utvecklas och känna trygghet i sina anställningar Att göra förbundet attraktivt för fler medarbetare inom trafiksektorn Att främja och utveckla nätverks- och mötesplatser för medlemmarna samt ta en aktiv roll i dessa nätverk TJ vision

9 2015-10-019 TJ organisation Föreningarna och enheterna är basen för vår fackliga verksamhet. En TJ-förening eller TJ-enhet utgörs av samtliga medlemmar inom ett och samma företag. Vid behov kan en förening eller enhet ha flera kretsar FS KS Förbunds- kansliet krets Föreningar/ enheter

10 2015-10-0110 TJ organisation Kongressen är vår högsta beslutande instans som hålls vartannat (jämna) år Förbundsstyrelsen, FS, är vår verkställande instans som väljs av Kongressen Kansliet är en servicefunktion till föreningarna, enheterna, förbundsstyrelsen och medlemmarna FS KS Förbunds- kansliet krets Föreningar/ enheter

11 TJ Kansli 2015-10-0111 Björn Karlsson Förbundsdirektör Stefan Strömqvist Ombudsman Fredrik Damm Ombudsman Malin Andersson Förbundsekonom Katarina Lundberg Assistent

12 2015-10-0112 Medlemsavgiften Vi har en liten administration vilket ger låg avgift 225 kronor/månad till TJ 90 kronor/månad till A-kassan (frivilligt) Summa summarum 315 kronor Medlemskap som kan ge lägre avgift: För passiva medlemmar Deltidsarbetande (under 62,5%) Studerande

13 2015-10-0113 Att bli medlem i TJ TJs kretsombud informerar och hjälper blivande medlemmar med inträdesansökan och skickar den till TJ kansli. Kansliet kontaktar kort därefter den nya medlemmen. Via TJs hemsida www.tj.nu Den som tillhör annat fackligt förbund eller a-kassa ska avsluta sitt medlemskap och försäkringar före inträdet. Vi har dubbelanslutningsavtal med några andra Saco-förbund.

14 2015-10-0114 Saco Vi har Saco som centralorganisation Saco har över 600 000 medlemmar i 22 olika förbund Medlemsförbunden är liksom Saco politiskt obundna Saco ger ut nyhetsbrev och rapporter och har aktiviteter kring frågor som berör akademiker www.saco.se

15 2015-10-0115 TJ informationskanaler www.tj.nu Informationsblad via e-post med aktuell info 2-3 gånger/månad Svensk Trafiktidning, vår medlemstidning Föreningsmöten Medlemsmöten

16 2015-10-0116 Tjänster till medlemmarna Förhandlingar om löner och anställningsvillkor Rådgivning om förhållanden på företag Studieverksamhet Tillgång till juridisk sakkunskap

17 2015-10-0117 Förmåner som medlem i TJ TJ Inkomstförsäkring och Samtalsstöd ingår i medlemsavgiften Liv-, olycksfalls-, sjuk-, gravid-, sjukvårds-, och barnförsäkringar för medlemmen och familjen Sakförsäkringar (hem, båt och bil) Förmånliga medlemslån i Swedbank, Nordea och SalusAnsvar Förmånliga Bolån i SEB Saco Lönesök – lönestatistik på TJ hemsida Förmånlig rabatt på tidningen Ny Teknik

18 2015-10-0118 AEA - Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa Över 600 000 medlemmar som är medlem i ett fackförbund eller enbart i a-kassan Vissa villkor om arbetad tid m m måste uppfyllas för att bli medlem och få ersättning. Läs mer på www.aea.se

19 2015-10-0119 TJ Inkomstförsäkring Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften t o m det år man fyller 65 år Garanterar 80 % av inkomsten de 120 första arbetslösa dagarna. Krav Medlem i TJ 12 månader innan man blir arbetslös Medlem i a-kassan Uppsagd p g a arbetsbrist

20 2015-10-0120 TJ Inkomstförsäkring Varifrån kommer pengarna vid arbetslöshet? 1.Ersättning från a-kassan med högsta ersättningen 680 kr/dag = 14 960 kr/månad 2.Trygghetslösningar Eventuell ersättning från Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen kan fylla upp till 70-80% 3.TJ Inkomstförsäkring Fyller upp till 80% av lönen i 120 dagar

21 2015-10-0121 Försäkringar Endast TJ Inkomstförsäkring och Samtalsstöd ingår i medlemsavgiften. Övriga försäkringar är frivilliga. Ny medlem ansluts till Liv-, Sjukvårds- och Olycksfallsförsäkring premiefritt de första 3 månaderna. Därefter frivillighet. Ny medlem under 46 år ansluts även till Sjuk- och diagnosförsäkring under samma tid. Om man har någon sjukdom bör man kontrollera att man kan gå in i nya försäkringar.

22 TJ Gruppförsäkringar Försäkringar som kan tecknas hos Förenade Liv Olycksfallsförsäkringfr 20 kr/månad Livförsäkringfr 30 kr/månad Sjukförsäkringfr 17 kr/månad Barnförsäkringfr 105 kr/månad Sjukvårdsförsäkringfr 139 kr/månad Familjeskyddfr 9 kr/månad 2015-10-0122

23 2015-10-0123 TJ övriga försäkringar Folksam och SalusAnsvar Hemförsäkring Bilförsäkring Fritidshus o båt Allmänna Änke- och Pupillkassan Frivillig försäkring med efterlevandeskydd www.ankepupillkassan.se

24 2015-10-0124 Läs mer om TJ på www.tj.nu


Ladda ner ppt "2015-10-011 Presentation av förbundet 2015. 2015-10-012 Saco-förbundet Trafik och Järnväg Ett litet förbund med närhet till medlemmarna 3500 yrkesverksamma."

Liknande presentationer


Google-annonser