Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!

2

3 Masterprogrammet i offentlig förvaltning
Tre fördjupningsteman: Policyanalys Ledning och styrning Förvaltningsekonomi

4 Politiker Professioner Administratörer: Bereda, ge underlag
EU, FN, internation-ella organ-isationer, STAT: Regerings-kansliet, ämbetsverk, LANDSTING, hälso- och sjukvårds-förvaltning KOMMUN, skola, omsorg, kultur PRIVAT sektor och ideella organ-isationer Politiker Administratörer: Chefer, utredare, samordnare, handläggare, projektledare, ekonomer Professioner Socialarbetare, lärare, läkare, vårdare, renhållningsarbetare, bussförare, militärer, bibliotekarier etc etc Bereda, ge underlag Styra, organ-isera Public policy Public management Ekonomi Juridik Utredningsmetodik Offentlig förvaltning (Förvaltnings-högskolan) Socialt arbete Pedagogik Medicin Omvårdnad etc Professions-utbildningar

5 Fördjupning: Policyanalys
Kurser termin 1 Politiska styrmedel, 15 hp Lars Karlsson Implementering och utvärdering, 15 hp Lena Lindgren

6 Fördjupning: Ledning och styrning
Organisation och omvärld, 15 hp Patrik Zapata Ledarskap inom offentliga organisationer, 15 hp Iwona Sobis

7 Fördjupning: Förvaltningsekonomi
Ekonomistyrning, 15 hp Gustaf Kastberg Externredovisning och finansiellbedömning, 15 hp Pierre Donatella

8 Termin två: en metodkurs och två valbara kurser
FH2309 Kvalificerad samhällsvetenskaplig informationshantering 15 hp Två kurser att välja: FH2220 Värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning 7.5 hp FH2221Organisationstoeri 7.5 hp FH2222 Styrning och revision 7.5 hp FH2224 Kultur, makt och beslutsfattande i offentliga organisationer 7.5 hp FH2225 Politik och förvalting i flernivåsystem 7.5 hp

9 Termin 3 Praktik eller valfria kurser
Valfri – praktik/utbildning Kvalificerad arbete i offentlig förvaltning, eller i privat/ideell sektor med kontaktyta mot det offentliga Varför: Knyta kontakter i arbetslivet Förvärva praktiska kunskaper Var: I Sverige eller i utlandet Vi har kontakter med kommuner, regionen, regeringskansliet, statliga myndighet, utländska beskickningar… Planera gärna själv i god tid

10 Att ansöka om praktikplats
Information tidigt under termin 2 Fundera över var du vill vara (i vilken verksamhet ser du dig själv när utbildningen är klar? Ditt drömjobb?) Hitta din praktikplats (kontakta själv, inkomna praktikannonser på GUL, praktikrapporter på GUL) Skriv ett CV och ett personligt brev Kontakta arbetsplatser och skicka in din ansökan Meddela praktiksamordnare när praktikplats är bekräftad samt kontaktuppgifter till handledare Praktiksamordnaren godkänner praktikplatsen och skickar ut placeringsbesked och information till handledaren

11 OMBUD Likabehandlingsrepresentant Lars Karlsson
Miljö- och hållbarhetsombud Kerstin Bartholdsson Arbetsmiljöombud David Karlsson

12 Likabehandling Förebygga och förhindra trakasserier och diskriminering
Utbildningens innehåll Tillgänglighet Rektor och prefekt ytterst ansvariga Vid upplevda problem – kontakta prefekt, likabehandlingsrepresentant eller annan medarbetare som du har förtroende för Likabehandlingsrepresentant Lars Karlsson informerar mer senare under kursen

13 Ett hållbart universitet
Göteborgs universitet är miljöcertifierat enligt de båda internationella standarderna ISO och EMAS Universitetet arbetar med hållbar utveckling inom såväl forskning och utbildning som administration och förvaltning. Miljö- och hållbarhetsarbetet är baserat på ett antal miljömål i en handlingsplan. Universitetet strävar efter medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågor och att stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut samt genomsyra kurser och utbildningsprogram.

14 Må bra på din arbetsplats
Universitetet – arbetsplats för personal och studenter Arbetsmiljölag och lokala bestämmelser Fysisk och psykosocial hälsa Förvaltningshögskolan ansvarig för din arbetsmiljö, fakulteten för gemensamma lokaler Kårrepresentanter och SAMO (David Karlsson är personalens ombud)

15 Studera utomlands Erasmus - utlandsstudier inom Europa
Utlandsstudier utanför Europa Minor Field Studies (MFS) – Skriv din uppsats i ett utvecklingsland Ansvarig: Malgorzata Erikson

16 Förvaltningshögskolans ledning
Björn Rombach, prefekt och professor Malgorzata Erikson, proprefekt (utbildningsfrågor) Patrik Zapata, viceprefekt (forskningsfrågor) Anna Cregård, viceprefekt (samverkansfrågor) Peter Arkevåg, chefsadministratör

17 Studentexpedition, Katarina Richenberg
Registreringfrågor Tentamensanmälningsfrågor Tentamensresultat Betyg, LADOK Allmän info

18 Studentservice Utbildningsansvarig, Malgorzata Erikson
Pedagogiskt ledarskap, samordning, bemanning av kurser Antagningsärenden – behörighet Tillgodoräknande Synpunkter på utbildningen Studievägledning, Malgorzata Erikson (tills vidare) Informera om Förvaltningshögskolans utbildningar (externt) Informera om programmet (internt), valmöjligheter och utlandsstudier Stödfunktion, lägga upp studieplaner

19 Checklista vid terminsstart
Aktivera ditt studentkonto Registrera dig på din kurs Skaffa ett GU-kort

20 GUL – Göteborgs universitets lärplattform
Inloggning via studentportalen Instruktioner på gu.se Kursinfo Schema Dokument Kontakt

21

22


Ladda ner ppt "Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!"

Liknande presentationer


Google-annonser