Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D EMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sh1b. S IDOR I A RENA Om demokrati och diktatur, s. 36-45 Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52 Om mänskliga rättigheter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D EMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sh1b. S IDOR I A RENA Om demokrati och diktatur, s. 36-45 Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52 Om mänskliga rättigheter,"— Presentationens avskrift:

1 D EMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sh1b

2 S IDOR I A RENA Om demokrati och diktatur, s. 36-45 Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52 Om mänskliga rättigheter, s. 404-405

3 F ÖR E Du visar att du kan svar på ett antal frågor om demokrati (mer än en) när vi har förhör (muntligt eller skriftligt) Du deltar aktivt (pratar minst en gång) när vi har diskussioner om olika frågor gällande demokrati Du gör, i grupp och efter en mall, en enkel pp- presentation av en diktatur

4 U PPLÄGG Bildövning halvklass Diskussion halvklass Lärargenomgång Jobba med boken + frågor Mera diskussioner Jobba med boken + frågor Läxförhör Pp-presentation av en diktatur

5 D EMOKRATINS URSPRUNG Grekland 500 f Kr Män Fria Direkt Bill of rights, England 1689, kungen – parlamentet Franska revolutionen, 1789

6 S VERIGE 1809, kungen – de fyra stånden (6 juni) 1866, Tvåkammarriksdag 1909, Manlig rösträtt 1921, Allmän rösträtt 1970, Enkammarriksdag 1974, Kungens makt helt avskaffad

7 K RAV FÖR DEMOKRATI Allmän, lika och hemlig rösträtt Yttrandefrihet Organisationsfrihet Majoritetsprincip Rättssäkerhet och lika inför lagen Övriga mänskliga fri- och rättigheter

8 D EMOKRATISKA INSTITUTIONER Författning (grundlagar, konstitution) – finnas och användas Lagstiftning Polis Media Domstolar Partier Kräver: viss levnadsstandard, utbildningsnivå, infrastruktur?

9 D EMOKRATISK KULTUR – VAD ÄR DET ? Se s. 42 Reflektera: Har vi en stark demokratisk kultur i Sverige? Motivera. Har ni ”utbildats” och ”vunnits” för demokratin? Motivera.

10 R EPRESENTATIV ELLER DIREKT DEMOKRATI Representativ Beslut fattas av valda representanter T ex elevråd, riksdagen, styrelsen Deltagardemokrati (delta löpande) vs valdemokrati (räcker att rösta) Direkt Beslut fattas av de som är direkt berörda T ex klassråd, folkomröstning, årsmötet

11 D IKTATUR = envälde Lagstiftning som skyddar diktaturen alt. militära medel ”Vi behöver diktatur…” Annars kaos Folket inte moget Demokratin passar inte vår kultur Svårt att gå från diktatur till demokrati (demokratiska institutioner och kultur)

12 M ÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Deklaration, dvs mål att sträva efter (ej undertecknat och tvingande, konvention - undertecknad) Medborgerliga rättigheter, t ex leva, tänka, rösta, ej tortyr (165 skrivit på) Ekonomiska och sociala rättigheter, t ex arbete, utbildning, mat, tak, hälsa (välfärdsrättigheter) (160 skrivit på) Skydd mot diskriminering Reflektera: Vad är viktigast? Medborgerliga eller ekonomiska och sociala rättigheter? Motivera.

13 K ÄLLFÖRTECKNING Karlsson, Lars Olof (2011), Arena 123, Malmö: Gleerups Utbildning AB Binkemo, Lars (2011), Jobba med samhälle, Stockholm: Bonnier Utbildning AB

14 J OBBA MED BOKEN s. 64-65 Uppg.1-5, 9, 12-14 och 16 – REDOGÖRA FÖR

15 A NALYSERA 1. Ofta pratar man om att ungdomar är politiskt oengagerade och andelen förstagångsväljarna är alltid färre än andra väljare. Vad kan detta bero på? - ORSAKER 2. Hur blir det i ett samhälle med diktatur? Se ur olika perspektiv (individen, utveckling, ekonomi, media o.s.v.) – KONSEKVENSER 3. Hur man göra för att öka deltagardemokratin? Försök komma på konkreta exempel. – ÅTGÄRDER 4. Är det demokratiskt att demonstrera nazistiska åsikter? Är det demokratiskt att försöka förhindra det? Motivera. - ARGUMENTERA

16 U NDERSÖK EN DIKTATUR Prata ihop er i gruppen; Hur vill ni jobba? Vilken ambitionsnivå? Vilka krav? Följ mallen ”Undersök en diktatur” och skriv ner det ni ska säga. Gör er pp-presentation. Be gärna om hjälp. Spara så att alla har allt på sitt usb. Öva!


Ladda ner ppt "D EMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sh1b. S IDOR I A RENA Om demokrati och diktatur, s. 36-45 Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52 Om mänskliga rättigheter,"

Liknande presentationer


Google-annonser